Nu skal flyafgiften have luft under vingerne

Danmark er det eneste land i Nordeuropa, som ikke har en flyafgift. Vi undergraver dermed vores nabolandes forsøg på at begrænse flyturenes klimapåvirkning.
En flyafgift i Danmark kan både bidrage med penge til den grønne omstilling og laves på en socialt retfærdig måde. Klimarådets seneste analyse viser, at en flyafgift mestendels vil ramme de rigeste. Nu må vi bane vejen for en flyafgift i Danmark.

Det skal ikke være social- og sundhedsassistenten som skal betale den store del af regningen for klimakrisen

Den sociale balance har særligt været i fokus på centrum-venstre, når flyafgiften har været diskuteret. Det er fremhævet af både transportministeren og klimaministeren. Det er en bekymring jeg deler, når vi taler om afgifter som virkemidler til en grønne omstilling. Det skal ikke være social- og sundhedsassistenten som skal betale den store del af regningen for klimakrisen – det skal være dem, der har mest.

Mindre skævt end frygtet 

Men for nyligt viste Klimarådet, at en afgift på flyrejser ikke rammer så socialt skævt som først antaget. Deres analyser tyder nemlig på, at en flyafgift primært vil blive betalt af de danskere som tjener mange penge. Det skyldes, at det er dem med høje indtægter, der flyver mest og derfor i højere grad vil blive ramt af flyafgifterne. En flyafgift er altså ikke som andre grønne afgifter på eksempelvis energi, som vi alle har brug for dagligt.

Dem med høje indtægter, der flyver mest

SF har foreslået en afgift, der ligger på niveau med dem man har i Sverige og Tyskland, som er 60 kroner for flyture rundt i Europa, 200 kroner for mellemlange og 400 kroner for turen helt til USA. Det giver en indtægt på 1,2 milliarder, som kan bruges på billigere togbilletter, flere varmepumper eller andre investeringer i den grønne omstilling.

Tiltag som gør det billigere og nemmere for almindelige danskere at tage det klimarigtige valg. Samtidig kan en del af indtægten på en flyafgift bruges på en grøn check for at sikre, at folk med lavere indkomster bliver kompenseret for en eller to flyrejser årligt.

Danmark halter bagefter

Danmark er det eneste land i Nordeuropa, som ikke har en flyafgift. På den måde er vi med til at undergrave nabolandenes forsøg på at sætte en pris på flyvning, som afspejler den CO2-udledning og de klimapåvirkninger flyturen rent faktisk har.

På den måde er vi med til at undergrave nabolandenes forsøg på at sætte en pris på flyvning

Når flybilletter er billige er det med til at gøre andre transportformer som tog eller busser mindre attraktive. Det er derfor også vigtigt, at en flyafgift også ses i sammenhæng med, at vi styrker alternativerne gennem billigere togbilletter og hurtigere tog både i Danmark og Europa. På samme måde er det vigtigt at udvikle grønnere brændstoffer, hvilket også er understreges af fordelingen af den grønne forskningsmilliard.

Den grønne omstilling skal gøres smart, hurtigt og socialt retfærdigt. Derfor skal flyafgiften have luft under vingerne nu

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Signe Munk er klima-, energi- og forsyningsordfører for SF.


placeholder

Annonce