Norsk arbejderparti vil mindske spontan asylansøgning

Asylbehandling i tredjelande, penge til nærområderne og flere kvoteflygtninge står centralt i nyt norsk udspil, der ligner danske tanker
Onsdag fremlagde det norske socialdemokrati, Arbeiderpartiet, et nyt migrationspolitisk udspil. Udspillet kommer fra et udvalg, partiet har nedsat, som skulle ”udvikle en helhedsorienteret politik, som ser migration, immigration og integration i sammenhæng”.

Partiet vil som et af hovedforslagene oprette en solidaritetsfond på 5 milliarder norske kroner, som skal hjælpe flygtninge i nærområderne. Arbejdet i nærområderne skal forankres hos FN’s flygtningehøjkommissariat, som bør styrkes. Generelt vil partiet forsøge at lave et skifte fra spontan asylansøgning ved den norske grænse til ”varige løsninger i regionen og flere kvoteflygtninge”.

Åbner for asylansøgning i tredjelande
Det måske mest opsigtsvækkende i udspillet er tilslutningen til asylbehandling i tredjelande uden for EU. Det skal ske via en aftale på nordisk eller europæisk niveau.

Arbeiderpartiet vil også bekæmpe årsagerne til, at mennesker tager på flugt

En sådan ordning kan Norge dog kun tilslutte sig, mener Arbeiderpartiet, såfremt aftalen lever op til tre krav. Dels skal den være ”i tråd med internationale konventioner og i overensstemmelse med vores menneskeretslige forpligtelser”. Dels skal asylansøgernes retssikkerhed være i orden. Og endelig skal aftalen også bidrage til at reducere antallet af ”migranter, som tager en livsfarlig rejse over til Europa og frigør ressourcer til øget humanitær bistand og kvoteflygtninge”.

Flere kvoteflygtninge
Arbeiderpartiet vil generelt øge antallet af kvoteflygtninge, men fastslår, at alle ”kvoteflygtninge skal have afklaret eventuelle familiesammenføringer før ankomst til Norge”. Udspillet forholder sig også til de øvrige flygtningetyper. Her ønsker partiet en ”klarere skelnen” mellem konventionsflygtninge og dem, der har krav på såkaldt subsidiær beskyttelse, som ikke er individuelt forfulgte.

Arbeiderpartiet vil også bekæmpe årsagerne til, at mennesker tager på flugt. Det skal ske ved at ”styrke sårbare stater, freds- og forsoningsarbejde, langsigtet udviklingshjælp for at forhindre at flere tager på flugt.”

Arbeiderpartiets nye udspil har træk, der minder om det danske socialdemokratis udspil "Retfærdig og realistisk"

Men når folk så alligevel tager rejsen mod Europa, er det centralt for Arbeiderpartiet, at der indgås flere ”trygge tredjelandssamarbejder” som eksempelvis EU’s aftale med Tyrkiet, fordi partiet vil styrke princippet om, at man søger beskyttelse i det første mulige asylland.

Minder om dansk S-udspil
Arbeiderpartiets nye udspil har træk, der minder om det danske socialdemokratis udspil ”Retfærdig og realistisk,” som blev fremlagt i februar.

Mens det norske udspil lægger vægt på at hjælpe flere gennem kvoteflygtningeordningen, slår det danske S-udspil slår på tromme for, at det fremover ”kun [skal] være muligt at få asyl i Danmark som kvoteflygtning gennem FN”. I øjeblikket har det danske socialdemokrati dog accepteret et midlertidigt stop for kvoteflygtninge.

"Dagens asylpolitik er rigtig uretfærdig og inhuman"

Særligt Arbeiderpartiets forslag om centre til asylbehandling i tredjelande læner sig op ad de danske partifællers forslag. Socialdemokratiet skriver eksempelvis i sit udspil, at partiet vil ”oprette et modtagecenter uden for Europa”, gerne sammen med flere andre EU-lande, og at et sådant center skal ”etableres i et såkaldt sikkert tredjeland efter aftale med regeringen i landet”.

Begge partier fokuserer også på at øge støtten til nærområderne. De danske socialdemokrater taler om at ”fordoble vores bistand til nærområderne”, mens Arbeiderpartiet som sagt foreslår en ny solidaritetsfond på 5 milliarder norske kroner.

Socialdemokratiets EU-ordfører Peter Hummelgaard Thomsen, der også er medlem af Indfødsretsudvalget, ser også store ligheder:

"Det er virkelig interessant at læse Arbeiderpartiets udspil til en ny migrationspolitik. På mange stræk minder det meget om det danske socialdemokratis udspil fra tidligere. Vi er nemlig enige om at begrænse den spontane asyltilstrøming og derved sortere dem fra tidligere, som ikke har et grundlag for asyl. Og vi er enige om, at i takt med at der kommer færre spontane asylansøgere, så skal vi tage imod flere kvoteflygtninge, der har et akut behov for beskyttelse," siger han til Netavisen Pio. Hummelgaard fortsætter:

"Jeg tror, at Arbeiderpartiet bevæger sig i den helt rigtige retning - hen imod en mere sammenhængende udlændinge- og migrationspolitik."

Dagens system er ”uretfærdig og inhuman”
Det norske udspil skal nu til diskussion i Arbeiderpartiets bagland, og partiets migrationspolitiske udvalg kommer også snarest med et integrationspolitisk udspil, som skal udgøre det ”andet ben” af en samlet politik på udlændingeområdet.

Det er Arbeiderpartiets indvandringspolitiske ordfører, Masud Gharahkhani, der har fremlagt forslaget på vegne af udvalget. Onsdag sagde han selv følgende om forslaget:

placeholder


Netavisen Pio talte med Masud Gharahkhani tilbage i juni om det kommende udspil. Dengang sagde han:

”Dagens asylpolitik er rigtig uretfærdig og inhuman. Den er inhuman i den forstand, at der er menneskesmuglere, som styrer mange over Middelhavet, hvor mange drukner. Den er uretfærdig i den form, at har du penge, så kommer du foran i køen. Har du ikke penge, så bliver du tilbage i naboområderne til konflikterne.”

Han tilføjede dengang: ”Kvoteflygtninge er den mest retfærdige måde at tage imod flygtninge på. Så det er jo det, vi må arbejde med og finde nye løsninger på.”

Tidligere i år har dele af Arbeiderpartiet kritiseret den hårdere linje og hårdere retorik, som Gharahkhani har været eksponent for. Derfor spurgte avisen Klassekampen også onsdag partileder Jonas Gahr Støre, om han ser det nye udspil som en stramning eller ikke. Han svarede:

”Nu skal jeg ikke sætte en kort benævnelse på et vældigt helhedsorienteret forslag. Dette skal nu ud til diskussion og høring. Jeg takker udvalget for at have arbejdet grundigt og for at have sat politik i sammenhæng og forankret forslaget i tydelige socialdemokratiske værdier om solidaritet. Så vil jeg vente med at opsummere til debatten har fundet sted,” sagde formanden for Arbeiderpartiet til avisen.

Public affairs- og pressekonsulent hos Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Tidligere student på Netavisen Pio


placeholder

Annonce