Bredt politisk flertal bag plan mod radikalisering

Regeringen har tirsdag indgået en bred politisk aftale om at styrke indsatsen mod radikalisering og ekstremisme.
Regeringen og satspuljepartierne er i dag blevet enige om en styrket indsats mod radikalisering og ekstremisme. Den skal forebygge, at unge bliver radikaliseret og ender i ekstremistiske netværk, og den skal hjælpe med at få mennesker ud af ekstremisme. Der afsættes 60 millioner kroner til formålet.

Aftalen glæder justitsminister Mette Frederiksen (S).

”Jeg er særligt tilfreds med, at der er blevet prioriteret midler til PET’s og kriminalforsorgens exitindsatser for at få folk ud af de radikaliserede miljøer. Vi skal stoppe fødekæden til de ekstremistiske miljøer, og vi skal sætte massivt ind for, at unge ikke bliver radikaliserede og ender med at tage ned for at deltage i konflikten i Syrien og Irak,” siger hun.

Planen indeholder tre forskellige indsatsområder. En handler om en styrket kommunal indsats og opkvalificering af fagfolk blandt andet ude i kommunerne, bedre forebyggelseindsats og endelig en indsats for at inddrage civilsamfund og lokalmiljøer, for eksempel boligselskaber, mere.

”Angrebet på Charlie Hebdo og andre forfærdelige angreb de seneste år understreger, at vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at unge ikke kommer derhen, hvor de er klar til at begå terror. Kun ved at vi griber tidligt ind, kan vi forebygge, at unge bliver suget ind i radikale miljøer. Blandt andet skal fagfolk i lokalsamfundene klædes langt bedre på. Det handler ikke om, at alle nu skal lege spioner og spotte terrorister. Men om at skabe en større forståelse for og opmærksomhed på unge, der for eksempel begynder at opføre sig anderledes, for det kan være et signal om radikalisering,” siger socialminister Manu Sareen (B).

Stop fødekæden til de ekstremistiske miljøer
Regeringens handlingsplan lægger også op til, at forældrene til unge i fare for at blive radikaliseret også inddrages bedre. Og der skal etableres en hotline, man kan ringe til, hvor familie eller venner kan få rådgivning, hvis de er bekymrede for, at en som de kender, er på vej ud i noget ekstremisme.

Hvis vi skal have bekæmpet ekstremismen, så er det fuldstændig afgørende, at vi får stoppet fødekæden. Det er derfor, vi nu sætter ind tidligere og sørger for, at alle folk rundt om de unge kommer på banen. Med den her aftale kan vi gøre endnu mere for at forebygge, at unge for eksempel rejser til Syrien, og vender tilbage trænet i at udføre et terrorangreb i Danmark,” siger socialminister Manu Sareen.

DF: Se på indvandring

Selv om der er bred opbakning bag aftalen, stiller enkelte partier spørgsmålstegn ved om det hjælper. Dansk Folkepartis Martin Henriksen mener, at aftalen kan gøre "ganske god gavn", men at det altså ikke for alvor er noget der rykker..

"Hvis man for alvor skulle gøre noget ved radikalisering og ekstremisme, så skal man også kigge på den indvandring, der er til Danmark. Der kommer mange mennesker til Danmark, som er med til at skabe parallelsamfund og radikaliserede miljøer. Man er nødt til at gøre noget ved det nu, og det er regeringen jo ikke meget for," siger ordføreren til Berlingske Nyhedsbureau.

Det er som sagt alle partierne bag Satspuljemidlerne, der er med i aftalen. Og det er alle folketingets partier - undtagen Enhedslisten.

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook