Farligt arbejde: Landbruget og transportbranchen er særligt udsatte

29 mennesker døde i en arbejdsrelateret ulykke i 2018. Det er en lille stigning fra 2017. Håndværksbrancherne, transport og landbruget holder fortsat for i den kedelige statistik.
Foto: Colourbox
Fagbladet 3F lavede sidste år hjemmesiden www.dodsulykker.dk, hvor antallet af dødsulykker på område og branche er opgjort fra 2004-2017. Her kan du også finde oplysninger om sagernes omstændigheder, og hvordan de er blevet afgjort af myndigheder.

Samlet har Arbejdstilsynet registreret mere end 500 dødsulykker i perioden.

 

Kilde: Dodsulykker.dk. Brancheoptælling er foretaget af Netavisen Pio.

Oversigten viser, at det er landbrug og fødevareindustrien, som har den ulykkelige førsteplads, tæt forfulgt af bygge- og anlægsbranchen, industrien og transportbranchen.

Kontor- og kommunikationsbranchen er den mest sikre branche, ud fra opgørelsen.

Bag tallene for 2018, kan oversigten fra Arbejdstilsynet vise, at ulykkerne omfatter fald fra store højder, påkørsel eller andre færdselsulykker, forgiftning og ulykker, hvor den involverede er blevet klemt i store maskiner.

Transportbranchen har været særligt hårdt ramt i 2018, hvor en tredjedel af de 29 registrerede dødsulykker er forbundet til transportbranchen. Transportbranchen dækkes af 3F, som bredt over deres fagområder kan se, at deres medlemmer er meget udsat. Mindst 20 af de 29 dødsulykker er fra 3f-dækkede brancher.

Uklare rammer for registrering af dødsulykker

Optællingen per branche er ikke fuldstændig, da Fagbladet ikke har kunne opnå information om en andel af dødsulykkerne, som Arbejdstilsynet ikke har konkrete oplysninger om. De er derfor ikke med i optællingen.

Rammerne for Arbejdstilsynet registrering af dødsulykker har i flere år været kritiseret for ikke at give et retvisende billede af dødsulykker i Danmark, men at efterlade indtrykket af et betydeligt mørketal på området.

Senest i december blev vurderingen af to sager, fra henholdsvis 2011 og 2016, ændret af Arbejdstilsynet efter Fagbladet 3F havde afdækket forløbet omkring behandlingen af dem.

Det drejede sig om en polsk og litauisk arbejder, som begge døde efter en arbejdsulykke, men hvor Arbejdstilsynet i første omgang ikke havde vurderet, at dødsårsagen kunne kobles direkte sammen med ulykken. Denne vurdering blev som følge af dækningen ændret, så sagerne nu indgår i opgørelsen af dødsulykker.

Det har også ført til, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har bedt Arbejdstilsynet om at ændre praksis for at komme sådanne sager til livs.  

Line Sofie Gluud er student på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce