Ny stor undersøgelse: Danskerne knuselsker den danske model

Syv ud af 10 danskere bakker op om den danske model. Opbakningen er massiv både til højre og venstre for den politiske midte.
Foto: Sophie Anthon Buhl
Den danske model, hvor fagforeninger og arbejdsgivere aftaler løn og ansættelsesvilkår, er god for Danmark.

Det mener 69 procent af danskerne ifølge en undersøgelse, der er lavet af Electica for fagforbundene i ”Alliancen” som består af Fødevareforbundet NNF, Dansk EL-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet og Malerforbundet.

Godt 5.000 repræsentativt udvalgte danskere er i målingen blevet præsenteret for udsagnet: "Den danske model, hvor fagforeninger og arbejdsgivere aftaler løn- og ansættelsesvilkår, er god for Danmark".

Heraf har 69 procent erklæret sig enig og helt enig i udsagnet, mens kun 2 procent er uenige.

Har reddet job under coronaen

I et af forbundene bag undersøgelsen peger man på den danske models brugbarhed under coronakrisen, som en af grundene til populariteten.

"Den danske model er et vigtigt fundament for vores arbejdsmarked og samfundsmodel, men den har måske ikke altid været så populær i befolkningen. Det har coronakrisen ændret på. Mange danskere blevet mindet om værdien af modellen, hvor især trepartsforhandlinger har spillet en hovedrolle i krisehåndteringen og har været med til at redde mange job", siger Tonny Olsen, der er forbundsformand i Malerforbundet, i en pressemeddelelse.

I løbet af det seneste år, er der blevet indgået 14 trepartsaftaler mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. De har blandt andet omhandlet lønkompensation og arbejdsdeling. Både røde og blå vælgere bakker op

Både røde og blå vælgere bakker op

Opbakningen til modellen breder sig hen over hele den politiske skala. Blandt Socialdemokratiets vælgere bakker 80 procent op om den danske model. Det samme gør sig gældende for 79 procent af SF’s vælgere og 78 procent af Enhedslistens vælgere.

Understreger at vælgerne helt generelt vægter ordentlige løn- og arbejdsvilkår højt

Vender man blikke mod vælgere til højre for midten, er opbakningen dog stadig stor: 64 procent af Venstres vælgere bakker op om den danske model. Det samme gør sig gældende for 76 procent af de Konservatives vælgere, 47 procent af Liberal Alliances vælgere og 69 procent af Nye Borgerliges vælgere.

"At opbakningen til den danske ,odel er så stor, understreger, at vælgerne helt generelt vægter ordentlige løn- og arbejdsvilkår højt – uanset partitilhørsforhold. Det viser sagen om nemlig.com også. Vælgerne vil ikke finde sig i, at ansatte på danske virksomheder ikke får en fair behandling", siger Henrik W. Petersen, forbundsformand for Blik- og Rørarbejderforbundet. Det offentlige skal stille krav

Skal være relevant for de unge

Opbakningen til modellen er størst hos den ældre generation: Hele 75 procent af de +60-årige svarer ’ja’ til, at den danske ,odel er god for Danmark. Det samme gælder kun for 48 procent af de 19-29-årige.

De tal matcher en rapport fra Københavns Universitet, der viser, at tilslutningen til de traditionelle overenskomstbærende fagforeninger har været dalende gennem de seneste godt 20 år.

"Mange unge tror desværre, at de kan få det samme produkt hos de såkaldte ’gule fagforeninger’. Derfor skal vi, som den overenskomstværende fagbevægelse, se indad. Vi skal blive langt bedre til at vise de unge generationer, at vi kan tilbyde et unikt fællesskab, som er vigtigt og relevant for dem, og som ikke kan fås andre steder. Her har vi en stor og vigtig opgave foran os, siger Ole Wehlast, der er forbundsformand i Fødevareforbundet NNF.

Niels Jespersen er chefredaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Motorveje, elnet, folkeskoler, børnehaver er en vigtig del af infrastrukturen i Danmark. Således også den danske model.
Alle betaler kontingent lig skat til motorveje, elnet, folkeskoler, børnehaver, etc.

Men ikke alle betaler til den danske model via fagforeningskontingentet. På trods af det velfærdssamfund, som det har frembragt!

Aldrig har så få, haft så meget at blive takket for.

Tak til de røde fagforeningsmedlemmer!

På en første maj.

I er lig den danske model. I tager ansvar. I skabte velfærdssamfundet. I bekæmpede ulighed. I skaffede gratis skoler, sygehuse og ældreforsorg. I sørgede for at løn og arbejdsvilkår var så gode at flertallet i dag ønsker at gå på arbejde og forsørge sig selv. I gav det håb, der får millioner af danskere til at gå på arbejde hver dag.

Nu arbejder flere og flere styret af en computer algoritme.

Betal dit røde fagforeningskontingent. Ellers bliver algoritmen kun styret af multinationale amerikanske og britiske selskaber.

Biden kigger til Danmark. Aldrig har fagbevægelsen stået stærkere.

Man skal smede mens jernet er varmt.

Meld dig ind på mandag! Danskerne støtter den danske model!

Bliv en del af en vinderkultur!

Nu mangler vi blot politikerne. Hvis den danske model svigter, er der kun demokratiet tilbage.

Til at skabe fair og lige arbejds- og lønvilkår i Danmark. Husk derfor at stemme til folketingsvalget.

Det er stopklodsen på vejen til troen på den danske model.

Alles vilkår taget i betragtning. Valg efter valg.

Den danske model. Men den koster. Præcis som skoler og børnehaver. Og fodboldklubben.

Annonce