Tillidsrepræsentant til Enhedslisten: "Fingrene væk!"

Jeg mener det er mangel på respekt for både arbejderne og arbejdsgiverne, når Enhedslisten blander sig i overenskomsterne på det danske arbejdsmarked.
Men hvad er Enhedslistens egentlige formål med at blande sig? Det kan jeg jo kun gisne om, er det for at scorer billige point eller har det andre formål?

Hvad er Enhedslistens egentlige formål med at blande sig?

På Enhedslistens hjemmeside ligger materialet om overenskomstforhandlingerne 2020 under kampagner, hvilket for mig mere indikerer politisk propaganda, ind real bekymring for mine kollegaer i industrien. Det er jo før set at Enhedslisten bakker op om, eller er med i en nejkampagne til det endelige overenskomstresultat. Det mener jeg ikke at politiske partier skal involvere sig i.

Politiske partier skal holde sig væk

For mig bygger den danske arbejdsmarkedsmodel på en arbejdsdeling mellem staten og arbejdsmarkedets parter. Parternes store indflydelse på for eksempel beskæftigelsespolitikken, løn- og arbejdsvilkår er noget særligt for det danske arbejdsmarked, hvilket jeg mener er helt unikt og noget vi skal værne om. Hele modellen er jo bygget op på kollektive overenskomster, hvor staten ikke blander sig i reguleringen af løn- og arbejdsvilkår, så længe arbejdsmarkedets parter er i stand til at løse problemerne selv.

Det er jo ude på arbejdspladserne at vi bedst ved hvad der rører sig og hvilket løsninger der er de rigtige for den enkelte virksomhed

Der er indgået en hovedaftale mellem arbejdsmarkedsparter Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation, som indeholder en masse aftaler for området som for eksempel arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet.

Retten til at tage kollektive kampskridt, for eksempel strejke, blokade, sympatikonflikter, lockout og boykot. Fredspligten, som betyder, at det ikke er lovligt at lave arbejdsstandsninger, så længe der er en kollektiv overenskomst i kraft. Ret til at have tillidsrepræsentanter samt at brud på overenskomsten skal indbringes for Arbejdsretten. Alle meget vigtige rettigheder på det danske arbejdsmarked som giver os et helt unikt arbejdsmarked.  

Til dagligt er jeg tillidsrepræsentant på en større produktionsvirksomhed i Esbjerg og arbejder hver dag med den danske model. Det er jo ude på arbejdspladserne at vi bedst ved hvad der rører sig og hvilket løsninger der er de rigtige for den enkelte virksomhed. Det er ikke noget som de politiske partier skal blande sig i.

Indblanding vil skabe usikkerhed 

Jeg mener det vil have store konsekvenser for det danske arbejdsmarked, hvis partierne i folketinget blander sig i overenskomstforhandlingerne og vil skabe en masse usikkerhed om danske løn- og arbejdsvilkår, alt efter hvilken sammensætning folketinget har. Vi lever i en verden med mere og mere global konkurrence og har brug for stabilitet.

Så ingen politisk indblanding TAK

Så ingen politisk indblanding TAK.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Rasmus Rasmussen er smed og byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Esbjerg.


placeholder

Kommentarer

Flot indlæg Rasmus.
Tak.
Den danske model styrer, desværre er det nogen der ikke fatter en skid før de render tør for gær.

Annonce