Annonce

Fagforbund: Overenskomster giver allerede mulighed for fleksibilitet

Hos fagforbund genkender man ikke billedet af, at overenskomster står i vejen for en mere fleksibelt offentlig sektor

Overenskomsterne på det offentlige område står ikke i vejen for, at der kan laves lokale aftaler og skabes mere fleksibilitet i den offentlige stor. Sådan lyder det fra fagforbundet HK, efter at regeringens Ledelseskommission tidligere tirsdag foreslog en såkaldt ”modernisering” af de offentlige overenskomster.

”Mange overenskomster er efterhånden blevet meget detaljerede. Ved nye forhandlinger lægges der ofte et lag ekstra ovenpå, og der luges ikke meget ud. De mange særaftaler til forskellige faggrupper kan gøre det vanskeligt at tilrettelægge arbejdet med fokus på opgaverne,” skriver Kommissionen i rapporten.

En af anbefalingerne lyder derfor, at ”De faglige organisationer skal bidrage til at modernisere og forenkle overenskomster og arbejdstidsregler for dermed at muliggøre en lokal forankret, tværfaglig, fleksibel og effektiv tilrettelæggelse af arbejdet til gavn for borgerne.”

Men hos fagforbundet HK mener man imidlertid ikke, at de er fagbevægelsen og overenskomsterne, der står i vejen for fleksibilitet. Det fortæller Rita Bundgaard, formand for HK Stat og medlem af Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), der forhandler overenskomster på vegne af de statsligt ansatte:

”Jeg kan ikke genkende billedet af, at de offentlige overenskomster skulle være en hindring for fleksibilitet og lokale løsninger. Vi har faktisk overenskomster på det offentlige område, som i vidt omfang åbner op for, at man kan lave decentrale løsninger og lokale aftaler. Jeg tror det handler om, at man som leder skal være nysgerrig på, hvad der ligger af muligheder i de enkelte overenskomster. Her har man slet ikke udforsket mulighederne nok,” fortæller hun til Netavisen Pio.

28 anbefalinger til bedre ledelse
Forslaget om at ”modernisere” de offentlige overenskomster er en af i alt 28 anbefalinger, som indgår i den rapport, Ledelseskommissionen fremlagde tirsdag formiddag. Anbefalinger som skal svare på spørgsmålet om, ”hvordan man kan udvikle og få bedre ledelse i den offentlige sektor,” som Finansministeriet skriver.

Anbefalingerne skal bruges i arbejdet med den såkaldte ’sammenhængsreform’, som statsminister Lars Løkke Rasmussen flere gange har bebudet, og som forventes at blive præsenteret efter sommerferien. En reform, der ifølge regeringen skal sikre ”en mere sammenhængende offentlig sektor” med ”mere velfærd for pengene” og som giver bedre mulighed for at ”sætte borgeren først”.

”God ledelse er afgørende for kvaliteten af vores velfærd, og derfor ser jeg også frem til at dykke ned i Ledelseskommissionens anbefalinger og arbejde videre med, hvordan vi løfter kvaliteten i ledelsen og styrkerne ledernes og medarbejdernes kompetencer i den offentlige sektor,” udtalte innovationsminister Sophie Løhde (V) ved præsentationen af rapporten.

Kommissionens rapport er blevet til på baggrund af blandt andet besøg på mere end 50 arbejdspladser og spørgeskemaundersøgelser blandt 2.000 offentlige ledere.

Moderniseringsstyrelsen skal slippe styringen
Kritikken af de nuværende overenskomster går blandt andet på, at mange ledere på offentlige institutioner i dag skal forholde sig til en hel række forskellige overenskomster, fordi der er mange forskellige faggrupper ansat. Men udfordringen med at skulle håndtere forskellige faggrupper kommer man ikke ud over, blot fordi man reducerer i antallet af overenskomster, mener Rita Bundgaard:

”Det er jo et udtryk for, at overenskomsterne retter sig mod forskellige faggrupper. Og alt andet lige vil jeg mene, det er svært at lave en overenskomst, som skal håndtere såvel den administrative medarbejder i HK som den kørende politibetjent og dommeren i retten. Det er forskellige opgaver, de har, og det er jo lige præcis det, som overenskomsterne tager højde for.”

Rita Bundgaard understreger, at fagbevægelsen gerne vil være med til at undersøge, om det kan gøres nemmere og mere enkelt at lave lokalaftaler rundt om i den offentlige sektor. Men det kræver også at arbejdsgiversiden vil være med, understreger hun: ”Det er Moderniseringsstyrelsen, som er den centrale part. Og det betyder, at de jo også skal give slip på noget, hvis man som lokal ledelse skal kunne bruge mulighederne.”

Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening er på samme linje:

”Der er uden tvivl områder, hvor vi kan arbejde mere på tværs af fagligheder og skabe bedre rammer for et tæt samarbejde mellem forskellige faggrupper. Jeg er enig i, at vi skal indrette det offentlige arbejdsmarked på en måde, så tingene kører smidigt for alle parter, men det betyder ikke, at vi skal smide overenskomsterne over bord, tværtimod,” siger hun i en pressemeddelelse.

Politikerne skal blande sig mindre
Blandt de øvrige budskaber fra Kommissionen er, at borgeren skal sættes i centrum, at lederne skal sætte retning, at lederne skal sætte deres eget hold af medarbejdere og at lederne skal udvikle sig.

Og så skal politikere have tillid til ledelse: ”Politikerne skal anerkende, at ledelse ofte vil være et bedre instrument til at løse enkeltsager end nye regler og procedurer,” lyder en af anbefalingerne.

Og det er til gengæld en anbefaling, so glæder Rita Bundgaard fra HK Stat:

”Det har vi på statens område oplevet mange gange. Når der opstår ’enkeltsager’, så har politikkerne en tendens til at komme med ny regulering eller kortvarige bevilliger, frem for at tænke langsigtet og se tingene i en større sammenhæng. Her synes jeg, at Kommissionen har en vigtig pointe om, at vi skal være parate til at sætte lederne noget mere fri.”


Flere artikler om emnet