Nu går Hjort selv helt til kanten

Nye beregninger viser, at det var forkert, da finansminister Claus Hjort Frederiksen i september anklagede den tidligere regeringen for ikke at udvise rettidig økonomisk omhu. De viser også, at Hjort nu gør præcis det, han beskyldte forgængeren for.
Da finansminister Claus Hjort Frederiksen i september fremlagde sit såkaldte ”kasseeftersyn”, var det med budskabet om, at den tidligere SR-regering havde ”photoshoppet” dansk økonomi. Hjort beskyldte også SR-regeringen for at bruge alt for mange penge, så den offentlige økonomi var kørt helt ud til kanten af EU-reglerne.

Der var ikke meget rettidig omhu i den måde, den tidligere regering tilrettelagde sin politik på. Jeg konstaterer, at Thorning-Schmidt og Corydon valgte at gå helt til kanten og så håbe på det bedste frem til valget”, lød det ved den lejlighed fra finansministeren.

Reglerne i EU’s Vækst- og Stabilitetspagt, som siger, at underskuddet på de offentlige finanser maksimalt må udgøre 3 procent af bruttonationalproduktet, og de regler var Danmark meget tæt på at overtræde, mente Claus Hjort. Men dagens udgivelse af Økonomisk Redegørelse, december 2015 fra Finansministeriet vender nu op og ned på den fortælling.

For det første, så gik SR-regeringen faktisk ikke helt til kanten. Tværtimod tyder viser det sig, at underskuddet bliver væsentligt mindre end det, Hjort gav indtryk af i september: ”I indeværende vurdering skønnes et faktisk underskud på 2,0 pct. af BNP i 2015. Det er et væsentligt mindre underskud end ventet i forbindelse med septembervurderingen, hvor underskuddet blev skønnet til 3,0 pct. af BNP”.

Allerede ved kasseeftersynet i september skrev vi her på Netavisen Pio, at Hjorts skøn var forbundet med stor usikkerhed, blandt andet på grund af ændringer i Finansministeriets forventninger til pensionsafkastskatten. Netop øgede indtægter fra PAL-skatten er da også en af forklaringerne på, at underskuddet er mindre end det, Hjort forventede i september.

”Meget begrænset margin” til EU-grænse
Til gengæld viser dagens tal fra Finansministeriet, at det Claus Hjorts egen finanslov for 2016 ser ud til at gå ”helt til kanten”. Finansministeriet skriver, at ”Trods pæn fremgang i både BNP og beskæftigelse skønnes et underskud på den faktiske offentlige saldo på 2,8 pct. af BNP i 2016 og dermed en meget begrænset margin til EU’s underskudsgrænse”.

Der skal altså ikke ske store forskydninger i budgetterne, før Danmark havner på den forkerte side. Særligt med tanke på den store usikkerhed der knytter sig til antallet af asylansøgere i 2016 virker det mærkværdigt, at Hjort lægger op til en finanslov, der lægger sig så tæt op ad EU’s budgetgrænser.

Der er så sandelig sket ting og sager på de tre måneder, siden Claus Hjort beskyldte SR-regeringen for ikke at udvise rettidig omhu.


placeholder

Annonce