Danskerne skal have et arbejde de kan leve af

Danmark kan kun få gode arbejdspladser med en god løn, hvis danskerne er en høj løn værd. Derfor skal vi ikke blot arbejde mere og hårdere, men også investere i uddannelse til såvel ingeniører som industriarbejdere.
I en tid, hvor vi mangler job, og mange af de job, vi har, er i fare for at blive flyttet til udlandet, siger det sig selv, at det ikke er tiden til store lønstigninger. At skabe flere arbejdspladser er det vigtigste - så må lønstigninger komme i anden række.

Danmark blev mindre konkurrencedygtig i de fleste af de 10 år, vi havde en borgerlig regering. Lønnen steg mere end i andre lande, men vores arbejde blev slet ikke mere værd i samme tempo. Tværtimod steg produktiviteten langsommere end i andre lande. Arbejdspladserne vender ikke tilbage til Danmark, før der er ryddet op i VK-regeringens forsømmelser. Ikke gennem nedskæringer i lønnen, som liberalisterne fra Venstre foreslår, men gennem investeringer i uddannelse, i infrastruktur, målrettede lettelser til virksomhederne og meget andet, der gør danskernes arbejde mere værd og øger produktiviteten.

LÆS OGSÅ: Lønnen er ligegyldig

Det er Socialdemokraternes mål, at alle skal kunne finde et arbejde, og at alle kan få en ordentlig løn for deres arbejde. Derfor kan det aldrig blive et mål for os, at lønnen generelt bliver lavere, og under alle omstændigheder skal politikerne ikke blande sig i løndannelsen på det private arbejdsmarked. Det er arbejdsmarkedets parter langt bedre til end os politikere. Og naturligvis skal vi ikke bevidstløst sænke selskabsskatten eller med automatreaktion give skattelettelser til virksomheder og virksomhedsejere – det kommer vi aldrig til. Men vi skal være klar til hele tiden fordomsfrit at indgå i en dialog med arbejdsgivere og arbejdstagere om at optimere vilkårene for at skabe og fastholde arbejdspladser i Danmark. Ikke med fokus på lav løn, men med fokus på produktivitet og udviklingen af både den private og den offentlige sektor.

LÆS OGSÅ: Venstres tyske tilstande er intet paradis

I en tid, hvor vi mangler job, og mange af de job, vi har, er i fare for at blive flyttet til udlandet, siger det sig selv, at det ikke er tiden til store lønstigninger. Vi har vores fulde opmærksomhed på, hvordan der kan skabes flere arbejdspladser i Danmark, så må lønstigninger komme i anden række.

Vi har sat som mål at den unge generation skal være den dygtigste i danmarkshistorien. Vi skal både have de dygtigste industriarbejdere, de dygtigste ingeniører, og de dygtigste forskere.

Danmark er i konkurrence med alle andre lande om arbejdspladserne, og vi kan kun vinde arbejdspladser til en løn man kan leve af, hvis vi hver især også er en høj løn værd. Det handler ikke kun om at arbejde mere og hårdere, men også om at investere i danskerne og i Danmark. Det handler om at øge vores produktivitet.

LÆS OGSÅ: Hellerup-drengene skader den danske produktivitet

Vi har sat som mål at den unge generation skal være den dygtigste i danmarkshistorien. Vi skal både have de dygtigste industriarbejdere, de dygtigste ingeniører, og de dygtigste forskere. Det er derfor vi vil give folkeskolen et løft og derfor vi investerer 2,9 mia. kr. i at mange flere kan få en uddannelse. Aldrig før har så mange unge været i gang med en ungdomsuddannelse og aldrig før har så mange unge været i gang med en videregående uddannelse.

I 2013 investeres der over 60 mia. kr. i skoler, veje, broer, sygehuse og meget andet der tilsammen får samfundet til at fungere effektivt for virksomhederne og for alle andre. Det er det højeste anlægsniveau i 30 år, og det sikrer, at virksomhederne hurtigt kan eksportere deres varer, at virksomhedens ansatte hurtigt kan blive behandlet på sygehusene, og at de ansatte er gode til at læse og regne - også på engelsk.

 

John Dyrby Paulsen (f. 1963) er folketingsmedlem for Socialdemokraterne og partiets finansordfører.


Kommentarer fra Facebook