Udflytning af statslige arbejdspladser bliver langt dyrere end planlagt

Prisen for at udflytte statslige arbejdspladser ser ud til at blive langt højere end det, regeringen har budgetteret med. Regeringen har nemlig ikke som lovet undersøgt de økonomiske konveksener af udflytningen.
Regeringen har ved gentagne gange beskyldt den tidligere SR-regeringen for at ’photoshoppe’ dansk økonomi og for at føre en finanspolitik med så stort et underskud på de offentlige finanser, at det bragte Danmark på kant med EU-reglerne.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen har de seneste måneder brystet sig af, at regeringen fører en stram og ansvarlig finanspolitik. Men nu viser det sig, at regeringens forslag om at udflytte statslige arbejdspladser formentlig er betydeligt underfinansieret.

Regeringen lovede ellers før valget, at der skulle gennemføres ”Omkostningsvurderinger af udflytningsrelevante statslige institutioner”. Men da regeringen i oktober præsenterede sin stort anlagte plan for udflytning af 3.900 statslige arbejdspladser, Bedre balance, var der blot afsat 400 millioner kroner. Eller cirka 100.000 kroner per arbejdsplads.

Regeringen kunne ikke redegøre for, hvorvidt de penge var tilstrækkelige til at udflytte så mange arbejdspladser. Allerede dengang skrev vi her på Netavisen Pio, at der formentlig var tale om en markant underbudgettering, da erfaringerne fra Norge viser, at prisen er cirka én million kroner per stilling – hvilket i givet fald vil bringe de samlede omkostninger op på ti gange så meget, som regeringen har budgetteret med.

400 arbejdspladser koster 260 millioner
Altinget.dk kunne mandag fortælle, at NaturErhvervstyrelsen forventer, at det vil koste 184 millioner kroner at flytte 392 arbejdspladser til Sønderjylland. Og tirsdag kunne Helsingør Dagblad fortælle, at det vil koste op mod 80 millioner kroner at flytte blot otte på Statens Værksteder for Kunst arbejdspladser til Kronborg ved Helsingør.

Dermed har regeringen brugt omkring to tredjedele af budgettet på at flytte cirka en tiendedel af arbejdspladserne ud i landet! De resterende godt 3.500 arbejdspladser skal med andre ord kunne flyttes for kun 140 millioner kroner – eller for cirka 25 kroner pr. arbejdsplads!

Dertil kommer de mere indirekte udgifter til udflytningen, som ikke er indregnet. Mange medarbejdere vil ikke følge med, når arbejdspladserne rykker ud, og det vil alt andet lige føre til et stort produktivitetstab. Omvendt kan der naturligvis på længere sigt være fordele ved udflytningen. Disse effekter er dog usikre, da regeringen netop ikke har foretaget en økonomisk analyse, inden arbejdspladserne blev flyttet ud.

Alt tyder derfor på, at finansminister Claus Hjort Frederiksen må have pungen op af lommen og hoste op med et betydeligt større beløb, hvis udflytningen skal fortsætte. Regeringen går i forvejen lige til kanten af EU-reglerne med sin finanslov, så flere penge til udflytning af statslige arbejdspladser vil enten betyde, at regeringen sprænger budgetterne, eller at der skal skæres ned på andre områder.


Kommentarer fra Facebook