Danske arbejdere vil være cand.robot.'er

Lønmodtagerne frygter ikke digitalisering og flere robotter på arbejdsmarkedet, men de vil gerne kvalificeres til at håndtere dem, viser rundspørge fra LO.

Annonce

Trods stigende automatisering og robotisering er danske lønmodtagere afdæmpet optimistiske omkring, hvad teknologien vil give af muligheder for velstand og vækst. Det viser en spørgeundersøgelse, som LO har lavet.

Et flertal tror, at automatisering vil være med til at øge produktiviteten og dermed også at maskinerne vil være med til at holde arbejdspladser i Danmark.

Men en betragtelig del føler sig ikke tilstrækkelig klædt på til at klare en øget automatisering. En tredjedel af de adspurgte føler sig enten ikke eller kun delvis klædt på til at klare kravene med øget automatisering.

Og næsten tre fjerdedele efterlyser en bedre efter- og videreuddannelse for at gøre flere lønmodtagere parate til fremtiden. 68 procent af de adspurgte mener, at der er brug for at arbejdsmarkedet parter nytænker efter- og videre uddannelsesområdet, så flere bliver i stand til at håndtere automatiseringen.

Rundspørgen blev lavet i anledning af, at LO mandag afholdt en konference om fremtidens arbejdsmarked. I den forbindelse havde LO lavet denne her lille video.

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook

Annonce