Annonce

Hjemmeundervisning: Historiens mest omfattende digitale skole-hjem-samarbejde

Lærerne er med digital undervisning blevet kaste hovedkulds ud i en opgave, som de ikke havde forudsætninger til at udføre, mener lærer.
I Danmark kan vi midt i en pandemi glæde os over et skole- og uddannelsessystem, der gennem årtier har indkøbt masser af it-udstyr, således at langt de fleste skoler har de digitale ressourcer, der skal til for at online-undervisning kan lade sig gøre under nedlukningen af landet.

Det er langt fra alle lande, der kan tilbyde eleverne online-undervisning i en lockdown.

På trods af at vi i Danmark har en del af udstyret i orden, så vi kan sikre at undervisning finder sted i en undtagelsestilstand, er der dog en nogle forbehold.

Det er noget af en opgave for forældrene og stiller store krav til hjemmet.

Lærere landet over har kastet sig ud i at undervise online, vel vidende at der er tale om en helt ny undervisningsform, hvor der undervises på afstand og ind i hjemmene.

Hjem med vidt forskellige rammer og forudsætninger, hvor flere børn kan være i skole på få kvadratmeter, hvor der kan være en eller flere forældre med variabel tid til rådighed til at hjælpe børnene, da jobbet også skal passes.

Alle savner fællesskab

For at skoledagen kan lykkes er der for mange elever tale om forældrestøttet undervisning. Der kan være teknologiske udfordringer, som skal afhjælpes, brug for struktur og disciplin, for hjælp til koncentration og motivation, at skabe tryghed, oparbejde gode vaner og ikke mindst til at holde humøret oppe i en tid, hvor alle savner sociale fællesskaber.

Det er noget af en opgave for forældrene og stiller store krav til hjemmet.

Der er tale om et nyt samspil mellem skole og hjem, som aldrig er set før i historien. Et forpligtende skole-hjem samarbejde, der kræver at alle gør det bedste de overhovedet kan i hver deres ende af skærmen.

I folkeskolelovens formål står der: ”Folkeskolen skal i samarbejde med forældre give eleverne færdigheder og kundskaber…” og det har aldrig været en så rammende og aktuel betingelse som i dag, hvor historiens mest omfattende digitale skole-hjem samarbejde finder sted, for at eleverne får tilegnet sig færdigheder og kundskaber i en pandemi.

Mangler forudsætning for den digitale undervisning

Når forudsætningerne for digital undervisning er til stede i dag, skyldes det dels at der tidligere er indkøbt devices som arbejdsredskab til en stor del af elever og lærere, da skolen ifølge folkeskoleloven vederlagsfrit skal stille de nødvendige undervisningsmidler til rådighed for eleverne.

Der skal dog rigtigt meget til for at den digitale undervisning fungerer og på trods af, at der herhjemme er sket en omfattende udvikling de senere år i forhold til digitale undervisningsmaterialer, digitale planlægningsredskaber og digitale kommunikationssystemer (først Skoleintra og siden AULA), så peger en del på, at der også er udfordringer.

Fokus har primært været på indkøb og etablering

En omfattende evaluering ”Indsatsen for IT i folkeskolen” fra 2018 påpeger, at der som følge at politiske mål og intentioner er udviklet og indkøbt digitale ressourcer i stor stil til skolerne.

Fokus har primært været på indkøb og etablering, det vil sige kvantitet og desværre ikke på, hvordan det skal anvendes, så det skaber bedre kvalitet undervisningen.

Evalueringen gør opmærksom på to ret så vigtige forhold, for det første at man endnu ikke har fundet de vise sten i forhold til, hvordan det digitale skaber kvalitet i kerneopgaven og for det andet, at der er behov for at lærere og ledere bliver opkvalificeret.

Mangler opkvalificering

Lærerne har i 2020 kastet sig ud i opgaven med online-undervisningen uden at have fået den nødvendige opkvalificering.

Der er en klar forventning om at tilrettelægge digital undervisning, der passer til eleverne og til hjemmene, og som ligeledes tager hensyn til det vigtige klassefællesskab, så både det faglige og sociale tilgodeses. Forældrene forventes at stå klar i den anden ende til at sørge for den forældrestøtte, der skal til for at undervisningen og eleven kan lykkes.

Forældrene forventes at stå klar i den anden ende

Der er tale om et digitalt samarbejde, som forudsætter vilje, engagement og overskud i en alvorlig tid med masser af andre bekymringer.

Når samfundet åbner igen, bliver det interessant at få lavet en opsamling på online-undervisningen, hvad der fungerede og hvad det krævede af parterne.  

Lige nu er alle formodentlig godt trætte af såvel skærmarbejde som historiens mest omfattende digitale skole-hjem-samarbejde og længes bare tilbage efter en mere almindelig hverdag, men det bliver i særdeleshed vigtigt at spørge både lærere, forældre og elever om deres oplevelse.

For de har alle har været på overarbejde.

Jeanette Sjøberg er lærer, debattør og tidligere hovedstyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforening.

 


Flere artikler om emnet