Der skal fokus på fællesskabet

Socialdemokratiet skal ruste Danmark til fremtiden ved fortsat at fokusere på fællesskabet. Fællesskab forudsætter dog også prioritereringer, eksempelvis i forhold til at støtte privatskoler.
I min nære familie er vi socialdemokrater. Mine bedsteforældre fortalte mig, at de som børn blev sendt ud for at tjene – min morfar som niårig og min mormor som tolvårig.

Det ville de lave om på for kommende generationer. Derfor stemte de på politikere, der prioriterede fællesskabet og fælles løsninger. Det betød blandt andet gratis folkeskole i halvtredserne, øget antal af daginstitutioner i tresserne, udbygning af hele ældreforsorgen i efterkrigsårene og indførelse af offentlig sygeforsikring i halvfjerdserne.

Velfærdssamfundet var der for mig
Statsminister Anker Jørgensen gav dem desuden mulighed for at gå på efterløn efter mange år på arbejdsmarkedet. Det betød utrolig meget for mine bedsteforældre – de var slidt op. Fællesskabet trådte til efter et langt arbejdsliv.

For godt og vel tre år siden viste fællesskabet sig igen fra sin bedste side i mit liv. Mine forældre fik mulighed for at deltage i et stort helbredstjek for ældre i Region Sjælland og fik begge en kræftdiagnose. Begge kom omgående i behandling. Min far er i dag kræftfri, og min mors kræft er under kontrol.

Som barn af arbejderforældre har jeg også selv haft gavn af vores fællesskab. Gratis uddannelse og SU har betydet alt for mig. Mine forældre kunne hverken købe en lejlighed til mig eller forsørge mig i de år, jeg læste. Vi må simpelthen ikke gamble med vores kernevelfærd.

Vi skal fortsat kæmpe for og udvikle lige adgang til uddannelse og sundhed. Det må være ufravigelige principper i vores nye principprogram. Fælles løsninger til gavn for flest mulig er det socialdemokratiske DNA.

Fællesskab forudsætter prioriteringer
Der er imidlertid ingen tvivl om, at det fællesskab, mine bedsteforældre og forældre har kæmpet for, står over for voldsomme forandringer og store udfordringer. På arbejdsmarkedet kæmper fagbevægelsen for det danske Flexicurity-system, vi skal forholde os til nye virksomhedsformer, platformsøkonomi, freelanceansættelse over for fastansættelse, social dumping og meget andet.

I vores folkeskole kæmper lærerne med at skabe en undervisning, der både tilgodeser de dygtigste elever og de elever, der har mest brug for hjælp og støtte.

Samtidig lukker mange kommuner folkeskoler rundt omkring i landet på grund af faldende børnetal. Det har betydet, at flere forældre flytter deres børn over i frie grundskoler eller privatskoler, eller er med til at grundlægge friskoler rundt omkring i landet. Denne udvikling er ikke umiddelbart i fællesskabets interesse.

Derfor forudsætter fællesskabet også prioritering. Det er uhensigtsmæssigt, når privatskoler i Danmark kan hente næsten 75 procent af finansieringen i fællesskabets kasser, uden at der stilles krav til disse skoler om elevsammensætning men derimod kun, at de skal opfylde folkeskoleloven. Vi snakker om cirka 5 milliarder kroner om året.

Det mener jeg ikke, hører til i det socialdemokratiske DNA. Jeg vil hellere prioritere de folkeskoleelever, der aldrig består folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik, cirka hver sjette folkeskoleelev. De skal have en eksamen, så de får et godt udgangspunkt i livet.

Sammenhængskraften er udfordret
Vi har desværre de seneste år været vidne til, at fællesskabet er under pres: Forringelse af dagpengesystemet, de facto-afskaffelse af efterlønnen, stækning af togfonden og massive besparelser på vores højere læreanstalter.

Der er fra regeringens side varslet flere tiltag, der vil udfordre sammenhængskraften i vores samfund, og det bliver vores opgave som socialdemokrater at levere et stærkt og tydeligt alternativ. Vores alternativ til asociale tiltag som forringelse af SU’en, topskattelettelser og andet makværk der er på tegnebrættet, skal være investeringer – investeringer i hinanden og investeringer i udviklingen af vores fælles samfund.

Vi skal ruste Danmark til globaliseringen. Vi skal opkvalificere vores faglærte og uddanne vores ufaglærte, vi skal investere i forskning og vi skal give vores børn de bedste forudsætninger i livet. Vi skal holde fast i principperne om lige adgang til uddannelse og sundhed, vi skal drage omsorg for vores børn, ældre og syge og foretage de nødvendige justeringer, hvis regler er uhensigtsmæssige.

Vi skal stille krav til hinanden og løfte i flok – det er det holdbare og fremadsynede socialdemokratiske svar på de udfordringer, Danmark står overfor.

Heidi Berthelsen er oversætter, bor i Kastrip og er medlem af Socialdemokratiet i Tårnby.

---

Dette er det seneste bidrag i Netavisen Pio og Socialdemokratiets essay-konkurrence ‘fremtidens socialdemokrati’ i forbindelse med udarbejdelse af partiets nye principprogram.

Du kan læse mere om konkurrencen her.

Følgende essays er hidtil offentliggjort:
Bent Hansen: Frihed, lighed, deltagelse
Charlotte Holtermann: Et princip om en værdig død
Charlotte S.H. Jensen: … for at fri vor bundne ånd
Daniel Buur Christensen: Det er dejligt at være socialdemokrat
Ellen Marie Andreasen: Unge har brug for successer – ikke mere pres
Erik Herss: Målet er frihed
Filip Sebastian: Socialdemokratiet i fortid og fremtid
Hans Stavnsager: Frigørelse og fællesskab
Henning Tjørnehøj: Louis Pio kæmpede for ligeberettigelse
Inger-Lise Nedergaard Carstensen og Vivian Nedergaard T. Brodthagen: Visioner og virkelighed
Jeppe Lindstrøm Christiansen: Vores Socialdemokrati
Jesper Knudsen: Socialdemokratiet må tilbage til rødderne
Johannes Lundsfryd: Lykken er socialt demokrati
Kasper Fogh: Socialdemokratiet må se fremad
Kurt Kirkedal Jensen: Det skulle have været så godt
Morgan Krüger: Uddannelsespolitikken skal ud af overfløjens hænder
Nicolai Kjærgaard Sørensen: S skal ud af sin comfort zone
Ole Lund Petersen: Det står vi for
Per Kristensen: Med dannelsen som drivkraft
Rasmus Stoklund: Det gode liv og globaliseringen
Sille Haarh-Asmul: Vores børn er vores fælles fremtid
Søren V. Knudsen: Fremtiden tilhører socialdemokratismen
Tommy J. Johnsen: Sundhed er en socialdemokratisk mærkesag


Kommentarer fra Facebook