Eksportører af smågrise: Tak for udsættelsen, men vi er ikke i mål endnu!

Jeg vil gerne takke Mogens Jensen og Anders Kronborg for at lytte til branchen, men opfordrer samtidig til at udskyde afgørelse om omstridt politisk aftale.
Foto: SamMark.dk
Efter at have været i en kontant dialog via en tidligere kommentar på dette medie, vil vi gerne takke både Mogens Jensen og Anders Kronborg for at lytte en smule til branchen.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) og fødevareordfører Anders Kronborg (S) har nemlig valgt udskudt bekendtgørelsen for højdekrav til transport af smågrise på ubestemt tid.

Branchen takker både Mogens Jensen (S) og Anders Kronborg (S) for den beslutning, men opfordrer samtidigt kraftigt til også at udskyde afgørelse om omstridt politisk aftale.

Hvis de nye regler var trådt i kraft, ville man have sænket branchens kapacitet med omkring 30 %

Efter kritiske høringssvar fra bl.a. både eksportører og producenter af danske grise, har Fødevarestyrelsen nu meddelt, at de nye indvendige højdekrav til transport af smågrise, som skulle være trådt i kraft den 1. juli 2020, er blevet udskudt indtil videre.

Det er vi glade for i branchen, for hvis de nye regler var trådt i kraft, ville man have sænket branchens kapacitet med omkring 30 % på den nationale transport og op mod 70-80 % på transporter ud af landet og med kun halvanden måneders varsel.

Vi afventer stadig forskernes svar

Det giver særligt god mening at udskyde bekendtgørelsen, fordi Fødevarestyrelsen først samtidig med udsendelsen af høringen i maj har bedt seniorforsker Mette S. Herskin fra Institut for Husdyrvidenskab og et hold af kolleger fra Aarhus Universitet om at undersøge, hvilken indvendig højde der er nødvendig ved transport af smågrise, for at leve op til transportforordningen. Forskningsprojektet forventes afsluttet den 20. oktober 2022.

Vi mener derfor, at bekendtgørelsen bør skrottes, indtil vi har fået disse forskningsresultater at se.

Vi mener dog lige så meget, at det skal sikres at forskningsprojektet kommer til at omhandle alle de grise, der ikke har været transporthøjder for tidligere, nemlig grise helt op til 40 kg, så der gøres op med forældet forskning med få tvivlsomme målinger, der blev lagt til grund for forslaget om transporthøjde for henholdsvis grise på 26 og 30 kg.

Hvis resultaterne indikerer et behov

Hvis resultaterne klart indikerer, at der er behov for at ændre på de højder der transporteres med i dag så mener vi, at branchen skal have en fornuftig implementeringsperiode på otte år, så der er tilstrækkelig tid og ressourcer til at udskifte transportflåden på en fornuftig og miljørigtig måde.

For både eksportører og de udenlandske aftagere af smågrise, vil et nyt højdekrav nemlig betyde, at de i mange tilfælde vil være nødt til at investere i helt nye køretøjer.

Det gør branchen gerne, hvis forskerne vurderer, at det er nødvendigt for at sikre en ordentlig dyrevelfærd og hvis det indarbejdes i forordningen, således at det kommer til at sikre alle de dyr, der transporteres under de fælles europæiske regler.

Men at kravet skulle indføres med så kort varsel og uden opbakning fra nyere forskning, det kan vi i branchen ikke acceptere.

Vi mener også, at der sideløbende med undersøgelsen om dyrevelfærd skal laves en Erhvervsøkonomisk konsekvensberegning samtidig med en miljøkonsekvensvurdering.

For den lavere kapacitetsudnyttelse vil alt andet lige føre til væsentlige forøgelser af omkostningerne til transport og have negative effekter på miljø og trængsel.

Udskyd også politisk aftale om øget kontrolindsats

Danmark oplever i disse år en historisk høj efterspørgsel fra udenlandske markeder på svin, såvel svinekød som levende grise til opfedning. Og set i lyset af de økonomiske konsekvenser af Covid-19, er det vigtigere end nogensinde før at værne om de brancher, som har opbygget en styrkeposition frem til krisen, og som viser tegn på at kunne fastholde sine markeder i en ustabil fremtid, hvor der bliver bud efter alle eksportindtægter.

En af disse brancher er fødevaresektoren, som er mindre konjunkturafhængig end andre produkter, som ikke på samme måde er livsessentielle.

Det er vigtigt for os, at vi har en god lovgivning, der lever op til de høje danske standarder for dyrevelfærd, etik og kvalitet

Desværre oplever branchen, at den politiske aftale fra 2018 om en øget kontrolindsats har ført en mur af bureaukrati og regler med sig, som gør det virkelig svært at føre virksomhed.

Det er vigtigt for os, at vi har en god lovgivning, der lever op til de høje danske standarder for dyrevelfærd, etik og kvalitet, som vi er kendt for på den internationale eksportscene. Men det er samtidig vigtigt, at vi gør alt i vores magt for at fastholde branchens essentielle bidrag til dansk økonomi, og at der arbejdes sammen med erhvervet for at sikre klare rammebetingelser, der understøtter branchen og ikke det modsatte.

Hvis vi overdænger erhvervet med udgiftstunge tiltag og administrative og ikke proportionale byrder, vil produktionen bare flytte til udlandet, og så vil Danmark miste betydningsfulde eksportindtægter. Indtægter til den danske stat, som skal være med til at sikre en genopretning og betaling af de mange dyre hjælpepakker for det øvrige danske erhvervsliv og trængte medborgere

Vi håber derfor, at fødevareministeren vil fortsætte de gode takter og også udskyde afgørelsen omkring denne aftale, indtil implementeringen er evalueret ordentligt og der er set på, hvor mange af tiltagene er Styrelsen, der gør sine hoser grønne efter en kritisk rapport fra rigsrevisionen og hvor meget der egentlig handler om dyrevelfærd.

 

 

 

 


 

 Sekretariatschef i SamMark (foreningen af eksportører af svin og kreaturer)


placeholder

Annonce