Regeringen svækker uddannelsessystemet

Regeringen vil fjerne 3,3 milliarder fra SU-systemet. Men kun den ene milliard skal geninvesteres i uddannelse. Dermed fjernes der samlet set penge fra uddannelsessystemet.
Regeringen vil fjerne cirka hver sjette kroner fra SU-systemet. Det kom frem, da regeringen i dag fremlagde sit forslag SU-reform i forbindelse med præsentationen af sin 2025-plan. Derimod vil regeringen kun investere én milliard kroner i uddannelsessystemet. Dermed fjernes der altså 2,3 milliarder kroner fra uddannelsessystemet.

Netop balancen mellem udgifter til SU og udgifter til uddannelse og forskning har tidligere været et centralt argument fra regeringen for at pille ved SU-systemet. ”Det er meget iøjnefaldende, at udgifterne til SU er steget så meget, at niveauet er tæt på de samlede udgifter til dansk forskning. Det giver stof til eftertanke”, udtalte uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs for nylig til Berlingske.

Men formålet med SU-reformen er altså kun i begrænset omfang at frigøre penge til øgede investeringer i forskning og uddannelse.

Vil spare 3,3 milliarder kroner
Regeringen vil sænke SU’en med cirka 25 procent før skat, begrænse SU til normeret studietid og lade SU’en stige med mindre end den almindelige lønudvikling i samfundet. Det sparer udgifter for 4,1 milliarder kroner.

Omvendt vil regeringen indføre et beskæftigelsesfradrag i op til 3 år efter endt uddannelse, øge adgangen til rentefri lån under studierne og forhøje fribeløbet. Det koster 800 millioner kroner om året.

Samlet set betyder regeringens udspil til SU-reform altså nedskæringer på 3,3 milliarder kroner.

Kun en milliard skal geninvesteres
Men hvad skal pengene så gå til? Regeringen skriver, at ”De frigjorte midler skal blandt andet bruges til at skabe bedre videregående uddannelser og give danskerenes kompetencer et løft. Det skal ske ved, at der oprettes en kompetencepulje på 50 mio. kr. i 2017, 0,6 mia. kr. i 2018 stigende til 1,0 mia. kr. i 2019 og frem til 2025.”

En del af pengene skal altså anvendes på den kompetencepulje, som regeringen har talt om. De resterende 2,3 milliarder kroner, der fjernes fra SU-systemet, skæres imidlertid helt væk fra uddannelsesområdet. Det er med andre ord penge regeringen kan bruge som den lyster på andre områder.

Det netop forslåede nedskæringer på uddannelsesområdet skal ses i sammenhæng med, at der med sidste års finanslov blev gennemført omfattende nedskæringer på både ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser og forskningsområdet.

 


Kommentarer fra Facebook