LO-kongres i dagpengeaftalens skygge

Ugens aftale om dagpenge kommer til at sætte sit præg på weekendens kongres i LO. Også det fremtidige samarbejde med FTF er på dagsordenen.
Den store tvivl om udfaldet af personvalg er måske til at overse, men både regeringens aftale om dagpenge, en mulig fusion med FTF, kampen mod social dumping og de fortsatte udfordringer med at holde på medlemmerne, vil få masser af opmærksomhed for de 400 delegerede på LO’s kongres, der starter søndag i Aalborg.

Dagpenge
Torsdagens aftale mellem regeringen, DF og Socialdemokratiet om en justering af dagpengereformen vil helt sikkert blive et centralt tema på kongressen. Forliget har splittet forbundene mellem tilhængere og modstandere af aftalen – og mon ikke også der er enkelte kommentarer til LO’s egen rolle i kommissionens arbejde.

Interessant bliver det også for socialdemokraternes formand Mette Frederiksen, der skal møde ”det faglige bagland” for første gang i den rolle. Det er nok ikke alle de delegerede, som ligefrem vil stå på stolene af begejstring når hun mandag morgen taler.

Fusionen mellem LO og FTF
Der var tidligere lagt op til at kongressen skulle tage stilling til en fusion imellem LO og FTF på denne kongres, som ville skabe et hovedforbund for mere end halvanden million lønmodtagere.

Det er der endnu ikke fuld opbakning til og LO’s hovedbestyrelse har i stedet valgt at indstille at man fortsætter med et strategisk samarbejde med FTF på en række områder og først evaluerer om man skal gå ind i reelle fusionsforhandlinger efter 2017.

Læs forslag til vedtagelse: Mandat til udvikling af det strategiske samarbejde mellem LO og FTF samt afklaring af grundlaget for en eventuel ny hovedorganisation

Valg til ledelsen
LO-kongressen bliver den sidste med Harald Børsting i spidsen. Den 63-årige Børsting sætter punktum for en flot faglig karriere, der har spændt over fem årtier. Han erstattes af LO's nuværende næstformand Lizette Risgaard, der har formået at feje sine to modstandere, Kim Simonsen og Flemming Winter, af banen og kan som den første kvinde indtage formandsstolen.

Som næstformand ventes Arne Grevsen, der er gruppeformand for 3F’s Grønne Gruppe, at blive valgt. Grevsen har været gruppeformand for blandt andet gartnere, skovarbejdere, dyrepassere og mejeriarbejdere.

Tilbage står valget af to eller tre sekretærer. Lige nu er der to sekretærer, der sammen med formand og næstformand, udgør Daglig Ledelse. Det foreslår Dansk Metal at man udvider til tre. Hvis det sker, så bliver den nuværende LO-sekretær Ejner K. Holst genvalgt og så bliver forbundssekretær Nanna Højlund fra FOA og LO-Storkøbenhavn formand (og faste Pio-skribent) Morten Skov Christiansen valgt.

LO’s hovedbestyrelse mødes, søndag inden kongressen, for at beslutte om forslaget om at udvide Daglig Ledelse skal indstilles til vedtagelse eller forkastelse.

En mere venstreradikal udlægning af formandsvalget, skrevet af Socialpædagogernes Jan Hoby på Modkraft kan læses her. Om ikke andet så for de mange svinere.

Øvrige forslag
Der er indkommet to øvrige forslag som kongressen skal tage stilling til. Dansk El-Forbund har foreslået, at LO genetablerer LO’s skolekontakt-arbejde, som i gamle dage arbejdede med at lave undervisningsmaterialer til folkeskolen om fagforeninger. Elforbundet har også forslået, at den faglige og juridiske afdeling styrkes med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiderne i LO.

Begge forslag er indstillet til forkastelse

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook

Annonce