Nu rammer minusvæksten i kommunerne

Under valgkampen kaldet V-borgmestre det ”skræmmekampagne”, når Socialdemokraterne advarede om minusvækst under en V-regering. Nu står det klart, at kommunerne skal spare 15 milliarder kroner over de næste år.
Den socialdemokratiske skræmmekampagne kører her de sidste døgn i højt gear. Helle Thorning-Schmidt forsøger at bilde vælgerne ind, at det udgiftsstop i den offentlige sektor, som Venstre har foreslået, betyder nedskæringer i kommunerne, og at hun derimod er velfærdens redningskvinde. Men det er hykleri ud over alle grænser”.

Sådan lød det fra 49 Venstreborgmestre under valgkampen i en stort opsat annonce i en række af landets aviser. De hævede, at de med nulvækst under en Venstreregering – eller udgiftsstop, som det hedder – ville kommunerne få bedre vilkår, end de har haft under Helle Thorning-Schmidts regeringstid.

Men nu bliver den socialdemokratiske skræmmekampagne faktisk til virkelighed. Det fremgår af regeringens forslag til et nyt fireårigt budgetloft, der blev fremlagt i tirsdags samtidig med finanslovsaftalen. Her lægges der loft over, hvor mange penge kommunerne må bruge årligt frem til 2019. Og loftet betyder ifølge Finansministeriet, at der skal ske en samlet besparelse på 15 milliarder kroner over de næste fire år. Det fremgår af Figur 1:

Figur 1: Budgetloft i kommunerne 2016-2019
Venstre nulvækst
Kilde: Budgetoversigt 3, Tabel 2.4.

Regeringens ’omprioriteringsbidrag’ betyder, at der de kommende år skal spares én procent af de kommunale budgetter, hvilket i 2016 svarer til knap 2,4 milliarder kroner. Det første år får kommunerne dog pengene tilbage. Herefter er det imidlertid planen, at besparelserne skal slå igennem med fuld virkning. Hvor kommunerne i 2016 har 237,4 milliarder kroner at gøre godt med, vil de i 2019 kun have 230,4 milliarder kroner.

Med tanke på annoncen, må det jo komme som lidt af et chok for Venstreborgmestrene, der åbenbart slet ikke havde regnet med minusvækst. Man kan ellers ikke påstå, at Venstreborgmestrene ikke var advaret. Og det er jo ikke raketvidenskab, at når der skal holdes nulvækst i den offentlige sektor samlet set, samtidig med der skal bruges flere penge på sundhedsområdet i regionerne, så skal der tages penge andre steder fra. I forvejen er den offentlige sektor presset af stigende udgifter til eksempelvis ældre og medicin.

Ikke nulvækst under Thorning
Det er i øvrigt heller ikke rigtigt, at der blev ført nulvækst i kommunerne under Helle Thorning-Schmidts tid som statsminister. I 2011, det sidste år hvor Lars Løkke Rasmussen havde ansvaret, brugte kommunerne 231 milliarder kroner. I de fire år under Thorning har kommunerne haft lov til at bruge mellem 234 og 238 milliarder, mens det faktiske forbrug er landet omkring 231, altså nogenlunde det samme som under Løkke. Det fremgår af et svar fra Finansministeriet.

I kommuneaftalen sidste år med SR-regeringen fik kommunerne lov at bruge 234,7 milliarder kroner. I årets aftale med V-regeringen får de lov at bruge 237,4 milliarder kroner. Selvom 2016-tallet umiddelbart ser højere ud, er der faktisk tale om et mindre fald. Dels har regeringen omlagt ældremilliarden og en række andre udgifter for i alt 1,4 milliarder kroner, så de nu indgår i udgiftsloftet. Det gjorde de ikke i 2015. Og dels er 2015-tallet udregnet i forventede 2015-priser, mens 2016-tallet er i forventede 2016-priser. Når der korrigeres for det, er der faktisk tale om et fald på de føromtalte 0,5 milliarder kroner i 2016.

Der har de seneste dage været meget stille fra Venstres kommunale bagland. Mon ikke der sidder nogle Venstre-borgmestre tilbage og spørger sig selv, om de er blevet taget ved næsen af Løkke og Hjort.


placeholder

Annonce