Kritik af LA-forslag: Stopprøver i 0. klasse er forkert og for sent

Vores mål er, at børnene slet ikke skal starte i skolen uden at være parate til det, siger undervisningsordfører Annette Lind (S).
Liberal Alliance foreslår at indføre stopprøver i folkeskolens 0. klasse. Hermed skal de elever, der ikke mestrer dansk på tilstrækkeligt niveau, gå klassen om. Men forslaget møder kritik fra både de røde partier og en række repræsentanter fra skoleområdet.

”Jeg tror ikke, at LA har læst på lektien, for alle ved, at der på sprogområdet skal en langt tidligere indsats til,” siger Annette Lind, undervisningsordfører for Socialdemokratiet, til Netavisen Pio.

LA: Forældre skal tage ansvar for sprogtræning
Børn med indvandrerbaggrund har, ikke overraskende, et dårligere dansk end deres etnisk danske klassekammerater. Det fastslår den seneste PISA Etnisk undersøgelse.
Derfor foreslår Liberal Alliances integrationsordfører, Laura Lindahl, at der skal indføres stopprøver allerede efter folkeskolens 0. klasse. Det skal være med til at motivere forældrene til at træne dansk i hjemmet med deres børn:

Opgaven kan kun løses ved, at vi får forældrene til at tage ansvar og træne dansk med deres børn.

"Uanset, om disse børn var i daginstitutioner fra 7 til 17, kan det ikke kompensere for, hvis mor og far ikke taler dansk i hjemmet. Opgaven kan kun løses ved, at vi får forældrene til at tage ansvar og træne dansk med deres børn," siger hun til Jyllands-Posten.

Stopprøverne skal udelukkende implementeres i landets folkeskoler og altså ikke privat- eller friskoler. Sprogprøven skal baseres på PISA’s sprogtest og så skal der følge penge med til intensive sprogforløb til de elever, der ikke består.

S: For sent og forkert
Men forslaget vækker kritik hos Socialdemokratiet. Udlændinge- og integrationsordfører Mattias Tesfaye mener, at det er for sent at sætte ind over for børn med sprogvanskeligheder. Derudover mener han, at det er forkert, at forslaget kun vil ramme børn i folkeskolen – og ikke privat- eller friskoler, da han frygter, at det vil få flere børn med indvandrerbaggrund til at søge mod de muslimske friskoler for at undgå de høje sprogkrav.

Vores mål er, at børnene slet ikke skal komme så langt, at de skal starte i skolen uden at være parate til det.

På Twitter opfordrer han udover en tidligere indsats til, at man giver pædagoger større viden om sprogudvikling og at man spreder de børn, der ikke taler dansk i hjemmet mere.

Annette Lind forklarer, at der allerede er indført en sprogtest af børn i 3-årsalderen, som kan medføre, at kommunen kan give forældrene et pålæg. "Det er en ordning, som man måske bør skærpe. Vores mål er, at børnene slet ikke skal komme så langt, at de skal starte i skolen uden at være parate til det. Vi skal sikre, at de er både fagligt og sprogligt parate."

Hårdt for barn, at skulle gå klasse om
I forældreforeningen Skole og Forældre er formand Mette With Hagensen skeptisk over for, hvorvidt ”pisk virker på forældre,” og hun er ikke tilhænger af at teste så små børn, som, hun mener, vil blive voldsomt personligt påvirkede af at skulle gå klasser om:

”Jeg forstår intentionen, men vi ved allerede, at børn, der går 0. klasse om, er mærket resten af deres skoletid, og når det så oven i købet skal ske ved en test, så er der et stempel på barnet om, at det ikke er god nok,” siger hun til Jyllands-Posten.

Hun mener også, at indsatsen skal ske langt tidligere. Blandt andet med en bedre sprogindsats i daginstitutioner og ved sundhedsplejerskebesøg hos familien.

S: Automatisk opskrivning til vuggestuer kan være en løsning
De danske indvandrerbørns skoleniveau fik i april måned Socialdemokratiet til at foreslå, at opskrivning til vuggestue eller dagpleje skal gøres obligatorisk for alle børn.

Dengang forklarede Pernille Rosenkrantz Theil, social- og børneordfører i Socialdemokratiet, forslaget med følgende: ”Vi kan se i alle undersøgelser, at det har en effekt. Jo tidligere vi kommer ind i familierne, jo tidligere vi laver sprogindsats, jo større er succesraten. Når børnene er tre-fire-fem år gamle, så begynder det at være for sent.”

Det forslag, påpeger Mattias Tesfaye nu, kan være en del af løsningen på problemet.

Det Radikale Venstre og SF er også  kritiske overfor LA-forslaget, som SF’s Jacob Mark i weekenden kaldte ’hul i hovedet.’

 


Kommentarer fra Facebook