Vi kan vinde næste valg

Kombinationen af begyndende medvind og en målrettet og synlig styrkelse af vore positioner på risikoområderne og nybruddene på velfærdsområderne, giver efter min opfattelse et godt udgangspunkt for en spirende optimisme med hensyn til, at vi kan vinde næste valg
De aktuelle konflikterne inden for luftfart og landtransport gør det meget tydeligt, at ordentlige arbejdsforhold under arbejde, der udføres i Danmark, langt fra er en selvfølge. Det kræver en aktiv fagbevægelse og et aktivt centrum venstre, at sikre dette. Her har de borgerlige intet at byde på.

Jeg bliver jævnligt spurgt om regeringen og centrum venstre kan vinde næste valg. Det tror jeg vi kan og jeg vil bruge denne min første Pio-klumme til mere oversigtsmæssigt at forklare hvorfor. Det bliver som alle kan se ikke let. For ikke alene skal vi vinde valget, vi skal gøre det på et grundlag, som vi senere kan føre politik på. Når jeg alligevel er moderat optimistisk skyldes det dels tre udviklinger i samfundet, der giver os lidt medvind, og dels, at der er meget vi selv kan gøre for at forbedre vore muligheder.

Begyndende medvind
Resultaterne af regeringens politik, oppositionens adfærd og udviklingerne på arbejdsmarkedet giver et godt grundlag at starte valgkamp på:

  1. Økonomien er i bedring. Der kommer flere i arbejde. Det offentlige underskud falder, vi er på vej ud af krisen.
  2. Venstre hjælper os med, at vise at der er forskel på dem og os. Eksempelvis er det blevet tydeligt, at for Venstre betyder parolen: ”at det skal kunne betale sig at arbejde” at dem, der i forvejen har det svært, skal have det værre. Hvor den samme parole for os betyder, at man skal have en ordentlig løn for at arbejde.
  3. De aktuelle konflikterne inden for luftfart og landtransport gør det meget tydeligt, at ordentlige arbejdsforhold under arbejde, der udføres i Danmark, langt fra er en selvfølge. Det kræver en aktiv fagbevægelse og et aktivt centrum venstre, at sikre dette. Her har de borgerlige intet at byde på. Venstrefolk har gang på gang givet udtryk for, at der ikke er noget galt med en løn på 60 kr. i timen. Jeg tror det forhold er ved at gå op for flere og flere.


Vi kan styrke vore positioner
I direkte forlængelse af den førte politik i de tre første regeringsår er der en række områder hvor vi kan styrke vores muligheder. Vi kan fastholde og styrke vores troværdighed på nogle af de politiske risikoområder. Vi kan gøre offensiven på flere af de vigtige velfærdsområder mere synlig.

Styrk troværdigheden på politiske ”risikoområder:
På vores egen banehalvdel er det afgørende at, vi bevarer og styrker vores troværdighed inden for områderne økonomi, udlændingepolitik, terrorbekæmpelse og dagpenge.

- Vi kan kun bevare velfærdsstaten, hvis vi har en stærk økonomi. Ordentlig velfærd koster mange penge. Regeringen har opbygget en troværdighed (selv i erhvervslivet) på dette område, der ikke må sættes overstyr.

- Udlændingepolitik er en svær balance mellem ordentlighed over for mennesker i nød, behovet for dygtige medarbejdere fra udlandet og befolkningens accept af at bære de omkostninger, der er ved at modtage og integrere de nye. Jeg tror regeringen har ramt den rigtige balance, som vi kan stå på mål for i en valgkamp.

- Terror og radikaliserede grupper er rykket fra at være noget der foregår langt væk. Til at være en reel trussel der hvor vi bor. Terroristerne er få, men indenfor alle religioner og politiske orienteringer er der mindre og større grupper, der ser vold mod de anderledes som et legitimt virkemiddel. Der må aldrig herske tvivl om, at centrum venstre kan og vil forsvare samfundet mod disse grupper.

- Vi har haft en herredårlig sag med dagpengereformen. Den er vedtaget af et borgerligt radikalt flertal, og vi har fået tævene for den. Vi skal hurtigst muligt give vælgerne besked om, hvad vi vil gøre, hvis vi får mulighed for det.

Større synlighed af indsats på afgørende velfærdsområder
Vi skal gøre det mere synligt, at vi er offensiven på de områder, hvor vi er i gang med at skabe store positive forandringer. Eksempelvis områderne uddannelse og sundhed.

- Reformerne af folkeskolen og erhvervsuddannelserne er virkelige nybrud, der vil få meget stor betydning. De er blevet sat noget i skyggen af lærerkonflikten. Den skygge må vi se at komme ud af, blandt andet gennem mere offensive investeringer i nye læremidler og fysiske faciliteter, der understøtter ideerne i reformerne og kan give medarbejderne på skolerne ordentlige omgivelser og arbejdsmiljø.

- Fri og lige adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet, er i befolkningens fokus. Der investeres rigtig meget på sundhedsområdet under den nuværende regering, og centrum venstre er den eneste garanti for, at der fortsat vil blive investeret i at adgangen kan være fri og lige. Det er meget tydeligt at der er slinger i de borgerliges holdninger til egenbetaling på sundhedsområdet.

Kombinationen af begyndende medvind og en målrettet og synlig styrkelse af vore positioner på risikoområderne og nybruddene på velfærdsområderne, giver efter min opfattelse et godt udgangspunkt for en spirende optimisme med hensyn til, at vi kan vinde næste valg. Og endeligt er det blevet tydeligere for rigtig mange, at Helle er det eneste bud på en statsminister, som man kan være bekendt – som man kan være stolt af.

 

Lars B. Goldschmidt (f. 1955) er socialdemokratisk folketingskandidat i Aakirkebykredsen på Bornholm og partner i selskabet Rise and Shine IS. Lars Goldschmidt har tidligere været medforfatter til Bl.a. debatbogen 'Borgerlige ord efter revolutionen' og 'Det nye systemskifte'. Derudover har han været direktør for Arbejdsmarkedsstyrelsen fra 2000-03 og for Dansk Industri fra 2008-2014.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Kommentarer fra Facebook