De borgerlige og arbejdsgiverne er umættelige

Når arbejdsgiverne og de borgerlige partier taler om reformer, mener de nedskæringer. Derfor skal centrumvenstre generobre reformdagsordenen.
Man kalder det reformer. Reelt er der tale om fuldtonede nedskæringer som vil ramme hundredetusinder af mennesker på offentlig forsørgelse, pakket ind i borgerlige floskler.

60 milliarder kroner ønsker arbejdsgiverne at spare i den offentlige sektor.

Står det til Dansk Arbejdsgiverforening skal halvdelen af samtlige sociale ydelser afskaffes. 28 reformer (læs: nedskæringer) af alt lige fra førtidspension over sygedagpenge til flexjobs vil arbejdsgiverne gennemføre. Fremgår det af den store rapport Dansk Arbejdsgiverforening fremlagde i begyndelsen af denne måned.

Man kalder det reformer. Reelt er der tale om fuldtonede nedskæringer som vil ramme hundredetusinder af mennesker på offentlig forsørgelse, pakket ind i borgerlige floskler.

”Hvis ikke vi skal ødelægge dansk økonomi fuldstændig, og hvis velfærdssamfundet på længere sigt skal hænge sammen, skal der gøres noget markant i løbet af få år. Det er ikke en option bare at køre videre, som vi gør i dag”, udtaler Jørn Neergaard adm. direktør i Dansk Arbejdergiverforening til Berlingske.

Økonomisk dommedagsprofeti ligger 60 år ude i fremtiden
Strategien er velkendt. Mange vil huske den fra optakten til genopretningspakken, dagpengeindgrebet og andre af de indgreb vi har oplevet under borgerlige regeringer. De borgerlige og arbejdsgiverne ønsker – efter eget udsagn - at redde velfærdsstaten. Og for at redde velfærdsstaten, skal der skæres i de offentlige ydelser.

De borgerlige og arbejdsgiverne ønsker – efter eget udsagn - at redde velfærdsstaten. Og for at redde velfærdsstaten, skal der skæres i de offentlige ydelser.

Allerede dagen efter at Dansk Arbejdsgiverforening havde præsenteret deres store  rapport,  tonede det sædvanlige opbud af udbudsøkonomer, med Danske Banks Steen  Bocian i spidsen, da også frem i den borgerlige presse. Som andet geled i en angrebskrig, under overskriften ’kroniske underskud forude’ i den danske økonomi, frem til 2075. Nu skulle det tunge skyts på banen.

Endnu en økonomisk dommedagsprofeti, denne gang 60 år (!) ude i fremtiden. Og det i øvrigt fra de selv samme økonomer, som ikke kunne få øje på finanskrisen, da den finansielle sektor kollapsede lige for næsen af dem tilbage i 2008.

Jorden gødes for nye nedskæringer
Det drejede sig om en ny fremskrivning af balancen på ’den strukturelle saldo’. Et abstrakt økonomisk begreb, som stort ingen levende mennesker forstår betydningen af, og da slet ikke de borgerlige politikere, som gang på gang henviser til den.

Centrumvenstres helt store udfordring, i de kommende år, bliver at feje den borgerlige nedskæringspolitik af bordet og selv erobre den reformpolitiske dagsorden tilbage.

Hensigten var imidlertid klar nok. Nu skulle jorden gødes for nye nedskæringer og indgreb. Arbejdsgiverforeningen svinger taktstokken og de borgerlige politikere følger efter.

Som sædvanlig er Liberal Alliances Ole Birk Olesen den første i kølvandet på arbejdsgiverne. Han advarer mod at ’man ikke skal udskyde problemerne til sidste øjeblik’ samtidig med at han vil forhøje pensionsalderen.

Venstres Lars Løkke Rasmussen - i valgkamp - er mere forsigtig. Han fedtspiller og har - som bekendt – indtil videre på nedskæringssiden holdt sig til, at Venstre kun vil gennemføre det, han kalder et ’moderne kontanthjælpsloft’ og 0-vækst i den offentlige sektor. Mere bliver det næppe til før valgdagen. Men han varsler også at Venstre efter valget kommer med en ny økonomisk plan frem til 2030.  Givetvis med flere nedskæringer. Der er masser af inspiration at hente i arbejdsgivernes rapport.

Centrumvenstre skal erobre den reformpolitiske dagsorden tilbage
For de borgerlige og arbejdsgiverne er umættelige. De kan ikke få nok. Og det foregår efter salamistrategien, når de skærer i velfærdsydelserne, en skive af gangen.

De kalder det reformpolitik – det lyder så indbydende - men der er udelukkende tale om nedskæringer, som intet har med reformer at gøre. Reformer fordrer at vilkårene forbedres for den brede befolkning, sådan som vi oplevede herhjemme, under opbygningen af velfærdssamfundet og senere udbygningen af velfærdsordningerne. I denne gyldne periode af Danmarkshistorien forbedrede man vilkårene for almindelige mennesker.

Centrumvenstres helt store udfordring, i de kommende år, bliver at feje den borgerlige nedskæringspolitik af bordet og selv erobre den reformpolitiske dagsorden tilbage. At gennemføre progressive reformer, til glæde for den brede befolkning.

 

Jan Andreasen (f. 1956) er medlem af Borgerrepræsentationen i København for Socialdemokraterne.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Lektor og tidligere medlem af borgerrepræsentationen i København for Socialdemokratiet


Kommentarer fra Facebook