Mangfoldighed for nogen

Når Københavns beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev opfordrer jøder til at holde lav profil går hun antisemitternes ærinde.
Det officielle Danmark svigtede imidlertid fælt ved den nyligt afholdte mangfoldighedsfestival 'Smag Verden'. Københavns Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev fra Det Radikale Venstre, blåstemplede for nylig, at embedsmænd i kommunen bad Dansk Zionistforbund om ikke at vise det israelske flag under festivalen.

Det var et spørgsmål om deltagernes sikkerhed, lød forklaringen. Underforstået, at vrede islamister ikke skulle have et påskud til at skabe ravage på “Smag Verden”.

Der har igennem flere år været en kedelig tendens til en stigende antisemitisme i Europa.
Fænomenet kommer til udtryk på flere måder, med alt lige fra hånlige tilråb til grove overfald på jødiske og israelske personer og institutioner, der til stadighed må bruge flere ressourcer og mere energi på at sikre deres egen beskyttelse. Udviklingen er uhørt på et kontinent, hvis indbyggere om nogen burde have taget ved lære af jødernes skæbne i det 20. århundredes blodige historie.

Også i Danmark viser denne nye antisemitisme sit grimme fjæs. I følge en opgørelse fra Det Mosaiske Trossamfund, skete der 29 antisemitiske episoder I Danmark i de første ni måneder af 2012.

Det er næppe heller nogen hemmelighed, at en væsentlig kilde til antisemitismens fremmarch i Danmark og Europa, skal findes i de fundamentalistisk islamistiske miljøer, der desværre er skudt frem ved knopskydning i takt med et ændret befolkningsmønster i Danmark.

Desværre må vi nok erkende, at vi ikke lige foreløbig kommer den nye antisemitisme helt til livs. Dertil er hadet mod Israel og skepsissen mod jøder i al almindelighed for stor i visse muslimske og venstreekstremistiske kredse. Oplysning, uddannelse og det officielle Danmarks afstandstagen overfor enhver form for diskrimination imod jøder og israelske institutioner må være måden, vi som samfund viser vores foragt og modstand.

Derfor er borgmesterens opfordring  et slemt eksempel på en politisk tendens, hvor mangfoldighed hyldes for at de ansvarlige beslutningstagere kan sole sig i rosende omtale, og ikke for at sikre ægte mangfoldighed.

Dansk Zionistforbund er en demokratisk forening med mange år på bagen. Det er en forening for mennesker med familiemæssige, venskabelige eller kulturelle bånd til Israel. Altså en ganske almindelig dansk organisation med et særligt interessefelt.

Det burde være ukontroversielt at foreningen deltager i et kommunalt arrangement og benytter det oplagte symbol for foreningens fokus: Israels flag. I stedet opfordrede magistraten til at foreningen gjorde mindst muligt opmærksom på sin eksistens ved festivalen.

Det er muligt, at Anna Mee Allerslev synes, at hun har taget hånd om Dansk Zionistforbunds sikkerhed gennem sin opfordring til usynlighed og kryben langs panelet. Sandheden er dog, at hun blot bidrager til et politisk klima, hvor antisemitters synspunkter hverken udfordres eller kritiseres. Det er et fejt standpunkt og en farlig glidebane.

Skrevet af Martin E. O. Grunz og Uffe Rasmussen


placeholder

Annonce