Fagforeninger til kamp mod omprioriteringsbidrag

En lang række fagforeninger er gået til kamp mod regeringens omdiskuterede omprioriteringsbidrag. Under navnet velfærdsalliance.dk vil de gøre kommunaløkonomi til en folkesag.
14 fagforeninger fra hovedstadsområdet, hovedsageligt inde for det offentlige område, vil samle en folkelig modstand mod regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag. Eller som de selv kalder det ”mobilisere fagbevægelsen i et forsvar for velfærdsstaten.”

Velfærdsalliance.dk har som erklæret mål at påvirke Kommunernes Landsforening ”til at sætte hælene i over for regeringen, når kommunernes økonomi skal genforhandles”.

Kommunerne er blevet pålagt at spare en procent på de kommunale budgetter som staten så kan bruge på målrettede indsatser til velfærd – eller til skattelettelser, som Lars Løkke Rasmussen sagde til folketinget i november.

”Den offentlige sektor har betalt dyrt for finanskrisen. Siden 2009 har 40.000 ansatte forladt den offentlige sektor. Hvis de besparelser, som omprioriteringsbidraget vil føre med sig, sker, er det en sønderbombning af den mest borgernære velfærd. Det vil ikke bare gå ud over de mennesker, der arbejder i kommunerne, men også (alle) de borgere, der har brug for velfærdsydelser, hvilket er alle børn, unge, syge, gamle og udsatte. Derfor vil vi i Velfærdsalliance.dk sætte alle kræfter ind på, at der nu bliver sagt fra. Der er brug for et kommunalt oprør," lyder det i en fælles udtalelse fra Velfærdsalliance.dk, som håber på ”bred opbakning fra hele landet”.

Det er alliancens mål, at KL's topmøde i marts beslutter, at KL ikke vil  acceptere et omprioriteringsbidrag i den næste kommunale økonomiaftale.

Frygter for velfærden
En analyse fra AE-rådet viser, at hvis man omregner omprioriteringsbidraget på i alt 7½ milliarder kroner i 2019 til prisen på en offentligt ansat, så svarer det til at mere end 11.000 fuldtidsansatte eller 14.500 personer vil blive berørt.

Udsigten til en så massiv besparelse på kollegerne, vil have store konsekvenser for arbejdsmiljøet og den offentlige service, lyder det fra Vibeke Westh, der er kredsformand for Dansk Sygeplejeråd Hovedstaden, til DR P4 København siger hun:

”Kommunerne skal igennem store, massive besparelser, der har konsekvenser for velfærden. Vores kollegaer i alle fagforbundene skal enten løbe hurtigere eller være mere robuste på arbejdspladserne, og det holder ikke.”

Velfærdsalliance.dk kan følges på Facebook, hvor aktiviteter og møder vil blive annonceret.

Følgende fagforeninger har indtil videre tilsluttet sig initiativet:
BUPL-Hovedstaden
Dansk Socialrådgiverforening Storkøbenhavn
Dansk Sygeplejeråd Hovedstaden
Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden
Ergoterapeutforeningen Region Øst
FOA 1
FOA KLS
FOA PMF
FOA SOSU
HK Kommunal Fællesklubben Københavns Kommune
Københavns Lærerforening
LFS, Landsforeningen for Socialpædagoger
SL Storkøbenhavn
Uddannelsesforbundet København

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook

Annonce