Ansatte skal kunne tippe om snyd og bedrag på jobbet

Det vil bløde op på den tavshedskultur, der præger mange arbejdspladser, hvis de ansatte får bedre muligheder for anonymt at anmelde ulovligheder.
Langt flere ansatte - i både den offentlige og private sektor - skal have mulighed for anonymt at tippe en informationstjeneste om grove forhold på arbejdspladsen som for eksempel snyd, svindel og korruption.

Kun få arbejdspladser har i dag en anonym informationsordning. I en tidligere undersøgelse blandt ansatte på FTF’s område svarer kun tre procent af de offentligt ansatte, at deres arbejdsplads har en ordning, hvor ansatte anonymt kan tippe om økonomiske ulovligheder såsom underslæb, tyveri og bestikkelse. I det private er ordningerne mere udbredte, her har omkring 20 procent en ordning.

De ansatte, der har en såkaldt whistleblowerordning på deres arbejdsplads, er positive: hele 85 procent af dem mener, at ordningen forbedrer mulighederne for at give oplysninger videre.

Langt flere ansatte burde have samme mulighed.

Vores medlemmer vil gerne bidrage med deres viden, men frygten for repressalier ved at ytre sig offentligt om forhold på arbejdspladsen holder mange tilbage. Flere undersøgelser fra FTF viser, at omkring halvdelen af de ansatte frygter, at en ytring vil få negative konsekvenser for den enkelte. Det er et gigantisk demokratisk problem, for på den måde går samfundet glip af vigtig viden.

Whistleblowerordninger kan være en måde at få denne viden frem på.

Men whistleblowerordninger kan ikke stå alene. De løser ikke de grundlæggende problemer, ansatte har med at bruge deres ytringsfrihed. Grundlæggende er der behov for, at vi får skabt nogle rammer, hvor det er mere trygt for medarbejderne at ytre sig om forhold på arbejdspladsen.

Der bør indføres en lovreguleret beskyttelse af de ansatte, så de ikke kan fyres på grundlag af, at de har ytret sig offentligt om forhold på deres arbejdsplads. I FTF føler vi os overbevist om, at det vil have en præventiv effekt, hvis arbejdsgiverne ved, at medarbejderne ikke kan fyres på grundlag af ytringer. Det vil bløde op på den tavshedskultur, der i dag er udbredt på mange arbejdspladser, hvor medarbejderne i udstrakt grad censurerer sig selv og brænder inde med kritik.

Hvis man lægger låg på kritikken, risikerer man at fjerne en væsentlig del af den faglighed og det engagement, der ellers kendetegner danske lønmodtagere, og kritik er vigtig, velkommen og nødvendig.

Kritik kan jo - også - føre til forandringer.

Bente Sorgenfrey (f. 1956) er formand for FTF, der er hovedorganisation for 450.000 offentligt og private ansatte.


placeholder

Annonce