Langtidsledighed er et fælles ansvar

Langtidsledighed skal bekæmpes aktivt med uddannelse frem for pisk, mener den socialdemokratiske beskæftigelsesordfører.
Foto: Colourbox
Coronakrisen har sat mange elementer i vores tilværelse i et nyt perspektiv.

De fleste af os har mærket, hvad det betyder, når vi ikke længere har en arbejdsplads, som danner de fysiske rammer for det vigtige fællesskab, vi finder på arbejdspladsen.

Mange har været bekymret for helt at blive sat uden for fællesskabet. For nogle er bekymringen blevet til virkelighed, mens vejen ind i fællesskabet er blevet endnu længere for andre.  

Det hedder sig, at man aldrig skal lade en krise gå til spilde. Det gør vi heller ikke i Socialdemokratiet.

I stedet for at kigge mod skattelettelser og besparelser på velfærd, som de borgerlige pønser på, så insisterer regeringen på at investere sig ud af krisen. Vi vil investere i mennesker.

Aktiv og ansvarlig økonomisk politik  

Den socialdemokratiske regering har ført en aktiv og ansvarlig økonomisk politik gennem det seneste år.

Det har betydet, at vores samfund økonomisk står langt bedre end frygtet. Vi er det land i EU, der har det laveste offentlige underskud.

Måler man på BNP og privatforbrug har Danmark oplevet det mildeste økonomiske tilbageslag i hele Norden.

Takket være brede aftaler i Folketinget, historiske trepartsaftaler med arbejdsmarkedets parter og politisk lederskab har vi beholdt skinnet på næsen gennem coronakrisen.

Mange på vej tilbage i arbejde

Vi har holdt hånden under beskæftigelsen og undgået en eksplosion i ledighedsstatistikkerne.

På trods af store investeringer står nogle stadig uden for.

Mange har allerede fundet vejen tilbage til arbejdsfællesskabet i takt med genåbningen, mens andre har brugt muligheden for at blive en del af uddannelsesfællesskabet.

Begge dele er en kæmpe gevinst for samfundet og den enkelte. Men på trods af store investeringer står nogle stadig uden for. Og for nogle har sundhedskrisen også betydet, at de langsomt er blevet skubbet endnu længere væk fra arbejdsmarkedet.

En skæv krise

Det har været en uundgåeligt konsekvens, at andelen af langtidsledige er steget gennem det sidste år.

Allerværst er det gået udover de faglærte og ufaglærte. Det står i skærende kontrast til, at Danmark i 2030 står til at mangle 100.000 faglærte.

Den grønne omstilling, bedre velfærd og større sammenhæng i infrastrukturen kan ikke lade sig gøre uden dygtige hænder.

Uddannelse betaler sig

Vi har fra politisk side valgt at videreføre muligheden for at efteruddanne sig på forhøjede dagpenge til områder, hvor der mangler arbejdskraft.

Uddannelse betaler sig og giver den enkelte større jobsikkerhed

Mange har allerede benyttet sig af muligheden, og det giver mig troen og håbet på, at vi får udnyttet krisens potentialer, selvom det ikke har været omkostningsfrit.

Jeg håber, at endnu flere vil gribe muligheden for uddannelse og opkvalificering. Uddannelse betaler sig og giver den enkelte større jobsikkerhed og oftere en højere indkomst.

Men det gavner også samfundet og virksomhederne, som er dybt afhængig af kvalificeret arbejdskraft.

Uddannelse fremfor pisk

Arbejdsfællesskabet skal være for de fleste, og det kræver en fælles indsats.

Heldigvis har regeringens stædighed om at investere i mennesker givet pote. Vi skal blive ved med at insistere på at investere i mennesker, og bruge det som et redskab ud af kriser.

Også når det kommer til langtidsledighed, som skal bekæmpes aktivt med uddannelse frem for pisk. Opkvalificering frem for nedslidning.

 

Henrik Møller er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet.


placeholder

Kommentarer

Langtidsledighed - det er bare dovne folk, der ikke gider lave noget - mener højrefløjen...

Det skal kunne betale sig at arbejde, siger højrefløjen - ja, så sæt lønnen op...

Og så længe jobcenteret ikke kan give en ledig et job, skal der ikke være nogen sanktion overfor den ledige...

Der er altid arbejde til dem der vil arbejde - siger højrefløjen - men hvor er jobbene...???

Annonce