Nulvækst truer fremgang i offentlig beskæftigelse

Efter flere års fald der beskæftigelsen i kommuner og regioner endelig vendt. Men hvis en ny regering gennemfører nulvækst, mister vi 14.000 ansatte de næste fem år.
Da den tidligere VK-regering satte foden på bremsen i 2010 og indførte nulvækst i det offentlige, gik der ikke lang tid. før beskæftigelsen begyndte at falde voldsomt – først i regionerne og kort tid efter i kommunerne. Beskæftigelsen i kommuner og regioner faldt fra 2009 til 2012 med ca. 35.000 omregnet til fuld tid (fraregnet elever og ekstraordinært ansatte).

Siden 2012 er beskæftigelsen så småt begyndt at stige igen. Fra 2012 til 2014 er den vokset med ca. 5.000.

Siden 2012 er beskæftigelsen så småt begyndt at stige igen. Fra 2012 til 2014 er den vokset med ca. 5.000. Det skyldes flere forhold:

  • For det første har regeringen sluppet foden fra bremsen og tilladt en vis stigning idet offentlige forbrug med 0,6 procent om året.
  • For det andet er en stor del af stigningen også sket som følge af seniorjobordningen. Fra 2012 til 2014 er antallet af seniorjobbere vokset med over 3.000. Renser man seniorjobbere, elever og ekstraordinært ansatte fra, har der fra 2012 til 2014 været en stigning på 2.000 ansatte i kommuner og regioner.
  • For det tredje er kommunerne blevet en smule bedre til at ramme budgetterne og bruge de penge de har. Budgetloven og sanktionerne over for kommunerne har i flere år medført, at kommunerne år efter år har ligget op mod 5 mia. kr. under de budgetterede udgifter, når året var gået og regnskabet gjort op. Det har i sig selv medført tusindvis af stillingsnedlæggelser, jobs som kunne have været beholdt, hvis bare kommunerne havde været bedre til at styre økonomien og ramme tættere på målet. I 2014 er kommunerne kommet tættere på målet og har ”kun” brugt 2,4 mia. kr. mindre end de havde budgetteret med.
  • For det fjerde har finanslovspartierne i flere omgange indført målrettede puljer på de store velfærdsområder. Den første pulje til kvalitet i dagtilbuddene så ikke ud til at hæve antallet af ansatte – den blev givet uden betingelser. Men det lærte partierne på Christiansborg heldigvis af og de har siden hen i forbindelse med Ældremilliarden, som blev givet i forbindelse med finanslovsaftalen for 2014, krævet, at pengene skulle gå til en række specifikke områder og skulle revisorpåtegnes. Det ser ud til at have medført en stigning i personalet på ældreområdet i den periode Ældremilliarden har eksisteret og dermed øget servicen til borgerne.

Når vi nu står og kigger ud over det landskab, hvor de store personalereduktioner raserede i 2010 og frem, så kan man se, at der er nogle faggrupper, som er kommet styrket ud af stillingsnedlæggelserne og nogle faggrupper, som har fået et stort slag.

Det er kun syge- og sundhedspersonalet, akademikerne og hjemmevejledere, der er vokset siden 2009.

Hvis man ser på de ti største personalegrupper i kommunerne og regionerne, så er de fleste samlet set faldet fra 2009 til 2014. Det er kun syge- og sundhedspersonalet (sygeplejersker), akademikerne og hjemmevejledere, der er vokset siden 2009. De andre store grupper i kommuner og regioner er samlet set faldet siden 2009. Allermest er det gået ud over dagplejerne og pædagogmedhjælperne samt lærere, sosu’er og pædagoger.

De fleste af de store personalegrupper har dog set en fremgang de sidste to år på nær de ansatte på det pædagogiske område.

Men hvordan vil det gå, hvis vi nu igen bliver mødt af nulvækst og udgiftsstop, sådan som blandt andet Venstre og Konservative prædiker? Meget tyder på, at det primært vil blive de ansatte i kommunerne, som vil blive ramt af en eventuelt ny regerings nulvækst. Finansministeriet har beregnet, at det vil give 14.000 færre stillinger i forhold til i dag de næste fem år i det offentlige. Med de meldinger, der har været, vil det efter al sandsynlighed primært gå ud over den borgernære velfærd i kommunerne, dvs. sosu’er, lærere og det pædagogiske personale.

Figur 1: Ansatte i kommuner og regioner, omregnet til fuldtid (ekskl. seniorjob)
Off ansatte


Tabel 1: De ti største personalegrupper i kommuner og regioner, 2009-2014
personalegrupper

 

Kasper Manniche  er chefkonsulent i FOA - Fag og Arbejde.

“Faglige talknusere” er en fast analyseklumme på Netavisen Pio, hvor fagbevægelsens regnedrenge og -piger analyserer tidens økonomiske og beskæftigelsesmæssige udfordringer. Bidragene kommer ugentligt fra LO, Dansk Metal, FTF, 3F, FOA og HK.


placeholder

Annonce