DF i zigzag om omprioriteringsbidrag

DF-formand Kristian Thulesen Dahl jubler over, at omprioriteringsbidraget er taget af bordet. Men gennem det sidste halve år har partiet konsekvent tilkendegivet, at det støtter op bag omprioriteringsbidraget.  
Kort efter fredagens melding om, at regeringen vil sløjfe det såkaldte omprioriteringsbidrag, skrev Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, på Facebook: ”Godt at det såkaldte omprioriteringsbidrag nu afskaffes fra 2018”.

Det kunne jo efterlade det indtryk, at Dansk Folkeparti længe har kæmpet for at få det hårdt udskældte omprioriteringsbidrag afskaffet. Men faktisk forholder det sig stik modsat: Inden for det seneste halve år har Folketinget haft tre større debatter om omprioriteringsbidraget, og ved alle tre lejligheder har Dansk Folkeparti tilkendegivet, at partiet står bag omprioriteringsbidraget.

Dansk Folkepartis ordfører René Christensen har ikke blot forsvaret beslutningen som udtryk for et politisk kompromis, men har tværtimod tilkendegivet, at omprioriteringsbidraget ifølge Dansk Folkeparti indeholder en række fordele.

René Christensen har kaldt omprioriteringsbidraget for ”nødværge” over for kommunerne, han har kaldt det ”solidarisk”, og han har kaldt det et redskab til at sikre ”et mere lige Danmark”. Set i det lys kan det undre, at Kristian Thulesen Dahl nu pludselig har travlt med at forklare, at Dansk Folkeparti skam er glade for, at omprioriteringsbidraget er afskaffet.

Netavisen Pio har her samlet højdepunkterne fra de seneste tre store folketingsdebatter om omprioriteringsbidraget:

4. december 2015: Omprioriteringsbidraget er nødværge
Dansk Folkeparti stemte formelt for omprioriteringsbidraget i december 2015 i forbindelse med vedtagelsen af de kommunale udgiftslofter, der lægger loft over, hvor mange penge kommunerne må bruge.

Ved den lejlighed udtalte partiets finansordfører René Christensen, at ”Dansk Folkeparti stemmer ’ja’ til omprioriteringsbidraget”. Han gentog flere gange, at omprioriteringsbidraget er en ”mulighed for at få et mere lige Danmark”, fordi staten med omprioriteringsbidraget kan omfordele penge mellem kommunerne, og mellem forskellige områder inden for hver enkelt kommune.

René Christensen gik endda så langt som at udtale, at ”Vi ser det faktisk som nødværge”, fordi kommunerne efter Dansk Folkepartis mening bruger alt for mange penge på at sponsorere superligafodbold frem for at bruge pengene på velfærd.

Derfor var der ifølge Christensen brug for at tage penge fra kommunerne, for at give dem tilbage til udvalgte områder: ”Er der behov for at styre kommunerne? Ja, i højeste grad!” lød det fra Christensen.

16. marts 2016: Omprioriteringsbidraget er positivt
Knap tre måneder senere var omprioriteringsbidraget igen til debat i Folketingssalen. Det skete i forbindelse med en hasteforespørgsel i Folketinget (F26), hvor Socialdemokratiet sammen med de øvrige opposition havde stillet udtalelse om at afskaffe omprioriteringsbidraget.

Her slog René Christensen fast, at ”vi ser det meget positivt” på omprioriteringsbidraget. René Christensen slog igen på, at det handlede om at omfordele penge mellem kommunerne, altså tage penge fra de rige kommuner og give til de fattige kommuner:

”Når der ikke er mulighed for at lave en udligningsreform, det er jo sådan set der egentlig var ønsket fra Dansk Folkepartis side, så mener vi faktisk, at omprioriteringsbidraget kan være et bidrag til det”, lød det fra René Christensen. Han udtalte også, at ”Det kan gode lade sig gøre at lave en omprioritering på én procent i kommunerne”.

3. juni 2016: Omprioriteringsbidraget sikrer et mere lige Danmark
Så sent som den 3. juni – altså blot en uge før omprioriteringsbidraget blev skrottet – var Dansk Folkeparti ude at slå fast, at partiet støtter omprioriteringsbidraget.

I forbindelse med en debat om et beslutningsforslag (B89) fra Socialdemokratiet om at annullere omprioriteringsbidraget fra 2017 til 2019, lød det fra finansordfører René Christensen: ”Dansk Folkeparti er for et omprioriteringsbidrag, fordi vi mener, det kan gøre et mere lige Danmark”.

Og senere: ”Jeg vil gerne sige her: Dansk Folkeparti er for et omprioriteringsbidraget. Hvorfor er vi det? Vi er for, at man tager én procent og laver en omfordeling. Vi vil gerne have et mere lige Danmark” (…) Det ønsker man så ikke i Socialdemokratiet”.

Det er altså fortsat argumentet fra Dansk Folkeparti, at omprioriteringsbidraget er udtryk for en solidarisk omfordeling, og derfor bør bevares.


Kommentarer fra Facebook