Kære regionspolitikere - der skal der ro på nu!

Tillykke til regionspolitikerne. Nu skal sygeplejerskernes hverdag forbedres. Og i ringer bare, hvis I får brug for en sygeplejerskes syn på sagen.
Stort tillykke med valget. Fra 1. januar skal I trække i arbejdstøjet i de nye regionsråd. Der er nok at tage fat på. I har som politikere ansvaret for hospitalerne og de rammer, vi sygeplejersker arbejder under. Derfor vil jeg fremhæve tre ting, I bør arbejde på, så rammerne for sygeplejerskernes arbejde bliver bedre.

Invester i et godt og sundt arbejdsmiljø
Mange sygeplejersker oplever, at de ikke har mulighed for at yde et fagligt tilfredsstillende arbejde. Der er for mange patienter per sygeplejerske. For mange opgaver stjæler tiden fra patienterne, for eksempel implementering af nye IT-systemer, fusioner og nye arbejdsgange. Det stresser.

Derfor skal der ro på nu. Forandringshastigheden er simpelthen for høj.

Derfor skal der ro på nu. Forandringshastigheden er simpelthen for høj. Drop de utopiske drømme om gevinstrealiseringer på forhånd, når I indfører større forandringer som sundhedsplatformen. Der skal ordentlig tid til at implementere nye arbejdsgange og systemer.

Invester i arbejdsmiljøet. Ansatte der trives og går glade på arbejde yder bedre, og det gavner patienterne. Det handler om god ledelse med fokus på faglighed og udvikling, frem for økonomi og effektivisering. På afdelingerne skal opgaverne prioriteres, så vi kan give patienterne den pleje og omsorg, de har brug for. Det er arbejdspladsen, ikke den enkelte sygeplejerske, der skal være robust.

Husk at prioritere gode rammer for de ansattes faglighed, når I skal til forhandle budget.

Drop ekstra-blads-politikken
I arbejdet som sygeplejersker er vi nødt til at leve med, at alle kan begå fejl. Hver eneste dag risikerer vi at træffe fejlagtige beslutninger eller glemme vigtige oplysninger. Det kan betyde forskellen på liv og død for det menneske, vi har ansvaret for. Men politianmeldelser, retssager og voldsom mediekritik mod enkelte ansatte hjælper ikke på problemet. Hold jer derfor fra ”ekstra-blads-politik”. Brug ikke vores fejl til at dunke politiske modstandere i hovedet.  Interesser jer hellere for, hvordan vi lærer af fejlene og undgår dem i fremtiden.

Brug ikke vores fejl til at dunke politiske modstandere i hovedet.

 

Husk, at der en klar sammenhæng mellem fejl og travlhed på hospitalerne. Ugebrevet A4 har tidligere i år gennemgået rapporter fra arbejdstilsyn på hospitalerne. De viser, at der sker fejl og svigt af patienterne på samtlige de afdelinger, der har problemer med travlhed.

Styr efter kvalitet frem for kvantitet
Flere af jer regionpolitikere har kæmpet imod kravet om 2 procents effektivisering på hospitalerne. Tak for det. Men hvad vil I politikere kæmpe for kommer i stedet? Det skrottede effektiviseringskrav skal nemlig erstattes af et nyt styringssystem på hospitalerne i 2019.

Man kan krydse behandlinger af i skemaer og ark. Men god sygepleje, omsorg og nærvær lader sig vanskeligt kvantificere.

Udfordringen er, at man kan nemt tælle antal indlæggelser, patienter og recepter. Man kan krydse behandlinger af i skemaer og ark. Men god sygepleje, omsorg og nærvær lader sig vanskeligt kvantificere. Amerikansk forskning viser, at hospitaler der sørger for, at den enkelte sygeplejerske ikke har mere end fem patienter at pleje, har en signifikant lavere dødelighed blandt patienterne. Omvendt stiger dødeligheden blandt patienterne, hvis sygeplejerskens faglighed tilsidesættes.

Derfor håber jeg, at I vil arbejde på at skabe et sundhedsvæsen, hvor omsorgsarbejdet og tiden til patienterne prioriteres meget højere. I kan hente inspiration i forskning og internationale erfaringer. I kan også spørge patienterne. De kender bedre end nogen andre værdien af sygeplejerskens arbejde.

God arbejdslyst! I ringer bare, hvis I får brug for en sygeplejerskes syn på sagen.

 

P.S. Jeg kunne nævne meget mere som I regionsvalgte kan tage fat på. For eksempel vilkår for nyuddannede sygeplejersker, forholdene i psykiatrien og den manglende lokale lønudvikling. Men det må vente til en anden klumme.

 

Signe Hagel Andersen er næstformand for Dansk Sygeplejeråd Kreds København.

Dagens Pioklumme er et fast indlæg på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Næstformand for Dansk Sygeplejeråd Kreds København


Kommentarer fra Facebook