3F: Løse ansættelser er årsagen til mangel på arbejdskraft i servicefag

I stedet for at skrige efter billig udenlandsk arbejdskraft, burde arbejdsgiverne tilbyde de mange ledige danskere faste stillinger.
Arbejdskraftmangel kan skyldes to ting – enten at der ikke er nok ledig arbejdskraft eller, at virksomheden ikke kan tiltrække den ledige arbejdskraft. Det er to ligestillede sandheder omkring arbejdskraftmangel.

3F spørger, hvor blev debatten om virksomhedernes manglende evne til at tiltrække arbejdskraft af?

I flere medier i sidste uge kunne vi på ny forundres over det, der synes at være erhvervslivets ny mantra, nemlig, at væksten går i stå, hvis Danmark ikke får tilført mere udenlandsk arbejdskraft, særligt inden for serviceområdet.

Det virker som om, at mantraet mere er baseret på en politisk dagsorden, frem for en grundig analyse. For virkeligheden er, at inden for servicebranchens område står der masser af ledig arbejdskraft til rådighed, virksomhederne er bare ikke i stand til at tiltrække den.

Færre faste job
En af de alvorligste forandringer inden for servicebranchen i disse år handler om nedgangen af antallet af faste fuldtidsstillinger til fordel for løse ansættelsesformer, det vil sige stillinger med kun få timers arbejde om ugen og uden garanti.

Netop dette forhold påvirker rekrutteringen til virksomheder, der helt eller delvist udbyder arbejde som løse ansættelser. 3F’ere inden for serviceområdet søger fast arbejde og garanterede ugentlige timetal og søger mod disse stillinger.

Det harmonerer også bedre med det forhold, at mens rengøringsselskaberne siger, at der mangler arbejdskraft og vil importere mere fra andre lande, så har 3F fortsat mange ledige. Skab reelle stillinger, der garanterer timer nok til, at en 3F’er kan leve af det, så kan vi sætte flere i arbejde, og når det er gjort, skal 3F nok være der sammen med jer, når vi reelt mangler arbejdskraft og skal importere fra andre lande.

 

Tina Møller Madsen er gruppeformand for 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Indlægget er alene udtryk for skribentens egen holdning.


Kommentarer fra Facebook