Den danske model på skoleskemaet

Et flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og de radikale vil gerne have den danske model på skoleskemaet. Og det er der brug for.
Kendskabet til det danske arbejdsmarked og den unikke danske model med overenskomster, som arbejdsmarkedets parter selv forhandler på plads uden indblanding fra politisk side, er ganske enkelt for lille. Derfor vil regeringen og Enhedslisten have opprioriteret undervisningen af arbejdsmarkedsforhold i folkeskolen.

Det er ikke kun på det teoretiske plan at unge (og ældre!) mangler viden om det danske arbejdsmarkedssystem. Ude i virkeligheden er det de unge som må bøde for deres uvidenhed. Det er det som LO’s Jobpatrulje oplever, når de hvert år besøger virksomheder for at informere unge om deres rettigheder på arbejdsmarkedet.

Udover et helt overordnet manglende kendskab til fagforeninger og overenskomster, så er det ikke småting som unge - der jo ikke har andre erfaringer med arbejdsmarkedet og derfor ikke ved bedre - bliver udsat for i følge Jobpatruljen:
- Unge bliver sat til at arbejde gratis under deres prøveperiode.
- Unge under 18 bliver ansat som bartendere – også om natten.
- Unge arbejder helt op til 80 timer – om ugen. Uden overarbejdsbetaling.
- Unge der ikke får løn under sygdom.
- Unge foretager tunge løft og skub.
Men ligesom, at unge ikke bliver mere venstreorienterede af at have mere samfundsfag eller lærer at beskytte sig imod kønssygdomme, fordi de har seksualundervisning, så skal man heller ikke tro, at undervisning i den danske model er den endelige løsning på unges uvidenhed om arbejdsmarkedet.

Ingen bør forvente at et par ugers undervisning i arbejdsmarkedsforhold løser problemerne eller får unge til at storme fagforeningskontorerne med krav om igen at åbne for at tage nye medlemmer, men for alt for mange unge er deres første erfaringer med arbejdsmarkedet rigtigt dårlige – og så er det måske meget rart at vide hvor man skal henvende sig.

Eller som SF’s næstformand Matthias Tesfaye skriver om forslaget på sin Facebook:
”Fint nok. Jeg støtter. Men! Ingen kan læse sig til en forståelse af solidaritet. Det kræver rigtige oplevelser med rigtige kolleger og rigtige chefer på rigtige arbejdspladser. Opdragelsen af den næste generation skal stadig foregå ude på brædderne...”


placeholder

Annonce