Annonce

Nogle indvandrerkvinder har store problemer med at få religiøs skilsmisse

Mange af kvinderne oplever vold og undertrykkelse, viser VIVE-rapport: Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) rystet
Nogle indvandrerkvinder har store problemer med at komme ud af samlivsforhold og få en religiøs skilsmisse. Mange af kvinderne oplever vold og undertrykkelse, kender ikke deres rettigheder og har svært ved at få hjælp.

Det viser en ny rapport, “Etniske minoritetskvinder og skilsmisse – med fokus på muslimske praksisser”, som er lavet af VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - på vegne af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Skilt juridisk - ikke religiøst

Undersøgelsen viser, at nogle etniske minoritetskvinder oplever, at en skilsmisse efter dansk ret fra Familieretshuset ikke anerkendes af den tidligere ægtemand, familien eller nærmiljøet. Hvis parret er viet ved en religiøs ceremoni, og manden ikke ønsker at opløse ægteskabet, kan han fastholde kvinden i forholdet mod kvindens vilje.

Kvinderne kan dermed ende i en situation, hvor de er skilt efter dansk lov, men efter religiøse normer stadig anses for at være gift. Mange af kvinderne har været udsat for vold og negativ social kontrol, og de kan have svært ved at søge og få hjælp fra systemet. Det kan være svært at gennemskue, hvad en skilsmisse har af konsekvenser juridisk og socialt både for fagfolk og kvinderne selv. For at få hjælp opsøger kvinderne ofte imamer og islamiske autoriteter, der imidlertid er undvigende i forhold til at gå ind i skilsmissesager.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) er rystet:

Vi lever i 2020. Ikke i middelalderen

Den rapport er rystende. Vi lever i 2020. Ikke i middelalderen. De undertrykte kvinder skal kende deres rettigheder. De bestemmer selv, om de vil skilles. Og det er ikke nok med flere farverige pjecer. Fagfolk skal tættere på familierne. Voldelige ægtemænd skal mærke myndighederne i nakken. Vi vil ikke acceptere social kontrol,siger Tesfaye, ifølge en pressemeddelelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

“Hører ikke til i Danmark”

Ligestillingsminister Mogens Jensen (S) er helt på linje:

"Historier om kvinder, der mod deres vilje, fanges i et ægteskab, fordi deres lige ret til skilsmisse ikke anerkendes af familien eller nærmiljøet, hører ikke til i Danmark. Vi skal gøre, hvad vi kan for at oplyse både kvinderne og mændene om kvinders ret til skilsmisse. Den enkelte kvindes frihed til at bestemme over egen krop og eget liv må aldrig begrænses af hverken kultur, traditioner eller religion,siger Mogens Jensen, ifølge pressemeddelelsen.

Den enkelte kvindes frihed til at bestemme over egen krop og eget liv må aldrig begrænses af hverken kultur, traditioner eller religion

Halima El Abassi, forkvinde for Rådet for Etniske Minoriteter, understreger at det nu gælder om at handle og imødegå nogle af de udfordringer, rapporten påviser:

”Denne undersøgelse viser, hvor vanskeligt det er for nogle etniske minoritetskvinder at forlade dårlige ægteskaber. Det er glædeligt, at ministeriet har taget det alvorligt og undersøger, hvad der er på spil for de kvinder, som ikke kan få en religiøs skilsmisse. Jeg er enig med forfatterne i, at der er et mørketal på området, og det er vigtigt, at vi handler og imødegår nogle af de udfordringer, rapporten viser. Ellers sender vi et signal om svigt til de kvinder, som bliver fastholdt i et jerngreb af familien.”

Fakta om rapporten

  • Undersøgelsen bygger på i alt 85 interviews, herunder af etniske minoritetskvinder, der har været igennem en skilsmisse samt af fagpersoner og islamiske autoriteter.  
  • Undersøgelsen bygger videre på viden fra rapporten ”Parallelle retsopfattelser i Danmark”, der udkom fra Det Nationale Forskningscenter for Velværd (før SFI) i 2011.
  • Undersøgelsen er kvalitativ og afdækker ikke omfanget af kvinder, der har problemer med at blive skilt. Der er ikke tal for, hvor mange par der er viet religiøst og ikke er gift juridisk – eller ikke har fået vielsen registreret.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Ministeren er rystet;-)
Det har ellers været diskuteret jævnligt i den borgerlige blok!
Men Socialdemokraterne er åbenbart ikke så hurtige!