Seriøsitet? Ikke fra Dansk Industri

Dansk Industri har ret i, at den svage danske konkurrenceevne er et stort problem. Desværre foreslår de kun de sædvanlige standartløsninger om lavere selskabsskat.
I går talte Karsten Dybvad på Dansk Industris årlige Erhvervspolitiske Topmøde med et overordnet fokus på, hvordan vi forbedrer Danmarks konkurrenceevne og evne til at fastholde arbejdspladser. Et alvorligt og vigtigt spørgsmål, som kræver seriøse svar. Men forventede man andet end DI’s standardrepertoire, blev man imidlertid ladt skuffet tilbage.

Dansk Industri vil både blæse og have mel i munden: Både have glæde af et velfungerede velfærdssamfund og dermed spare udgifter til sygeforsikring, sikkerhedsværn mv. og samtidig sætte skatten ned til ingenting.

Direktøren lirede en trættende forudsigelig fortælling af: Danske virksomheders problemer skyldes, at Danmark har det højeste skattetryk i verden. Smertegrænsen er nået. Derfor skal regeringen allerede i år beslutte at sænke skatter og afgifter med fire mia. kr.

Og det skal de så i øvrigt fortsætte med hvert eneste år frem mod 2020. Med lidt hurtig hovedregning bliver det over 30 mia. kr. i alt. Hvad mon de penge skal gå fra?

For det er jo ikke sådan, at erhvervslivets bidrag til statskassen forsvinder i et sort hul. Pengene investeres faktisk i en velkvalificeret og sund arbejdsstyrke, i gode veje, jernbaner og forbindelse til havnene, i at sikre trygge omgivelser og et socialt sikkerhedsnet, som muliggør den fleksible arbejdsmarkedsmodel, som også DI er begejstrede for. Investeringerne er til glæde og gavn for dansk erhvervsliv. Dansk Industri vil både blæse og have mel i munden: Både have glæde af et velfungerede velfærdssamfund og dermed spare udgifter til sygeforsikring, sikkerhedsværn mv. og samtidig sætte skatten ned til ingenting.

Erhvervslivets kamp for så lav skat som mulig er simpelthen så forsimplet og fortegnet, ja, på grænsen til det fjollede.

For hvilken skat er det lige, der skal sænkes? Selskabsskatten i Danmark er lavere end i alle de lande, vi normalt sammenligner os med – Sverige, Norge, Finland, Tyskland, you name it. Satsen er betydeligt lavere end både EU-15 og OECD-gennemsnittet. Kilden? DI selv.

Og hvem er det lige, der skulle få glæde af en lavere selskabsskat? Kun hver fjerde virksomhed i Danmark betaler selskabsskat i dag. I Danmark udgør selskabsskatten kun en forsvindende lille del af det samlede skattetryk, mens lønmodtagerne betaler langt den største del.

Desuden er selskabsskatten halveret fra 50 procent i slutningen af 80erne til 25 procent i dag. Har vores konkurrenceevne forbedret sig i samme grad? Hvad med produktiviteten? Eller har det hjulpet på udflytningen af arbejdspladser? Svaret er nej, nej og atter nej.

Desuden er selskabsskatten halveret fra 50 procent i slutningen af 80erne til 25 procent i dag. Har vores konkurrenceevne forbedret sig i samme grad? Hvad med produktiviteten? Er investeringslysten steget tilsvarende? Eller har det hjulpet på udflytningen af arbejdspladser?

Svaret er nej, nej og atter nej.

Derfor kan man undre sig over, at det er den eneste løsning, man hører fra Dansk Industri. Danmark står over for store udfordringer med at sikre væksten og fastholde produktionen. Det ville klæde Dansk Industri, at komme med lidt mere seriøse forslag til, hvordan denne situation tackles.


Kommentarer fra Facebook