Forsvarer han bankerne – forsvarer han ikke dig

Reguleringer af den finansielle sektor er et spørgsmål om ret og rimelighed, ikke offentlig henrettelse af den danske banksektor. Det glemmer de borgerlige i deres forsvar af bankerne.
I borgerlige kredse er man tydeligvis forarget over centrum-venstres forsøg på at genetablere en anstændig banksektor, hvis vigtigste formål er at tjene den danske realøkonomi. Først ville Venstre give banker og olieselskaber 13 mia. kroner i skattelettelser, senest er reguleringerne af sektoren af flere borgerlige meningsdannere blevet kaldt et hævntogt mod en sektor, vi fremfor at regulere burde satse på.

Budskaberne fra højrefløjen, viser med al tydelighed forskellene i dansk politik.

Bankerne gjorde deres egne kunder arbejdsløse
Banksektorens kollaps resulterede i, at den danske beskæftigelse faldt med 200.000 personer fra oktober 2008 til februar 2010. Den negative udvikling i den danske ledighed viste sig at ramme os langt hårdere end vores nabolande. Således steg arbejdsløsheden med 4,2 procentpoint herhjemme, mens resten af Europa kun oplevede en stigning i arbejdsløsheden på 2,6 procentpoint i samme periode.

Den stigende arbejdsløshed er ikke det eneste problem, bankernes casino-økonomi forårsagede. Prognoser fra AE-rådet viser, at den økonomiske krise har kostet 200 mia. kr. i tabt velstand. Et velstandstab der vil tage årevis at genoprette.

Takket være den danske velfærdsmodel, blev de sociale konsekvenser af krisen langt fra lige så alvorlige som tilfældet er i Sydeuropas borgerlige forsikringssamfunds.

Back to the good old days
Mens Danske Bank forsøger at bilde os ind, at bankerne skam har forstået at de må indordne sig efter nye standarder, så arbejder de borgerlige, banksektorens politiske lakajer, på at få os tilbage til ”the good old days.” Det er nærliggende at tro, at højrefløjen ikke evner nogen empati med dem der mistede jobbet under krisen, eller de danskere der i dag er i en alvorlig gældsfælde, fordi bankerne lokkede dem til risikable lån og investeringer.

Det må være slut med at placere vores økonomiske fremtid i hænderne på bankdirektører, der har aktieoptioner og afkaster for øje fremfor velfærd og arbejdspladser. Der er nemlig ingen naturlig sammenhæng mellem de finansielle produkter og egentlige arbejdspladser.

Reguleringerne er en del af opskriften på holdbar vækst
Vor tids største politiske udfordring må være at få tøjlet markedsøkonomien, så vi aldrig nogensinde igen må opleve at den store majoritet må betale for den finansielle elites gambling med økonomien. Den opgave er det kun centrum-venstre der har taget på sig. Liberalisterne har i stedet valgt at udpege velfærdssamfundet som den væsentligste årsag bag det økonomiske morads vi står i.

Men de borgerlige tager fejl. Det var bankernes kollaps og ikke velfærden der skabte arbejdsløsheden og den lave vækst. Det var milliarder i bankpakker der fik gælden til at stige og ikke udgifterne til velfærden, og det er borgerlige lederes fejlagtige austerity-politik der forhindrer ny vækst – ikke velfærden.

Hvis genetableringen af realøkonomien, med udsigt til lavere arbejdsløshed, et bedre velfærdssamfund og stigende velstand er et langt hævntogt, så kald mig gerne hævngerrig.

Alexander Grandt Petersen (f. 1989), stud. HA(Kom.), Næstformand i DSU

Alexander Grandt er folketingskandidat for Socialdemokratiet.


Kommentarer fra Facebook