Tidlig indsats er afgørende for senere succes

Hvis vi skal gøre os noget håb om at knække den negative sociale arv, skal kommunerne prioritere en tidlig indsats. Også selvom økonomien er stram, og der skal spares penge.
I Danmark bryster vi os af at have gratis uddannelse og et forholdsvis mangfoldigt arbejdsmarked. Mulighederne er mange. Men det handler ikke om, hvor mange muligheder vi som danskere har for at uddanne os og få arbejde. Det handler om, at alle har de muligheder.

Mennesker formes i deres barndom. Tidligt i livet sætter miljø, oplevelser og vilkår spor i ethvert barns videre færd. Miljø, oplevelser og vilkår – gode som dårlige – præger børns opvækst, uddannelse og senere hen adgang til arbejdsmarkedet. Det hele hænger sammen. Det ser vi eksempler på gang på gang.

Desværre vokser mange børn op i et skidt miljø, får nogle ulykkelige oplevelser med i bagagen og lever under forældrenes trange kår. Mange af disse børn møder allerede deres første udfordringer i folkeskolen. Socialt, økonomisk og fagligt.

Dog oplever vi heldigvis mønsterbrydere, som trods en ressourcesvag barndom og trange kår får en uddannelse, arbejde og et godt liv. Disse mønsterbrydere er rollemodeller. De har taget en anden rute, end den rute der var dem spået.

Men de andre, de børn der ikke bryder ud af deres dårlige miljø, de børn der ikke får taget en anden rute… Hvad skal der blive af dem?

I Danmark bryster vi os af at have gratis uddannelse og et forholdsvis mangfoldigt arbejdsmarked. Mulighederne er mange. Men det handler ikke om, hvor mange muligheder vi som danskere har for at uddanne os og få arbejde. Det handler om, at alle har de muligheder.

Vi skal som velfærdssamfund skabe forudsætningerne for, at vores børn kan gøre brug af de samme muligheder. Uanset hvor de kommer fra, hvad deres forældre laver, og hvor store julegaver de får.

Over hele Danmark er kommunerne netop nu i gang med at lægge budgetter for 2015 og frem. Det er her, at kommunalbestyrelser over hele landet skal foretage politiske prioriteringer af deres økonomiske midler. For mange kommuner er det ikke en nem opgave. Økonomien er stram, og der skal spares. Men selv i sparetider, skal der prioriteres.

Som socialdemokrat mener jeg, at vores vigtigste opgave er at sikre, at alle borgere får lige adgang til lige muligheder. Det skal vi sikre gennem politisk prioritering.

Hvis vi skal gøre os noget håb om at knække den negative sociale arv, som hindrer, at alle børn har forudsætningerne for uddannelse, arbejde og stærke sociale kompetencer, så skal vi prioritere en tidlig indsats.

Derfor skal vi i kommunerne fokusere benhårdt på at sikre en tidlig indsats over for de børn og familier, der har brug for det. Jo tidligere jo bedre.

Vi ved, at et godt sprog er forudsætningen for at klare sig godt i folkeskolen og videre frem. Både når det kommer til faglige og sociale kompetencer. Derfor er en tidlig sprogindsats vigtig at prioritere. Allerede i daginstitutionerne skal vi have fokus på sproglige udfordringer.

Men indsatsen skal ikke stoppe her. At alle har muligheder for at få en uddannelse, er et princip, som Socialdemokraterne har taget fat i med folkeskolereformen. Det er altafgørende for socialdemokraterne, at alle har de samme forudsætninger for at udnytte de muligheder, som vores velfærdssamfund giver os. Det hjælper den omdiskuterede lektiecafe blandt andet med til.

For de elever der aldrig har lektier for, fordi de når at lave dem færdig i timen, virker ideen måske tåbelig. Men for de elever der er lidt længere om at lave deres ting og ikke kan få hjælp derhjemme, er det en kæmpe gevinst.

Pointen er, at hvis vi skal gøre os nogen forhåbninger om at knække den negative sociale arv, så er en tidlig indsats afgørende, og det kræver politisk prioritering. Også selvom økonomien er stram.

Et barns arv må ikke være afgørende for dets fremtid. Det er socialdemokratisme.

Lotte Cederskjold (f. 1985) er magistratsmedlem i Aarhus Kommune samt politisk ordfører for Socialdemokraterne i Aarhus


Kommentarer fra Facebook