Regeringen vil droppe succesfuld indsats mod social dumping

Det har efter alt at dømme været en god forretning for staten at styrke indsatsen mod social dumping, viser nye tal fra Skatteministeriet. Alligevel lægger regeringen op til at udfase indsatsen de kommende år.
Den styrkede indsats mod social dumping betyder, at SKAT siden 2012 har fundet frem til knap 700 millioner ekstra kroner, som ellers var gået de danske skattemyndigheders næse forbi. Det viser et nyt svar fra Skatteminister Karsten Lauritzen.

Men trods den tilsyneladende succes lægger regeringen op til at udfase indsatsen, i takt med at de midlertidige bevillinger udløber. Det fremgår blandt andet af regeringens finanslovsforslag, hvor der ikke er afsat penge til at forlænge indsatsen. Det undrer socialdemokraternes ordfører på social dumpingområdet, Mattias Tesfaye.

Ekstra skatteprovenu på 500 millioner kroner
Under den tidligere socialdemokratisk ledede regering blev der af flere omgange afsat bevillinger til, at politiet, Arbejdstilsynet og SKAT kunne koordinere indsatsen mod social dumping. Med finansloven for 2011 blev der afsat 20 millioner kroner i 2012, og siden da er bevillingerne blevet øget af flere omgange. I 2016 udgør den styrkede indsats 37,5 millioner kroner og beskæftiger 60 medarbejdere (årsværk).

Opjusteringen på 700 millioner kroner kan dog ikke uden videre omregnes til øgede skatteindtægter. Det skyldes, at en del af det opjusterede beløb udgøres af personlige indkomster, hvoraf der kun skal betales skat af dele af beløbet. Karsten Lauritzen skriver, at ”en foreløbige samlede skyldige skattebetaling i perioden 2012-2016 skønnes med væsentlig usikkerhed at udgøre ca. 500 mio. kr.”

I samme periode har indsatsen kostet omkring 160 millioner kroner, viser et andet svar fra Skatteminister Karsten Lauritzen. For hver gang samfundet har brugt 1 krone på indsatsen mod social dumping, er der blevet udskrevet ekstra skatteregninger for 3 kroner.

socdumping2
Kilde: Skatteministeriet

Skatteminister Karsten Lauritzen understreger dog, at det langt fra sikkert, at alle pengene ender i statskassen. Det skyldes blandt andet, at mange af SKAT’s tilgodehavender er hos udlændinge eller udenlandske virksomheder, der kun har opholdt sig en kort periode i landet. Derfor kan det blive vanskeligt for skat at inddrive pengene.

S: Nedskæringer giver ingen mening
Selvom meget altså tyder på, at den styrkede indsats mod social dumping er en økonomisk overskudsforretning, så lægger regeringen op til at udfase ordningen. Da ordningen aldrig er blevet gjort permanent, skal bevillingerne løbende genforhandles, i takt med at de udløber. Og her lægger regeringen med sit forslag til finanslov ikke op ikke op til at forlænge indsatsen.

Det undrer den socialdemokratiske ordfører på social dumping-området, Mattias Tesfaye: ”Det giver absolut ingen mening, at regeringen vil skære indsatsen ned til kun otte personer. Vi ser i øjeblikket, at beløbet stiger år for år, så jeg har meget svært ved at se, hvorfor indsatsen ikke skal fortsætte”, fortæller han til Netavisen Pio.

socdumping1
Kilde: Skatteministeriet

Tilføres der ikke ekstra midler i den endelige finanslovsaftale, vil bevillingerne de kommende år falde fra de nuværende 37,5 millioner kroner til 33,6 millioner i 2017 og blot 4,7 millioner i 2018. I samme periode vil antallet af medarbejdere falde fra de nuværende 60 til 8.

Skatteminister Karsten Lauritzen skriver i sit svar, at når beløbet stiger år for år, så kan det blandt andet skyldes, at ”samarbejdet mellem myndighederne er styrket” og at ”erfaringer og kompetencer er øget på området”. Det er altså med andre ord netop de tidligere års erfaringer, der nu for alvor begynder at vise sig i form af, at SKAT kan udsende flere ekstraregninger.

Netop derfor mener Mattias Tesfaye også, at det er helt forkert at begynde at neddrosle indsatsen: ”Man har opbygget en viden og erfaring over flere år, som nu for alvor begynder at give resultater. De kompetencer risikerer vi at miste, hvis vi stopper indsatsen nu. Det er vigtigt vi får en afklaring allerede i år, for hvis vi venter til næste år, vil mange af medarbejderne sikkert allerede være på vej væk”, advarer han.


Kommentarer fra Facebook