Trads: Otte grunde til, at regeringen har leveret

Der er styr på pengene og på klimaet, faldende ledighed og ulighed, stigende eksport og gode vilkår for erhvervslivet. Ifølge David Trads har forventningerne været høje til Helle Thorning-Schmidt, men trods flere skuffelser har regeringen faktisk også leveret en masse røde resultater.
I lørdags skrev journalist og kommentator David Trads et længere debatindlæg i Politiken, som mest har karakter af et forsvar for regeringen og for Helle Thorning-Schmidt. Netavisen Pio bringer her Trads’ otte argumenter for, at regeringen faktisk har leveret på de mest afgørende områder - på trods af både De Radikale og tårnhøje forventninger til en ny regering.

1. Der er styr på finanserne
”Finanslovene har holdt så meget styr på økonomien, at Danmark hører med i den internationale elite. I Standard & Poor’s’ attraktive kreditvurdering hører vi til blandt få lande med de allerbedste karakterer. Danmark har også klaret sig gennem de forløbne tre år uden en eneste påtegning fra EU i forhold til vores gæld og offentlige udgifter. Der er styr på det.”

2. Væksten i Danmark er bedre end resten af Europa
”Danmarks samlede økonomi ventes i år at opleve en vækst på mellem 1,0 og 1,4 procent. Bedre end eurozonens prognose på 0,8 procent. Danmark har haft vækst i fire kvartaler i træk, hvilket er bemærkelsesværdigt, når vi ved, at vores to største markeder, Sverige og Tyskland, har haft tilbagegang i deres økonomier. De store vækstpakker, som regeringen har gennemført, virker altså – og de virker bedre end de fleste EU-landes.”

3. Arbejdsløsheden er faldet og beskæftigelsen vokset
Arbejdsløsheden er faldet fra seks til fem procent på tre år. Beskæftigelsen er øget med 30.000. Det svarer til, at et næsten fyldt Parken er kommet i arbejde under Thorning-Schmidt. Den danske udvikling hører igen klart til blandt de allerbedste i Europa. Den gennemsnitlige ledighed i eurozonen er eksempelvis mere end dobbelt så høj. Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er også blandt de allerlaveste.”

Arbejdsløsheden er faldet fra seks til fem procent på tre år. Beskæftigelsen er øget med 30.000. Det svarer til, at et næsten fyldt Parken er kommet i arbejde under Thorning-Schmidt. Den danske udvikling hører igen klart til blandt de allerbedste i Europa.

4. Eksporten er på vej opad
Den danske eksport bevæger sig klart fremad igen. De seneste tal viser, at vi nu sælger godt ti procent mere til udlandet end i 2011. En fjerdedel af alle job i Danmark er eksportafhængige. Derfor skabte Thorning-Schmidt et handelsministerium med fokus på nemmere adgang til markeder. Ambassadereformen fordobler den indsats, som diplomater nu bruger på eksportfremme, så det kommer til at udgøre 40 procent af resurserne.”

5. Det er let og godt at drive virksomhed i Danmark
”Verdensbankens rapport ’Doing Business’ placerer nu Danmark bedst i Europa og som nummer fire i verden, når det handler om, hvor let det er at drive virksomhed. På World Economic Forums liste over konkurrenceevne rykker vi op på 13.-pladsen.”

6. Færre er på offentlige ydelser
Som en konsekvens af den bedre beskæftigelse er antallet af danskere på en eller anden form for offentlig overførsel faldet med 50.000 på tre år. Tallet er nu på godt 790.000 mod 840.000 i 2011. Grundene er – ud over den lave ledighed – i udstrakt grad, at færre går på efterløn eller bliver førtidspensionister. Antallet af SU-modtagere er steget i samme periode, da flere er under uddannelse.”

7. Vi har fået mere lighed i samfundet
”Antallet af fattige, der var steget uafbrudt under de borgerlige regeringer, er faldet – især som en konsekvens af afskaffelsen af fattigdomsydelsen. Efter mange år, hvor Ginikoefficienten, som er den økonomiske model, der opgør uligheden, er steget, er den nu knækket. Tallene er marginale, men det ligner mere lighed.”

8. Danmark er frontløber på klima og energi
”Et af de områder, hvor regeringen kan fremvise virkeligt flotte resultater, er på miljø og klima. Med energiaftalen er der opsat meget ambitiøse mål for mere bæredygtigt forbrug – blandt andet et mål om, at halvdelen af el skal komme fra vind. Klimaaftalen øgede de i forvejen store danske mål, så vi nu går efter at få reduceret vores udspil af drivhusgasser med 40 procent i 2020 i forhold til 1990-forbruget.”

Public affairs- og pressekonsulent hos Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Tidligere student på Netavisen Pio


placeholder

Annonce