Flemming Vinther forsætter som soldaterformand

Formanden for Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF), Flemming Vinther, fortsætter som formand efter forsoningsmøde mellem bestyrelse og formand
Formanden for Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF), Flemming Vinther, fortsætter som formand efter forsoningsmøde mellem bestyrelse og formand.

Det oplyser bestyrelsesmedlem Jørgen C. Pedersen over for Netavisen Pio.

"Vi har med hjælp fra 3. part identificeret de problemområder, der skal arbejdes med fremadrettet. Vi er kede af på medlemmernes, forbundets og de ansattes vegne, at det skulle komme helt hertil. Men nu ser vi fremad," siger Jørgen C. Pedersen.

Men nu ser vi fremad

Og Flemming Vinther fortsætter som formand?

"Ja, det gør han," fastslår Jørgen C. Pedersen over for Netavisen Pio.

Ni medlemmer af HKKF's forbundsbestyrelse stillede midt i november et mistillidsvotum til Flemming Vinther.

Da Flemming Vinther nægtede at træde tilbage, indkaldte forbundsbestyrelsen til en ekstraordinær kongres.  Men efter råd fra flere advokater aflyste forbundsbestyrelsen fredag den ekstraordinære kongres, der ellers skulle have fundet sted mandag. Vedtægterne slår nemlig fast, at en ekstraordinær kongres skal varsles mindst fire uger inden afholdelsen. Og den frist var ikke overholdt.

I stedet har formand og bestyrelse mandag holdt et forsoningsmøde - og med hjælp fra "3. part" renset luftet - og Flemming Vinther overlever som formand.

"Konstruktivt møde"

Efter forsoningsmødet har bestyrelsesflertallet og Flemming Vinther lagt denne fælles meddelelse ud på HKKF's hjemmeside:

"Bestyrelsen i HKKF har i dag på et ekstraordinært møde drøftet den alvorlige situation og de uenigheder, som førte frem til indkaldelsen af en ekstraordinær kongres.

Det var et godt og konstruktivt møde, hvor det blev drøftet, om det er muligt f.eks. med ekstern bistand at etablere en proces, der kan genskabe en gensidig tillid i bestyrelsesarbejdet, for ad den vej helt at afværge en ekstraordinær kongres.

Bestyrelsen er enig om, at det er muligt. Bestyrelsen har lokaliseret, at der er intern uenighed om forståelsen af forbundets vedtægter, herunder fordelingen af ansvar og kompetencer mellem bestyrelse, forretningsudvalg og formand, ligesom der skal arbejdes med processer og kultur i bestyrelsen.

Der er i dag sat et arbejde i gang med eksterne rådgivere for at afklare disse formelle kompetencer og for at facilitere den videre proces.

Alle er enige om at arbejde for denne løsning, og derfor er den ekstraordinære kongres aflyst, og der indkaldes ikke til en ny. I konsekvens heraf er mistillidsvotum til sekretariatschef og formand trukket tilbage."

Jeg er rigtig glad over resultatet af vores møde i dag

Glad formand

"Jeg er rigtig glad over resultatet af vores møde i dag," siger Flemming Vinther til Netavisen Pio.

"Bestyrelsen og jeg har på mødet i dag kikket på den meget alvorlige situation, vi har stået i, og de uenigheder vi har haft. Vi er blevet enige om, at vi godt kan finde en vej frem sammen. Det synes jeg er rigtig-rigtig godt. Ikke bare for min person men af hensyn til vores medlemmer, af hensyn til vores organisation og selvfølgelig også af hensyn til vores medarbejdere i vores sekretariat, som har været enormt berørte af den her situation. Nu har vi sat os ned, vi har kikket hinanden i øjnene og siger nu i fælleskab: Der er en anden vej," siger Vinther til Netavisen Pio.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce