Effekten af lavere skat kan være overvurderet

Selv om skatten sænkes markant for folk i arbejde, er der ikke noget som tyder på, at det vil få danskerne faktiske arbejdstid til at stige. Det er konklusionen i en ny undersøgelse fra Rockwool Fonden.
Midt i debatten om hvorvidt marginalskatten bør sænkes yderligere, sætter et nyt studie fra Rockwool Fondens Forskningsenhed nu spørgsmålstegn ved den meget udbredte forestilling blandt økonomer, politikere og meningsdannere om, at skat automatisk vil medføre, at danskerne arbejder mere.

Rockwool Fonden har undersøgt effekten af lavere marginalskat, det vil sige skatten på den sidst tjente krone, på såvel den ’normale arbejdstidstid’ (det medarbejderen har aftalt med arbejdsgiveren) og den ’faktiske arbejdstid’ (den tid medarbejderen rent faktisk arbejder).

”Vi finder, at en mindre marginalskat – svarende til 1 pct.-point – for gifte mænd er ensbetydende med 3,6 minutters længere normal ugentlig arbejdstid, mens den faktiske arbejdstid ikke forøges signifikant. For gifte kvinder finder vi heller ingen sammenhæng mellem skatten og den faktiske arbejdstid, hvorimod den normale arbejdstid er 8,8 minutter kortere ved en 1 pct.-point mindre marginalskat.

Det viser, at den faktiske arbejdstid ikke hænger lige så meget sammen med skatten som den normale arbejdstid både for gifte mænd og kvinder”, skriver Rockwool Fonden i sin publikation.

Den konklusion har vidtrækkende konsekvenser for den aktuelle debat om lavere skat, mener Rockwool Fonden: ”Hvis en ændret skat kun marginalt flytter på, hvor meget vi reelt arbejder, så vil den potentielle effekt af en skattereform – virkningen på arbejdsudbuddet – formentlig være overvurderet”, hedder det i fondens nyhedsbrev.

Gammelt studie til grund for topskattedebat
Det har i mange år været diskuteret, hvorvidt en lavere marginalskat fører til et større eller mindre arbejdsudbud. På den ene side bliver det som sagt fremført, eksempelvis af Cepos, Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening, at lavere marginalskat gør det mere attraktivt at arbejde mere.

På den anden side betyder lavere skat, at det er muligt at opretholde sin hidtidige indkomst ved færre arbejdstimer, så flere vælger at holde mere fri. Derudover kommer i praktiske udfordringer der består i, at det er de færreste lønmodtagere, der frit kan vælge, hvor meget de arbejder.

De sidste mange år har det i høj grad været det første synspunkt, der har stået stærkt. Eksempelvis mener Finansministeriet, at en afskaffelse af topskatten vil øge arbejdsudbuddet med hvad der svarer til knap 10.000 fuldtidspersoner.

Men som AE-Rådet har påpeget, så hviler meget af den nuværende debat om topskat imidlertid på en gammel undersøgelse fra 2001, som igen bygger på data fra 2441 respondenter indsamlet helt tilbage i 1996! Ud over at undersøgelsen altså er gammel og blev til på et tidspunkt, hvor skattesystemet så anderledes ud end i dag, er resultaterne i undersøgelsen ikke helt entydige.

Også for Rockwool Fonden har debatten om marginalskat og arbejdsindsats omtumlet. Tilbage i 2006 mente fonden i udgivelsen Skat, arbejde og lighed, at en nedsættelse af topskatten med 100 kroner ville resultere i 120 kroner ekstra i de offentlige kasser. Dengang mente Rockwoolfonden nemlig, at det høje danske skattetryk ødelage folks motivation til at arbejde!


Kommentarer fra Facebook