Annonce

Nordiske socialdemokrater kritiserer fri bevægelighed

De socialdemokratiske partiformand fra Danmark, Norge og Sverige er enige om, at politisk handling er nødvendigt, hvis det skal undgås, at EU’s regler for fri bevægelighed fører til social dumping.
Sveriges socialdemokratiske statsminister Stefan Löfven.

Arbejdskraftens fri bevægelighed inden for EU var et af de store temaer, da repræsentanter for de nordiske socialdemokratier og nordisk fagbevægelse forleden mødtes til møde i Oslo til møde i SAMAK, der er en samarbejdsorganisationen for de nordiske socialdemokratier og ledende fagbevægelser. Det skriver den norske netavis ABC Nyheter.

De danske socialdemokraters formand Mette Frederiksen lagde på mødet ud med at slå fast, at den fri bevægelighed har skabt et utilsigtet pres på dele af arbejdsmarkedet:

”Vi må nu indrømme, at det med fri bevægelighed af arbejdskraft kan være en god idé på papiret, men har ført til pres på lønninger og social dumping på vores arbejdsmarkeder”, lød det fra de danske socialdemokraters formand Mette Frederiksen. ”Pludselig konkurreres der på ting, der ikke bør konkurreres på, såsom arbejdsmiljø og løn”, lød det fra den danske formand.

Norsk-svensk uenighed om behov for ændrede EU-regler
Også i Norge og Sverige er der i øjeblikket diskussioner af, hvordan EU’s regler for fri bevægelighed påvirker lønpres og social dumping. Norge er ikke med i EU, men som EØS-land er Norge en del af det indre marked, og derfor gælder EU’s reglerne for fri bevægelighed også i Norge. Den norske tilgang er, at det er muligt at bekæmpe social dumping gennem national lovgivning inden for de nuværende EU-regler.

Den svenske statsminister Stefan Löfven mener derimod ifølge ABC Nyheter, at der er behov for at ændre reglerne på EU-plan: ”Arbejdskraftens frie bevægelighed har fremskyndet et nedadgående lønpres og social dumping. Det skyldes, at reglerne er forkerte. Vi har fået en "Lex Laval" som gør, at svenske fagforeninger ikke har ret til at kræve svenske aftaler for tilrejsende arbejdere”, siger Stefan Löfven.

EF-Domstolen dømte i 2007 en blokade i den svenske by Vaxholm, som svensk fagbevægelse havde iværksat overfor det lettiske byggefirma Laval, for ulovlig. Domstolen mente, at den svenske fagbevægelses krav lå ud over det, der kan rejses inden for EU-reglerne. Danmark har indtil nu undgået den form for sager, fordi Danmark har valgt at implementere EU’s udstationeringsdirektiv på en anden måde end svenskerne.

Löfven ønsker derfor både revision af EU’s udstationeringsdirektiv og et opgør med nationale regler, der blev indført under den tidligere borgerlige regering i Sverige. EU-Kommissionen fremlagde for nylig en revision til udstationeringsdirektiv, som skulle sikre klarere regler. Udspillet er dog blevet kritiseret af blandt andet dansk LO for at sætte spørgsmålstegn ved medlemsstaternes ret til selv at definere lønbegrebet.


Flere artikler om emnet