Åbn Pandoras boligæske nu!

Regeringen har gennemført en række gode tiltag på boligområdet. Men der mangler stadig et opgør med boligskattestoppet, hvis vi skal sikre et sundere boligmarked.
Den fatale idé om, at ejendomsværdiskatten ikke skal følge almindelig prisudvikling, lever i bedste velgående i Socialdemokratiet, og er den største sten på vejen mod et sundere boligmarked.

Siden den nuværende regering kom til fadet i 2011, er boligpolitikken for alvor kommet på dagsordenen. Det savnede vi i de 10 år, hvor VOK-blokken kørte med klatten, og hvor boligpolitikken blev lagt totalt død.

I et årti bestod landets boligpolitik grundlæggende af tre ting: Et mærkeligt og katastrofalt boligskattestop, ingen satsning på alment boligbyggeri og en usympatisk malkning af lejernes opsparinger i Landsbyggefonden. Højrefløjen nedlagde boligministeriet, og havde ingen visioner på området. Det spillede heller ikke nogen nævneværdig rolle ved valgene.

Heldigvis skiftede flertallet i 2011, og vi fik en langt mere offensiv boligpolitik på en række områder. Det almene boligbyggeri blev kickstartet, og man har givet kommunerne mulighed for at øremærke 25 % af byggegrundene til almene boliger. For første gang i mange år er lejernes forhold endelig kommet på dagsordenen, og der er blevet skabt en klar kant mellem centrum-venstres boligpolitik og højrefløjens.

Opgør med boligskattestoppet skal sikre sundere boligmarked
Desværre har regeringen ikke formået at tage et grundlæggende opgør med den ødelæggende leflen for boligejerne, som Fogh- og Løkke-regeringerne stod som garanten for. Boligskattestoppet er også en integreret del af den nuværende regerings politik, og vi har ikke fået den skattereform på området, som er helt nødvendig, hvis vi skal undgå fremtidige boligbobler og for store udsving på boligmarkedet. Den fatale idé om at ejendomsværdiskatten ikke skal følge almindelig prisudvikling, lever i bedste velgående i Socialdemokratiet, og er den største sten på vejen mod et sundere boligmarked.

Hvordan kan det være, at det er mere politisk korrekt at beskatte folks arbejdsindsats, end det er at beskatte ”dovne” penge?

Derudover har vi endnu ikke fået det opgør med tabuet på boligskatteområdet, som dansk økonomi så brændende behøver. Det er på tide at vi seriøst begynder at diskutere, om vi ikke bør indføre en skat på kapitalgevinster ved boligsalg – for eksempel inspireret af den svenske model – for på den måde at begrænse boligprisernes himmelflugt, og skridt for skridt begynde at omlægge vores skattesystem.

Kan det virkelig være rigtigt, at man kan score en hurtig milliongevinst på sin ejendom uden at blive beskattet af det? Hvordan kan det være, at det er mere politisk korrekt at beskatte folks arbejdsindsats, end det er at beskatte ”dovne” penge? Jeg fatter det ikke.

Vi skal se bort fra frygten for danskernes reaktion
I stedet for at diskutere om vi egentlig har indrettet vores skattesystem på den rigtige måde, så holder vi krampagtigt fast i status quo. Vi vil hellere kører videre med en uholdbar grundskyldspolitik, der hvert eneste år truer tusindvis af danske familiers økonomi, end vi vil spørge os selv, om vi ikke kunne inddrive pengene på en sundere og mere bæredygtig måde – f.eks. ved at indføre den førnævnte skat på kapitalgevinster ved boligsalg.

Frygten for boligejernes vrede i stemmeboksen har umuliggjort en helt nødvendig boligpolitisk debat. Konsekvenserne kender vi desværre alt for godt: En kæmpe boligboble som bristede ved krisens start, og som fik placeret Danmark i en langt svagere position, end landene omkring os.

Det kan meget vel ske igen, hvis vi ikke smøger ærmerne op, og ændrer vores skattepolitik på boligområdet. Vi skal åbne Pandoras boligæske, og se bort fra frygten for danskernes reaktion. I sidste ende er det i alle danskernes interesse, at vi får en mere stabil udvikling på boligmarkedet, og dermed en stærkere samfundsøkonomi. Sæt i gang!

Forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU)


Kommentarer fra Facebook