Nyt udlændingeudspil: 100.000 borgere skal underlægges særlige boligkrav

Ingen boligområder i Danmark må huse mere end 30 procent beboere med ikkevestlig baggrund om 10 år, lyder det fra indenrigs- og boligminister. V er enig i målet men kritisk overfor midlerne
Foto: Vallø, Flickr
Regeringen vil forstærke kampen mod parallelsamfund i de udsatte boligområder.

Ifølge et nyt udspil fra indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) skal der om 10 år ikke findes områder Danmark, hvor der er bosat mere end 30 procent ikkevestlige indvandrere og efterkommere.

58 almene boligområder og mere end 100.000 borgere vil blive omfattet af indgrebene, hvis indenrigs- og boligministeren kan finde opbakning til dem i den kreds af partier, der stod bag pakken af tiltag mod parallelsamfund fra 2018.

”Vi har de næste ti år til at skabe en balance i vores integrationspolitik og i den måde, vi bor og lever sammen på,” siger Kaare Dybvad Bek til Berlingske.

”Ellers tror jeg, at vi ender med et todelt samfund, hvor man trækker sig fra hinanden.”

Parallelsamfund

I udspillet fra ministeriet lyder det, at risikoen for, at ”religiøse og kulturelle parallelsamfund vokser frem”, forøges, hvis for mange ikkevestlige indvandrere bor i de samme boligområder.

Indenrigs- og boligministeren foreslår således, at flere almene boligområder i Danmark skal benytte sig af indgreb fra den store pakke af indgreb fra parallelsamfundslovgivningen. I alt har han rettet søgelyset mod 58 almene boligområder, der skal betegnes som forebyggelsesområder.

I disse boligområder foreslås det at give fortrinsret til boligsøgende, der opfylder visse beskæftigelses- og uddannelseskriterier, ligesom man foreslår at stramme reglerne, så kommuner ikke må anvise boliger til en række grupper til disse områder. Det kan dreje sig om dømte, personer på overførselsindkomst eller personer, der ikke har statsborgerskab i europæiske lande.

Desuden vil man give mulighed for at nedrive almene familieboliger i disse områder.

Dette bliver dog ikke et krav.

Henvisningsret

Endelig vil Kaare Dybvad Bek også give kommunerne i forebyggelsesområderne mulighed for at henvise borgere til private udlejningsejendomme.

Disse nye tiltag skal helst resultere i, at der i 2030 ikke findes boligområder i Danmark, hvor der bor mere end 30 procent ikkevestlige indvandrere og efterkommere.

I alt vil udspillet, hvis det realiseres, betyde, at cirka en sjettedel af samtlige beboere i landets almene boligområder bliver underlagt særlige krav. Konkret drejer det sig om 83 boligområder og i alt 163.000 beboere.

Til sammenligning har alle 15 boligområder på den nuværende ghettoliste markant mere end 30 procent ikkevestlige indvandrere og efterkommere. Ikkevestlige indvandrere og efterkommere udgør mere end halvdelen af beboere i alle områderne.

placeholder

V er kritisk

Selv om Venstre er enig i målet, er oppositionspartiet dog langt fra enig i midlerne.

Venstre kritiserer en central del af udspillet: Nemlig forslaget om, at kommuner med udsatte boligområder eller de såkaldte forebyggelsesområdet skal have ret til at anvise en nærmere defineret målgruppe til hver tiende ledige bolig i større private udlejningsejendomme, hvis de ikke kan finde alternativer.

”Først tog regeringen hver 10 bolig, så tog de hver tredje,” skriver Venstres boligordfører, Heid Bank, på Twitter.

Går med den yderste venstrefløj

”Til sidst var privat ejendom en saga blot. Regeringen går med den yderste venstrefløj.”

placeholder

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

At sprede storbranden vil selvfølgelig ikke løse noget som helst. Remigration er den eneste løsning på uintegrerbare.

Venstres reaktion, når man skal være lidt solidariske overfor de svageste i samfundet - er så sindsygt forudsigelig, at jeg vånder mig. Men hvis de private og deres spinden guld på deres lejere - ikke vil være med, så må der jo bare bygges mere alment. Jeg ønsker ihvertfald ikke at skræve over de mennesker i gaderne, der ikke har et sted at bo, de kan betale. Jeg ønsker heller ikke at mit boligområde skal være socialkontor - sparringspartner for den sociale ulighed, som venstre skaber, opsamlingssted for paralelle grupper, der altid vender blikket indad, og som venstres kunder vi få rigtigt meget samfundsbesvær med, hvis ikke der gøres noget fornuftigt. Og det her udspil er fornuftigt. Dog mener jeg, det skal være lidt lettere at opsige dem, der ikke kan finde ud af at bo sammen med andre - som generer alle andre med deres støjende og svinende og grænseoverskridende adfærd.

Hjemsendelsespolitikken skal forstærkes massivt!

Det er da en fordel for samfundet at have ghettoer.
Så er det meget lettere for politiet at holde øje med hvad de utilpassede indvandrer-efterfølgere foretager sig.
Hvorfor skal homogene og velfungerende boligområder dog belemres med disse uønskede indvandrere?

Annonce