Sverige: Sikkerheden forbedret i store dele af Syrien

Den svenske Udlændingestyrelse vurderer at sikkerheden i en tredjedel af Syrien er forbedret
Foto: Wikipedia
Damaskus, Syriens hovedstad
De danske udlændingemyndigheder er ikke alene om at mene at sikkerhedssituationen i dele af Syrien er forbedret.

Den svenske Udlændingestyrelse, Migrationsverket, vurderer således at sikkerheden i omkring en tredjedel af Syrien er forbedret.

Det fremgår af  Migrationsverkets nyeste Syrien-rapport fra februar 2021.

Det skriver Jyllands-Posten.

I cirka en tredjedel af Syrien er situationen, ifølge Migrationsverket, forbedret i en sådan grad, at “vold ikke udgør en generel risiko” for personer, der opholder sig i området.

Situationen i provinserne Damaskus og Rif Damaskus kan “betragtes som relativt stabil”

Situationen i provinserne Damaskus og Rif Damaskus kan “betragtes som relativt stabil”.

Det samme gælder også den store nordøstlige region Hassakah, og fire andre provinser.

Minister: Dansk vurdering står ikke alene

Eksperter vurderer på baggrund af rapporten fra Migrationsverket, at Sverige og Danmark har samme vurdering af sikkerhedssituationen i Syrien.

Det danske Flygtningenævnet  peger i et notat fra 23. april på, at dets vurdering af sikkerhedssituationen ligger på linje med Migrationsverkets Syrien-rapport og i øvrigt også en lang række andre myndighedsrapporter.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) understreger - med henvisning til den svenske rapport, at de danske myndigheder altså ikke står alene i sin vurdering af sikkerhedssituatonen i og omkring Damaskus:

Det fortæller jo først og fremmest, at de danske myndigheder ikke står alene

“Det fortæller jo først og fremmest, at de danske myndigheder ikke står alene med sin vurdering af situationen i Damaskus-området. Ud over de svenske myndigheder har jeg selv henvist til EU’s Asylagentur og de britiske myndigheder i Home Office,” siger han til Jyllands-Posten.

Opdateret 07.01.2022 som led i undersøgelse af citat-praksis


Oplysninger om Syrien fra 1.400 rapporter

Flygtningenævnet skriver i notatet "Notat om det retlige og faktiske grundlag for Flygtningenævnets praksis i sager om nægtelse af forlængelse og inddragelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3, til personer fra Syrien,” at nævnet vurderer sikkerhedssituationen i Syrien på baggrund af mere end 1.400 rapporter.

Her er et uddrag fra notatet:

"Flygtningenævnets vurdering af de generelle forhold i Damaskus og Rif Damaskus-provinsen foretages således på baggrund af en omfattende samling af baggrundsoplysninger.

Aktuelt er der flere end 1.400 rapporter optaget på nævnets samling af baggrundsoplysninger vedrørende Syrien, hvoraf alene flere end 400 rapporter er optaget på samlingen siden 2019.

Af rapporterne kan blandt andet henvises til EASO, Country Guidance Syria –Common analysis and guidance note, udgivet i september 2020, side 137,om de generelle forhold i Damaskus-provinsen:

  • “Looking at the indicators, it can be concluded that indiscriminate violence is taking place in the governorate of Damascus at such a low level that in general there is no real risk for a civilian to be personally affected by reason of indiscriminate violence within the meaning of Article 15(c) QD. However, individual elements always need to be taken into account as they could put the applicant in risk-enhancing situations.”

Tilsvarende fremgår det af rapportens side 137 om de generelle forhold i Rif Damaskus-provinsen: 

  • “Looking at the indicators, it can be concluded that indiscriminate violence is taking place in the governorate of Rural Damascus, however not at a high level and, accordingly, a higher level of individual elements is required in order to show substantial grounds for believing that a civil-ian, returned to the territory, would face a real risk of serious harm within the meaning of Article 15(c).”

Der kan endvidere henvises til Migrationsverket, RÄTTSLIGT STÄLLNINGSTAGANDE, Prövningen av skyddsbehov för personer från Syrien, udgivet den 21. februar 2021, side 18f.,om ændrede risikovurderinger af blandt andet Damaskus-og Rif Damaskus-provinsen:

  • ”Provinser där våldet inte innebär en generell risk I det följande sker en genomgång av de provinser där en förändrad bedömning görs av säkerhetsläget.Provinserna Damaskus/Rif Dimashq I samband med regeringens offensiv mot östra Ghouta i början av 2018, drabbades även centrala Damaskus av attacker.
  • Efter att regeringen tagit total kontroll av provinsen har avmattning skett och någon form av stabilitet inträtt. Regeringen har kontroll över staden och provinsen får anses relativt stabil och oaktat en konflikteskalering i andra delar av landet, är det sannolikt att kontrollen över huvudstaden kommer att vidmakthållas av regeringen.
  • Majoriteten av de vägspärrar som funnits i staden har tagits bort och det finns inga uppgifter om att det finns särskilda restriktioner p.g.a. etnicitet, till exempel för palestinier.
  • Emellertid är t.ex. stadsdelen Yarmouk fortsatt obeboelig och kräver tillstånd för in-och utpassering.
  • I övriga delar har fokus flyttats till att ha kontroll över vägarna in i Damaskus samt i områden i staden där regeringsanställda bor och arbetar.
  • I januari 2019 detonerade två bomber vid två olika tillfällen med ett antal dödsoffer till följd.
  • Med beaktande av regeringens kontroll över Damaskus stad och provinsen Rif Dimashq i stort, är det sannolikt att den typen av asymmetrisk krigföring från motståndsfickor kan komma att drabba Damaskus stad även framöver.
  • Sammantaget är Migrationsverkets rättsliga bedömning att risken att drabbas av urskillningslöst våld med anledning av den väpnade konflikten i Damaskus/Rif Dimashq, Dara’a, Hassakah, La-takiya, Quneitra eller Suwayda inte är så allvarlig att alla och envar riskerar att drabbas.”

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Den dag svenskerne sender syrere tilbage til Syrien roterer Palme i sin grav (han ville så gerne hjælpe alle og være foregangsmand for 'alt det gode', og være på tværs af USA. Og sjovt nok er / var svenskerne vilde med amerikanske custom cars).

Håber de gør det.
MEN TØR DE?

Annonce