Novo-tillidsrepræsentant: Et overraskende godt OK-resultat

Som fællestillidsmand på Novo Nordisk vil jeg rose det fine resultater og jeg vil have svært ved at forstå, hvis nogle stemmer nej til resultatet.
For en uge siden landede CO-industri og Dansk Industri et forlig på industriens område. Som fællestillidsmand for 8.000 kollegaer på Novo Nordisk, mener jeg, at det er et overraskende godt resultat, der på bedste vis signalerer, at det går godt i Industrien og at det nu er medlemmernes tur til at mærke det.

Mærkbare forbedringer til alle medarbejdergrupper

Resultatet er velafbalanceret, hvor der gives mærkbare forbedringer til alle medarbejdergrupper, herunder både børnefamilier, seniorer og medarbejdere med efteruddannelsesbehov.

Indbygget genialitet i fritvalgskontoen

Det mest iøjnefaldende for mig er fritvalgskontoen, der er forbedret med 3 procent, så den kommer op på hele 7 procent og dermed nærmer sig værdien af en månedsløn. Her skal man huske, at de 7 procent gives til alle medarbejdere, unge, middel aldrende og gamle, og at beløbet også påvirker arbejdsgiverbidraget til pensionsindbetalingen.

Fritvalgskontoen har jo indbygget den genialitet, at den enkelte selv vælger, inden for de aftalte rammer, hvordan man vil bruge midler fra kontoen. Det er derfor svært ikke at være tilfreds med denne forbedring. For eksempel kan de nye 3 procent konverteres til hele 6 seniordage. Det er noget, som mine ældre kollegaer kan nyde rigtig godt af.

Derudover er der jo også den mulighed, fordi vi er på industriens overenskomst, hvor man har lokalaftaler, at åbne op for flere valgmuligheder lokalt, ligesom der kan aftales en forhøjelse af fritvalgsprocenten på den enkelte virksomhed.

Det er svært ikke at være tilfreds med denne forbedring

Jeg forholder mig også meget positiv over de ekstra uger, forhandlerne har fået, til løn under sygdom. Her er det lykkedes at hæve perioden med yderligere 5 uger til i alt 14 uger med løn. Det er virkelig et rigtigt godt skridt i den rigtige retning til at sikre alle de medlemmer, der ikke er omfattet af funktionærlignende vilkår, en sygelønsordning hvor man ikke skal frygte for sin velfærd fordi man bliver syg.

Ikke helt i hus

Vi er naturligvis ikke helt i hus, men vi er godt på vej, og jeg er glad for, at man i denne overenskomst tager hensyn til de mest udsatte kollegaer.

Forældreorloven er også forbedret med yderligere 3 uger med løn. Det betyder, at vi nu har hele 16 ugers forældreorlov med løn. De 3 uger er øremærket den anden forældre, og det betyder, at vi med denne aftale også fremmer ligestillingen, idet faren nu kan tage 10 ugers barsel i alt, mens det for moren stadig er 23 uger.

Med denne aftale fremmer vi ligestillingen

Lærlingesatserne har også fået et skub, og så har lærlinge endelig fået sikret opsparing til pension fra de er 18 år. Vi skal måske lige huske hinanden på, at disse satser jo er en del af minimallønsoverenskomsten og at vi skal huske lærlingene i forbindelse med de lokale lønforhandlinger.

I forliget bliver minimallønnen også hævet med mere end 2 procent i hvert af de 3 år. Det synes jeg ser fint ud og disse stigninger sender også et godt signal til de lokale lønforhandlinger om, at når det går godt, er det ikke kun på direktionsgangene, at dette skal belønnes.

Svært at forstå argumenter for at stemme nej

På industriens overenskomst er det mig og mine tillidsrepræsentantskollegaer, der har ansvaret for at forhandle den endelige løn på plads. Derfor er jeg også glad for, at man har valgt at bruge provenuet på for eksempel fritvalgskonto, som kommer alle til gode, men også barsel, løn under sygdom, og uddannelse.

Det giver nemlig rum til, at vi stadig kan hente ekstra penge hjem ved de lokale lønforhandlinger og det er helt essentielt, når man går på en minimallønsoverenskomst. De centrale forhandlinger skal give mere til alle og så skal vi som tillidsrepræsentanter forhandle løn, der giver mere til den enkelte.

Jeg vil have svært ved at forstå, hvis nogle stemmer nej til resultatet

Som fællestillidsmand på Novo Nordisk vil jeg rose det fine resultater og jeg vil have svært ved at forstå, hvis nogle stemmer nej til resultatet.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Fællestillidsrepræsentant for 8000 medarbejdere på Novo Nordisk, der er omfattet af industriens overenskomst og Industriens funktionæroverenskomst


Flere artikler om emnet

Kommentarer

CO industri oversælger overenskomstresultatet og ignorere intern kritik for at fremstå samlet.
Forliget er slet ikke godt nok når det handler om at hæve mindstelønnen. Endnu engang svigtes kampen mod social dumping og vores kollegaer i byggeriet står uden en løftestang i forhold til deres forhandlinger. CO industris manglende solidaritet svækker den samlede fagbevægelse. Man har stadig intet forstået af lønmodtagernes krav om at lære af de offentlige ansattes musketer ed ved de sidste OK forhandlinger.
https://arbejderen.dk/fagligt/forliget-lever-slet-ikke-op-til-medlemmern...

Er perfekt indlæg, som flot viser de gode ting der dr blevet forhandlet hjem, det kam være svært ikke st sige at den rammer utrolig bredt. Vi er mere forberedt på hvis de 8 uger fra EU på forældreorloven bliver virkelighed, vi har sikret en større pension til den næste generation af unge, som har fået “kun” 6 % i pension fra de er 18. Med renters rente, er det er stort beløb den dag de vælger at forlade arbejds marked. Og det kan vi kun være glade for!

jeg læser det som et OVERSALG af et dårligt resultat. 3% over 3 år GIVER IKKE 1/2 månedsløn kun hvis man HJÆLPER resultatet med de 4 % fro sidste OK forhandling

jeg læser det som et OVERSALG af et dårligt resultat. 3% over 3 år GIVER IKKE 1/2 månedsløn kun hvis man HJÆLPER resultatet med de 4 % fro sidste OK forhandling

Annonce

Annonce