Nu er fattigdomsydelse genindført

Venstre har sammen med den øvrige højrefløj netop vedtaget og genindføre fattigdomsydelser over for flygtninge. Familier kan havne mange tusinde kroner under fattigdomsgrænsen.
Med stemmer fra Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance blev en af de såkaldte fattigdomsydelser i dag genindført. Det skete med to vedtagelser i folketinget, der indfører en integrationsydelse og et genoptjeningsprincip for børnepenge. Indførelsen af fattigdomsydelsen betyder, at en lang række familier, især børnefamilier, vil havne langt under Danmarks fattigdomsgrænse.

AE-Rådet har på baggrund af tal fra Integrationsministeriet beregnet, at alle flygtninge og indvandrere, der fremover kommer til Danmark, det første år vil skulle leve langt under fattigdomsgrænsen. Værst er det for familier med børn, som bliver særligt hårdt ramt. Eksempelvis en enlig med tre børn vil havne 88.000 kroner under fattigdomsgrænsen det første år, de er i Danmark.

Genindførelsen af fattigdomsydelserne skete med vedtagelsen af to nye love i Folketinget. For det første, at flygtninge og indvandrere fra lande uden for EU, som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst syv ud af de sidste otte år, ikke får adgang til kontanthjælp. I stedet kan de modtage den såkaldte integrationsydelse, som er på niveau med SU’en, altså markant lavere.

For det andet, at genindføre optjeningsprincippet til børnechecken for flygtninge og indvandrere fra lande uden for EU. Fremover skal man have opholdt sig i Danmark eller et andet EU-land i minimum to år, for at få adgang til hele børnechecken. Det betyder i praksis, at flygtninge, der lige er kommet til landet, bliver afskåret fra børnechecken. Derfor rammes børnefamilier særligt hårdt.

Venstre: Vi anerkender ikke fattigdomsgrænsen
Der har fra mange sider været rejst kritik af indførelsen af integrationsydelse og optjeningsprincip, netop fordi det vil føre til omfattende fattigdom, ikke mindst blandt børnefamilier. Venstre hævder derimod, at ydelsen vil få færre asylansøgere til at komme til Danmark, og at den vil gøre det mere attraktivt at arbejde. Regeringen forventer dog ikke at ydelsen vil skaffe én eneste i arbejde i 2016, og forventer blot at den vil bidrage med 400 personer, når den er fuldt indfaset.

Venstres integrationsordfører Marcus Knuth fortalte i går til DR2 Deadline, at Venstre ikke anerkender fattigdomsgrænsen. Fattigdomsgrænsen blev fastlagt i 2013 af den daværende Af SSFR-regeringen på baggrund af et udvalgsarbejde.

Fattigdomsgrænsen er defineret som halvdelen af medianindkomsten, det vil sige den ”mellemste” indkomst i samfundet. Der tages desuden højde for, at der er ”stordriftsfordele” forbundet med at bo sammen i en familie. En person defineres som fattig, når vedkomne tre år i træk har levet under fattigdomsgrænsen.

Venstre støttede i sin tid ikke indførelsen af en officiel fattigdomsgrænse, men har heller ikke meldt ud, hvorvidt man nu ønsker den afskaffet.


placeholder

Annonce