Sømand: Jeg ønsker en rød regering, der vil bekæmpe social dumping

Når den sociale dumping til søs har været forsømt i årevis, så tvivler jeg på, at indsatsen vil komme fra et rødt flertal, der er afhængige af De Radikale
To uger efter folketingsvalget venter vi stadig på at få en ny regering.

Selvom jeg lige som mange andre fra den moderne arbejderklasse, glæder mig over at det blev et rødt flertal, frygter jeg dog stadig for hvad en ny regering vil kunne finde på at gennemføre af tiltag.

30 års med politisk opbakning til social dumping

Selvom der naturligvis er uenigheder mellem alle partierne, ser jeg dog en stor generel enighed mellem SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet når det kommer til arbejdsmarkedspolitik, hvor Radikale Venstre har væsentligt andre holdninger.

Når det kommer til arbejdsmarkedspolitik har jeg endda svært ved at se Radikale Venstre som et rødt parti. Særligt pga. deres holdninger om at det skal være nemmere at skaffe udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

På store dele af det danske arbejdsmarked kæmper vi allerede i dag mod socialdumping, som påvirker både løn- og arbejdsvilkår.

I søfartsbranchen har social dumping fundet sted i mange år. De seneste 30 år endda med politisk opbakning

I søfartsbranchen har social dumping fundet sted i mange år. De seneste 30 år endda med politisk opbakning, i form af en lovgivning som forhindre danske fagforeninger at tegne overenskomster for søfolk, som er bosat udenfor Danmark.

En branche, der har givet op

Jeg var ikke engang født dengang man tog en politisk beslutning om at støtte social dumping til søs, og har derfor heller ikke været en del af kampen særlig længe.

Mange i søfartsbranchen har for længst opgivet håbet om at der nogensinde vil komme politiske tiltag, som kan stoppe den sociale dumping vi kæmper mod.

De har gang på gang oplevet regeringer bestående af arbejderpartier, som fortsætter med at ignorerer de udfordringer de har kæmpet med.

Så jeg forstår godt at håbet er væk. Hvordan skal man bevarer håbet når man i 30 år har været ignoreret af partier som netop burde kæmpe vores sag?

Mit eget håb er heldigvis ikke væk endnu.

Jeg har håbet at sager om social dumping i resten af transport branchen, som f. eks. Padborgsagen med Kurt Beiers filippinske chauffører, ville afføde et større politisk fokus på problemet.

Mit håb hænger i en tynd tråd

Min tro på at en ny regering vil gøre noget ved problemet hænger til gengæld i en tynd tråd.

Når politikere i så mange år ikke har ville gøre noget ved social dumping til søs, så tvivler jeg på at det kommer til at ske nu hvor det røde flertal er afhængigt af Radikale Venstre.

Som ung vil jeg håbe at det sker inden jeg selv mister håbet

Et parti som tilsyneladende finder det vigtigere at skaffe udenlandsk arbejdskraft til virksomheder, end at fokusere på arbejdsmiljø, sikkerhed, vilkår og løn.

Jeg vil dog fortsætte med at håbe på forbedringer.

Som arbejder vil jeg håbe at en ny regering vil sætte hårdt ind i kampen mod social dumping. Som sømand vil jeg håbe at en rød regering endelig vil kæmpe for arbejderne til søs. Som ung vil jeg håbe at det sker inden jeg selv mister håbet.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Befaren skibsassistent og beskæftiget indenfor færgefart


Flere artikler om emnet

Annonce