Nordens samarbejde er i rivende udvikling

Norden skal være verdens mest bæredygtige region, lyder visionen fra Anders Kronborg (S), som mener, at et samlet Norden står stærkere med fælles initiativer
Foto: Privat
Anders Kronborg (S) - MF, medlem af Nordisk Råd og Danmarks repræsentant i Kontrolkomitéen
Et nordisk samarbejde i rivende udvikling er, hvad Danmark, Færøerne og Grønland overdrager efter at have haft formandskabet i Nordisk Ministerråd i 2020. Det er ikke Nordisk Råd der tager de store avisoverskrifter, hvilket på mange måder er synd.

Nordisk Råd spiller nemlig en afgørende rolle i det stærke samarbejde mellem de nordiske lande, og derfor glæder det mig, at vi i fællesskab har opnået flere gode resultater i 2020. Her i 2021 har Finland formandskabet.

Jeg er især stolt af, at vi i Norden har fundet fælles fodslag om ambitiøse politiske retninger de næste år. Vi har nemlig vedtaget en handlingsplan for de kommende fire år, som sætter rammen for et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden.

Et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden

Den skal sikre, at arbejdet med den grønne omstilling bliver prioriteret højere i fremtiden, ligesom den vil munde ud i mange nye initiativer. Handlingsplanen er et vigtigt instrument, da vi kan opnå så meget mere, når vi yder en fælles indsats.

Skal være verdens mest bæredygtige region

Norden skal være verdens mest bæredygtige region, lyder visionen. For at komme tættere på målet har man under vores formandskab - som et af mange grønne initiativer - kortlagt den samlede nordiske klimaindsats.

Formålet er, at vi lærer af hinanden på tværs af landegrænser. I udarbejdelsen af handlingsplanen har særligt unge, engagerede borgere været et nyt islæt. Jeg er stolt af, at Nordisk Ministerråd anerkender det perspektiv, som eksempelvis formanden for Dansk Ungdoms Fællesråd kan bidrage med.

Jeg tror i øvrigt ikke, vi skal undervurdere, at der skal arbejdes endnu hårdere og mere intenst på at involvere unge i samarbejdet på tværs af de nordiske lande, hvis vi skal bevare sammenhængskræften i Norden. Den grønne omstilling er en fælles kamp, som yngre generationer er meget opmærksomme på.

Engagerede grupper af unge mennesker, som har gode idéer og passionerede perspektiver

Det er derfor frugtbart at udvide samarbejdet til civilsamfundet, hvor der findes engagerede grupper af unge mennesker, som har gode idéer og passionerede perspektiver. Og Nordens egen - og nok verdens mest kendte - unge klimaaktivist, Greta Thunberg, har i den grad været med til at sætte klimaet på dagsorden og samle flere unge om at råbe politikerne op.   

Et samlet Norden står stærkere

Under formandskabet er der også blevet sat fokus på det internationale samarbejde. Et samlet Norden står stærkere med fælles initiativer.

Og selvom vi skal arbejde hårdt for at bevare vores sammenhængskraft, så kan vi glæde og over, at vi i Norden heldigvis har mange fælles interesser og værdier, som kan styrke muligheden for at sætte Norden på dagsordenen.

Mange fælles interesser og værdier

Under formandskabet har der desuden været fokus på et konkurrencedygtigt Norden. I årets løb er det blevet besluttet at afsætte midler til en undersøgelse af, hvordan pandemien har påvirket kultursektoren i hele Norden.

At lave disse fælles undersøgelser er med til at styrke vores samhørighed og bekræfter vores fælles værdisæt. At stå sammen om større problemstillinger er også en fordel i et socialt bæredygtigt Norden: I løbet af året er der således blevet afholdt et webinar om studerendes trivsel i Norden.

Et mere nærværende Nordisk Råd

Trivsels indflydelse på læring er en universel og højaktuel problemstilling, som ikke knytter sig til et bestemt område. Den kan derfor med fordel indgå i vores nordiske samarbejde, og jeg tror også, det kan være med til at gøre Nordisk Råd mere nærværende.

At vi sammen kan udrette mere, end vi kan alene

Hvis der er noget 2020 har lært os, så er det, at vi sammen kan udrette mere, end vi kan alene. Nordens samarbejde er i rivende udvikling, og jeg glæder mig til at følge de kommende projekter.

Naturligvis har corona-pandemien påvirket samarbejdet, men når vi på trods af en pandemi alligevel har kunnet præge det nordiske samarbejde i en stærkere retning, så tegner fremtiden lys. Ikke mindst med større inddragelse af den unge generation.

Folketingsmedlem og fødevare- og dyrevelfærdsordfører for Socialdemokratiet.


placeholder

Annonce