Intet belæg for tidligere skolestart

Rapporten om, at man kan forbedre danske skoleelevers ranglisteplacering ved tidligere skolestart overser 0. klasse.
Tidlig start i skolen kan få Danmark i verdenstop” lød overskriften i Politiken, og straks var både Venstre og DF klar til at diskutere, om børn skal begynde tidligere i skole end i dag.

Artiklen i Politiken bygger på en rapport fra Kraka. Men rapporten sparker en åben dør ind, og der er ikke belæg for konklusionen om, at den nuværende skolestartsalder bør sættes ned. Kraka analyserer på sammenhæng mellem resultater i PISA-undersøgelsen og skolestartsalder.

Konklusionen, som ikke bygger på pædagogiske overvejelser eller analyser af små børns læringsparathed, men udelukkende på skrivebordsberegninger, er, at danske skoleelever starter et år senere end gennemsnittet blandt PISA-landene. Og at vi kunne forbedre os med 8-13 pladser på rangstien, afhængig af fag, hvis danske børn begyndte tidligere i skole og dermed fik et helt års ekstra undervisning.

Krakas rapport dokumenterer således ikke andet, end at det ifølge Krakas beregninger var en god ide at sænke skolestartsalderen i 2009, og at vi bør se effekterne på PISA 2018.

Problemet med Krakas rapport springer i øjnene på side seks. Her fremgår det nemlig, at danske elever starter i skole, når de er syv år. Hov, burde enhver journalist, der skulle skrive om skolestart nok have sagt, for starter danske skolebørn ikke, når de er seks år? Jo, det gør de. Men i Krakas rapport regnes børnehaveklassen for "før-skole", fordi rapporten er bygget på den årgang, der begyndte i 2003. Hvilket tydeligt står at læse. Men det gør også konklusionerne forældede.

Siden 2009 har børnehaveklassen været obligatorisk, og børnehaveklassen, der rettelig kaldes 0. klasse, er i dag ikke en førskole, men rigtig skolegang, hvor børnene lærer at skrive, læse og regne. Når de danske skolebørn ifølge Kraka har 8,8 skoleår bag sig, når de testes i PISA mod gennemsnittets 9,5 skoleår, vil vi altså allerede med den nuværende skolestartsalder kunne konkludere, at fremtidens unge kommer til at ligge over gennemsnittet, fordi konklusionerne allerede er ført ud i livet.

Krakas rapport dokumenterer således ikke andet, end at det ifølge Krakas beregninger var en god ide at sænke skolestartsalderen i 2009, og at vi bør se effekterne på PISA 2018. Den siger ikke noget om, hvorvidt det er en god ide at sænke alderen i forhold til den nuværende alder. Og den siger slet ikke noget om, hvorvidt børn på fem år får et udbytte af at gå i skole frem for den læring, der ligger i børnehaven.

Katrine Lester (S) er viceborgmester på Frederiksberg.


Kommentarer fra Facebook