Proteststemmen på Enhedslisten

Kommunalvalget blev en succes for Enhedslisten. Men det var først og fremmest tale om en proteststemme, der bunder i utilfredshed med regeringen.
Enhedslisten kunne tirsdag aften fejre partiets største sejr nogensinde, da landets byråd blev fyldt med nye byrådsmedlemmer fra Enhedslisten. Ikke mindst i København hvor hver femte vælger satte deres kryds ved liste Ø, men i hele landet, hvor partiet nu sidder i 79 ud af landets 98 byråd.

Det er selvfølgelig en stor sejr, men det kan ikke tolkes som andet end utilfredshed med regeringen og især Socialdemokratiet og SF, snarere end et tilvalg af Enhedslistens kandidater. Enhedslistens spidskandidater, bortset fra Per Clausen, har fået ringe personlige valg og der er uforholdsmæssigt mange partistemmer i forhold til personlige stemmer.

I København har 58 % af Enhedslistens vælgere stemt på listen, hvilket er en stigning på seks procent ift valget i 2009 og faktisk er det helt tilsvarende SF’s succesvalg i ’09 hvor listestemmer også udgjorde præcis 58,3 % af det samlede antal. Hos SF var det tal i øvrigt faldet til 36,7 % ved dette valg.

Spidskandidaten Morten Kabell, der nu indtager posten som teknik- og miljøborgmester, fik kun 3.774 personlige stemmer, 500 færre end nummer to, Signe Færch, som var første kvinde på listen, hvilket altid er godt på venstrefløjen.

Morten Kabells personlige stemmetal udgør kun 7 % af det samlede antal stemmer til listen og kan sammenholdes med, at Ninna Thomsen (SF), der også blevet slået af sin nummer to, trak godt 14 % af listens personlige stemmer.

Tilsvarende kan man se at Enhedslisten i Aarhus og trækker en stor mængde partistemmer. Her er 53 % af alle stemmerne på listen, en stigning på 8 % fra 2009. Det skal sammenlignes med SF, hvor kun 37 % af vælgerne i Smilets By valgte at stemme på listen.

Også her var der ikke tale om et stort folkeligt mandat til Enhedslistens politikere. Spidskandidat Maria Sloth trak med sine 2.746 personlige stemmer kun 16 % af det samlede stemmetal, sammenlignet med de 32 % som f.eks. SF’s spidskandidat Thomas Medom trak.

Det skal retfærdigvis siges, at Enhedslisten ikke har kørt personlige kampagner for deres spidskandidater, men ser man nøgternt på tallene, så er der noget der tyder på, at det i høj grad er partiet, der har trukket fremgang, mere end det er de enkelte kandidater.

Det giver forhåbninger for, at dette valg var en enlig svale for Enhedslisten og at opbakningen til Enhedslisten er lige så flygtig og papirstynd, som den man oplevede SF få ved kommunalvalget for fire år siden.

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook