Kampen om veteranerne

I denne uge forbedrede Folketinget hjælpen til de skadede veteraner, der kommer hjem fra udsendte missioner med ar på sjæl og legeme.
Folketingssalen. Normalt er det vores soldater, der rejser ud i verden for at slås for Danmark og derefter nyder betegnelsen ’veteraner’. I tirsdags var det dog politikerne, der ville lege krigere for en stund om end kun i folketingssalens trygge omgivelser. Anledningen var en debat om hjemvendte soldater med posttraumatisk stresssyndrom (PTSD).

Uanset forberedelser og investeringer i hjælpemidler har vi på hver eneste international mission set soldater vende hjem med fysiske og/eller psykiske skader.

Især Lene Espersen (K) var helt oppe i det røde felt i denne sag, hvor hun og hendes tidligere VK-regering ikke foretog sig noget som helst deres ti år ved magten. Ud over at stemmen var meget skinger - hvad den meget ofte er - så har hun også forsøgt at tage æren for, at den på det seneste meget omtalte seks-månedersregel afskaffes for at veteranerne kan få behandlet og genoptaget deres arbejdsskadesager.

I uge 9 forsøgte Lene Espersen at få morgen-tv til at interessere sig meget for de konservatives store interesse for sagen. Da jeg så kunne oplyse journalisten om, at vi rent faktisk havde lavet en forsvarsaftale og dermed også en aftale om veteranerne og PTSD-problematikken, ja, så blev debatten selvfølgelig aflyst, fordi de konservative jo ikke havde nogen sag.

Æres den, der æres bør

Enhedslisten er ikke med i forsvarsforliget og ville derfor selvfølgelig gerne fremme sagen. Derfor havde de stillet en forespørgselsdebat (F 29), og da de borgerlige ikke havde noget problem med at løbe fra, hvad de lige havde aftalt i forsvarsforliget, tog regeringen initiativ til en bred vedtagelse, som kunne samle opbakning fra alle Folketingets partier.

Hele samfundet skal også være med til at sikre de udsendte en plads på det danske arbejdsmarked, uanset at de ikke har fuld erhvervsevne.

Det indebærer, at vi allerede nu kan begynde at behandle veteranernes sager og genoptage alle tidligere arbejdsskadesager. Uanset forberedelser og investeringer i hjælpemidler har vi på hver eneste international mission set soldater vende hjem med fysiske og/eller psykiske skader. Når vi først fik skabt en egentlig veteranpolitik omkring 2010, er der en masse spørgsmål, som skal revurderes. Vi har muligvis heller ikke været gode nok til at forberede de soldater, vi sendte af sted, og vi har nok heller ikke været gode nok til at tage dem hjem igen. For os handler det om, at forsvaret skal være med til at sørge for at skabe arbejdspladser og trygge vilkår, når folk kommer hjem. Men hele samfundet skal også være med til at sikre de udsendte en plads på det danske arbejdsmarked, uanset at de ikke har fuld erhvervsevne.

Jeg har noteret, at soldaterne selv ikke ønsker et særligt system til at behandle skadede soldater i forhold til resten af samfundet, hvor man behandler arbejdsskader i Arbejdsskadestyrelsen osv. Det følger heraf, at vi skal have en arbejdsskadepolitik, der også kan rumme skadede veteraner. Det gør vi ved at se på seks-månedersreglen for skadede veteraner og på, at de kan få hjælp. Derpå kommer en videnskabelig udredning, således at vi kan få en mere generel drøftelse af kommende ændringer. Derfor har jeg god grund til at sige, at vi socialdemokrater er utrolig glade for at medvirke til at gennemføre denne lempelse.

Enhedslisten skal ikke have utak, fordi de blev utålmodige og sagde: ”Nu vil vi gerne have det her sat på dagsordenen”. Det har vi så fået, og vi er alle sammen enedes om et forslag til vedtagelse. Så det håber jeg bliver til gavn og glæde for de soldater, som har været sendt ud, og som har ar på sjælen, men som nu kan komme i gang med at få den hjælp, som vi skylder dem.

 

Bjarne Laustsen (1953) er medlem af socialdemokratisk folketingsmedlem og partiets forsvarsordfører.


Kommentarer fra Facebook