Begejstring over regeringens folkeskolereform

Regeringen har lanceret et udspil til en folkeskolereform. Det er der kommet overraskende mange positive reaktioner på. Vi har samlet nogle stykker.

Erhvervsliv, elever, forskere og forældre! Alle bakker de op om og roser regeringens udspil til en folkeskolereform. Fordi den slags positive tilbagemeldinger ikke er noget denne regering er alt for forvænt med, har vi på Netavisen Pio valgt at samle nogle af de mange, begejstrede reaktioner. Det er jo lidt af en sjældenhed, så det ville vi lige markere.

Forskeren giver reformen den højeste karakter:
Regeringen står til topkarakter

”De står til et rent 12-tal. Der er mange positive ting i spil, og det er i sig selv godt, at man går så omfatttende til værks, forklarer professor i pædagogik Niels Egelund.

Forældrene er også tilfredse:
Skole og Forældre ser positivt på folkeskolereformen
"Jeg er meget tilfreds med folkeskolereformens fokus på dansk og matematik. Elevernes får nemmere ved at lære alle de andre fag, hvis de kan læse og regne. Og det er der jo nogen af eleverne, der ikke er gode nok til i dag," siger formand for Skole og Forældre, Mette With Hagensen.

Eleverne er også glade:

Det bliver et 10-tal
"Hvis vi skal bruge den gode gamle karakterskala om udspillet, så bliver det et ti-tal," siger formand for Danske Skoleelever, Vera Rosenbeck, til ekstrabladet.dk og fortsætter: "Det er bedre, end vi har hørt længe, om ikke andet så fordi man har tænkt sig at forandre noget med den her reform. Vi snakker en omfattende reform af skoledagen og ikke ikke bare de her lappeløsninger, som vi har set de sidste 10 år."

Skoleinspektørerne er ikke afvisende:

Et spændende udspil som giver grundlag for at udvikle en rigtig god skole
"Det ser vi som nogle spændende udspil, som kan give grundlag for, at vi kan udvikle en rigtig god skole. Hvordan vi skal gøre det, bliver der ikke sagt meget om, så jeg betragter det som en ramme, vi skal udfylde lokalt, så det er på skolerne og i kommunerne, udviklingen skal foregå, forklarer formanden for skolelederne Anders Balle. I forlængelse heraf understreger han  bekymring for financiering.

Erhvervslivets organisationer er også positive:

10-tal til Christine Antorini for heldagsskolen
"Vi er glade for udspillet og tror, at reformen vil medvirke til at skabe den ro og arbejdsglæde i folkeskolen, som er nødvendig for, at folkeskolen igen kan uddanne dygtige, engagerede og nysgerrige elever. Dansk Erhverv er derfor som repræsentant for aftagerne af fremtidens arbejdsstyrke begejstrede for Christine Antorinis udspil om heldagsskolen," siger uddannelseschef i Dansk Erhverv, Svend Berg.

Et historisk initiativ
"Regeringen har taget et historisk initiativ, der vil kunne øge fagligheden i grundskolen. Det har DI efterlyst i årevis. For erhvervslivet er det helt afgørende, at folkeskolen ruster eleverne til at kunne tage en uddannelse inden for de fag, virksomhederne efterspørger. Det gælder eksempelvis erhvervsuddannelser samt de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser,” siger direktør i DI, Lars Goldschmidt.

Fagbevægelsen (LO delen):

Ambitiøst udspil til reform af folkeskolen
"Det er langt mere ambitiøst, end hvad der er blevet præsenteret de seneste 10 år. Oplægget sikrer med flere undervisningstimer, at langt flere børn får forudsætningerne for at tage en ungdomsuddannelse, ligesom det i højere grad bidrager til at bryde den negative sociale arv. Men flere timer gør det ikke alene. LO har længe ønsket, at eleverne også udfordres praktisk – og ikke kun bogligt/abstrakt. Det åbner reformen i allerhøjeste grad op for," siger LO-sekretær Ejner K. Holst.

Selv nogle af de politiske modstandere er ikke afvisende:

Venstre er positiv over for regeringens folkeskoleudspil
"Regeringens udspil er i hovedtræk noget, vi i Venstre kan støtte op om," siger Karen Ellemann.

Netavisen Pio fandt også en enkelt kritisk røst: Danmarks Lærerforenings formand Anders Bondo Christensen er knap så positiv, hvilket bl.a. kommer til udtryk i dette interview i Information.

”I stedet for at kvittere positivt mistænkeliggør man den enkelte lærer, der knokler røven ud af bukserne i dagligdagen. Jeg synes simpelthen ikke, man kan være det bekendt. Det er virkelig dybfølt og det har ikke en skid med fagforening at gøre,” siger han bl.a.


Kommentarer fra Facebook