Uopmærksom departementschef overlever

Skatteminister Morten Bødskov (S): “Jens Brøchner har efter min opfattelse ikke gjort sit hjemmearbejde godt nok angående sit private byggeri”
Foto: Skatteministeriet
Skatteminister Morten Bødskov (S)

I forbindelse med et åbent samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg gør skatteminister Morten Bødskov (S) det nu - endnu engang - klart, at han beholder sin departementschef Jens Brøchner - trods en pinlig sag vedrørende departementschefens sommerhus.

Men samtidig understreger Bødskov, at Jens Brøchner ikke har gjort sit hjemmearbejde godt nok i forbindelse med sommerhusbyggeriet:

Han har ikke været grundig nok

Jens Brøchner har efter min opfattelse ikke gjort sit hjemmearbejde godt nok angående sit private byggeri. Han har ikke været grundig nok i forhold til at sikre, at hans private byggeri foregik under ordnede vilkår, og at entreprenøren fulgte alle gældende regler,” skriver Bødskov i et samråds-svar.

Det hedder videre i svaret, at han lægger vægt på, at departementschefen straks afbrød samarbejdet med entreprenøren, da han opdagede, at der var litauere på sommerhusbyggeriet i Rørvig, der ikke var registreret på den rigtige måde, og uden at der var de lovpligtige skilte på byggepladsen:

Afbrød samarbejdet

“Jeg noterer mig samtidig, at Jens Brøchner, straks han blev foreholdt oplysninger om, at der angiveligt skulle være forhold, der ikke var i orden, afbrød samarbejdet med den pågældende entreprenør. Det mener jeg var en rigtig beslutning. Sagen påvirker ikke min holdning til, om Jens Brøchner er den rigtige departementschef i Skatteministeriet,” skriver Morten Bødskov.

Sammen med svaret til udvalget har skatteminister Morten Bødskov fremlagt en redegørelse om sommerhus-sagen fra departementschef Jens Brøchner.

Af redegørelsen fremgår, at Brøchner bad entreprenøren stoppe arbejdet samme dag han modtog oplysninger om uregelmæssigheder:

Jeg har efterfølgende annulleret kontrakten med entreprenøren

”Jeg blev den 17. januar 2020 foreholdt oplysninger om, at der i forbindelse med opførelsen af en mindre bygning i tilknytning til mit sommerhus angiveligt skulle være udført arbejde, som ikke følger gældende regler, og som ikke udføres under ordnede vilkår. Disse oplysninger tog jeg meget alvorligt. Oplysningerne gjorde, at jeg bad entreprenøren om med øjeblikkelig virkning at stoppe al arbejde på min ejendom. På den baggrund blev arbejdet indstillet den 17. januar 2020. Jeg har efterfølgende annulleret kontrakten med entreprenøren,” hedder det i Brøchners skriftlige redegørelse.

Brøchner beklager

Det fremgår også af redegørelsen, at Brøchner nu beklager, at entreprenøren på sommerhus-byggeriet ikke overholdt gældende regler: 

Jeg har ikke haft kendskab til, om entreprenøren har entreret med underleverandører

“Jeg kan oplyse, at jeg i efteråret 2019 indhentede to tilbud på udførelsen af en mindre opgave i min ejerbolig (opgaven beløb sig til 17.000 kr. inkl. moms) samt to tilbud på opførelse af en mindre bygning i tilknytning til mit sommerhus på 24 kvadratmeter (uden sanitet) og endelig et tilbud (pr. kvadratmeter) på etablering af en terrasse ligeledes i tilknytning til mit sommerhus. De konkurrerende tilbud lå i nogenlunde samme prisleje, og var efter min opfattelse udtryk for realistiske priser for det arbejde, jeg ønskede at få udført," hedder det i redegørelsen, der fortsætter:

"Jeg entrerede på denne baggrund med et dansk firma (med CVR-nr.), som jeg havde fået anbefalet, til løsning af ovenstående opgaver. Firmaet havde tilbudt at løse opgaven vedrørende den mindre bygning i tilknytning til mit sommerhus for i alt 172.500 kr. inkl. moms. Jeg har ikke anvendt det pågældende firma før efteråret 2019. Undervejs har jeg digitalt betalt fakturaer, hvoraf samtlige udgifter ved det udførte arbejde inklusiv moms fremgår. Jeg kan oplyse, at entreprenøren har haft mulighed for at bruge mit sommerhus, mens arbejdet pågik."

Brøchner skriver i sin redegørelse, at det var en forudsætning for samarbejdet med entreprenøren, at gældende regler blev overholdt:

"Jeg har ikke haft kendskab til, om entreprenøren har entreret med underleverandører. Jeg gik ud fra, at det i givet fald var entreprenørens ansatte, som skulle bo i mit sommerhus. Det var naturligvis en forudsætning fra min side, at entreprenøren overholdt gældende regler om skiltning i forbindelse med byggeriet. Jeg kan desværre konstatere, at dette ikke har været tilfældet. Det skulle have været i orden, og det er beklageligt, at det ikke har været det,” hedder det i departementchefens redegørelse.

Vil søge byggetilladelse

Jens Brøchner skriver videre, at han nu vil nu vil anmode Odsherred kommune om byggetilladelse til det pågældende sommerhusbyggeri:

Jeg har dog nu valgt at søge Odsherred kommune om byggetilladelse for at fjerne enhver tvivl herom

“For så vidt angår byggetilladelsen har det været min forståelse, at der ikke kræves byggetilladelse til det pågældende byggeri. Jeg har dog nu valgt at søge Odsherred kommune om byggetilladelse for at fjerne enhver tvivl herom. Jeg er ærgerlig over, at jeg – på trods af, at jeg har forsøgt at sikre mig, at gældende regler blev fulgt – ikke grundigt nok har undersøgt dette. Afslutningsvist vil jeg bemærke, at mellemværendet med entreprenøren er fuldt og endeligt afsluttet.”

Samrådet i Beskæftigelsesudvalget handlede om, hvordan mere almindelige mennesker kan sikre sig mod at hyre byggefirmaer, som benytter ulovlig arbejdskraft eller begår social dumping.

Både skatteminister Morten Bødskov (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) deltog i samrådet.

Samrådet var indkaldt af DF’erne Bent Bøgsted og Dennis Flydtkjær.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce